Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xem hàng lưu kho của bạn

Để xem hàng lưu kho của bạn, hãy truy cập menu Hàng lưu kho và chọn Quản lý hàng lưu kho.

Để giúp bạn phân biệt hàng lưu kho nhanh chóng, bạn sẽ tìm thấy thông tin khác trong trường Tên sản phẩm cho một số danh mục.

Nhấp vào tiêu đề cột bất kỳ được tô sáng để sắp xếp danh sách sản phẩm theo cột đó.

Chọn một bộ lọc ở trên danh sách để lọc sản phẩm theo Trạng thái hoặc Thực hiện bởi, hoặc chọn Bộ lọc bổ sung để xem thêm tùy chọn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates