Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sữa bột cho trẻ sơ sinh

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Sữa bột cho trẻ sơ sinh được quy định trong chính sách này

Sữa cho trẻ sơ sinh là sữa dành cho trẻ sơ sinh từ sơ sinh đến một tuổi, trong đó cũng bao gồm sữa cho trẻ sơ sinh lớn hơn nhằm đa dạng hóa từng bước chế độ ăn của trẻ sơ sinh từ sáu tháng đến một tuổi.

Chính sách này KHÔNG áp dụng cho thực phẩm dành cho trẻ em, tức là cho trẻ từ bốn tháng tuổi đến hai tuổi.

Để biết thông tin về việc bán thực phẩm trẻ em, hãy truy cập chính sách Thực phẩm dành cho trẻ emcủa chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi đối với sữa bột cho trẻ sơ sinh

Amazon yêu cầu người bán sữa bột cho trẻ sơ sinh phải gửi tài liệu phản ánh việc tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều dưới đây:

Sản phẩm Yêu cầu tiêu chuẩn/quy định
Sữa bột cho trẻ sơ sinh

21 CFR Phần 106 — Quy trình kiểm soát chất lượng sữa bột cho trẻ sơ sinh

21 CFR Phần 107 — Sữa bột cho trẻ sơ sinh

21 CFR Phần 110 — Thực hành sản xuất tốt hiện tại trong sản xuất, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm dành cho người

21 CFR Phần 113 — Thực phẩm có chứa axit thấp được xử lý nhiệt được đóng gói trong các thùng chứa kín

Phần 21 CFR 117 — Thực hành sản xuất tốt hiện tại, phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát dự phòng dựa trên rủi ro đối với thực phẩm dành cho người

Tài liệu bắt buộc

Đối với mỗi ASIN sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh, bạn phải gửi các tài liệu sau:

Giấy tờ 1: Giấy chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) hợp lệ HOẶC Giấy chứng nhận Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) hợp lệ từ cơ quan chứng nhận của bên thứ ba được công nhận đối với mỗi cơ sở sản xuất

Giấy tờ 2: Thông báo trước khi đưa ra thị trường

Nộp bản sao của thông báo gốc (thông tin độc quyền về công thức có thể được ghi lại) hoặc thư bảo lãnh từ chủ sở hữu thương hiệu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có trên tiêu đề tài liệu của chủ sở hữu thương hiệu
 • Chứa tên sản phẩm
 • Chứa địa chỉ của các địa điểm sản xuất
 • Đảm bảo rằng công thức đáp ứng các hướng dẫn dinh dưỡng của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
 • Có tham chiếu đến các quy định phù hợp của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
 • Có chữ ký của người đại diện được ủy quyền

Giấy tờ 3: Người bán lại phải gửi hóa đơn và hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm, hoặc cả hai. Hóa đơn cần được trực tiếp từ thương hiệu với tư cách là nhà cung cấp hoặc từ một đại lý bán lẻ được ủy quyền. Danh sách các thương hiệu đã được phê duyệt hiện có được liệt kê dưới đây, điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Các nhà sản xuất phải gửi hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm, hoặc cả hai.

Danh sách các thương hiệu đã được phê duyệt hiện tại:

 • Alfamino Infant
 • Alfamino Junior
 • Baby's Only
 • Burt’s Bees
 • Bright Beginnings
 • Earth's Best
 • Elecare
 • Enfagrow
 • Enfamil
 • Gerber Good Start
 • GoodSense
 • Happy Baby
 • Kabrita
 • Munchkin
 • Neocate
 • Nestle
 • Nido
 • PediaSure
 • PurAmino
 • Similac
 • Love & Care
 • Mama Bear

Cách gửi tài liệu

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để gửi giấy tờ tuân thủ (Tài liệu 1 và 2), hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong mục Gửi tài liệu yêu cầu.

Làm thế nào để yêu cầu phê duyệt bán sữa cho trẻ sơ sinh?

Để đăng ký đăng tải một sản phẩm đã tồn tại trong danh mục Amazon và yêu cầu phê duyệt, hãy làm theo các bước sau để gửi Tài liệu 3:


 1. Trong Seller Central, chọn Danh mục rồi nhấp vào Thêm sản phẩm.
 2. Tìm kiếm mục hàng bạn muốn bán.
 3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào Hiển thị giới hạn bên cạnh mục hàng.
 4. Nhấp vào Áp dụng để bán hàng để bắt đầu quá trình nộp đơn.

Yêu cầu loại bỏ sản phẩm khỏi các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Nếu bạn không thể hoặc không muốn kháng cáo việc chặn ASIN của mình, bạn có 30 ngày để tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi.

Tham khảo các trang trợ giúp dưới đây:

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm dừng khả năng thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền thông tin đăng bán của bạn, hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để biết rằng tôi được phê duyệt để bán sữa cho trẻ sơ sinh?

Người bán được phê duyệt sẽ nhận được thông báo qua email với thông tin này.

Làm thế nào để được phê duyệt để bán thực phẩm dành cho trẻ em?

Để biết thông tin về cách bán thực phẩm dành cho trẻ em trên Amazon, hãy truy cậpChính sách thực phẩm dành cho trẻ em.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates