Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cấu hình cước vận chuyển và quy định hạn chế vận chuyển

Sử dụng Cài đặt vận chuyển để đặt cấp độ dịch vụ vận chuyển mặc định mà bạn sẽ sử dụng cho các đơn hàng bạn giao cho người mua. Chúng tôi yêu cầu vận chuyển tiêu chuẩn đối với tất cả người bán. Tất cả các cấp độ dịch vụ khác là tùy chọn.

Đi tới Cài đặt vận chuyển.

Bạn có thể đặt tùy chọn vận chuyển cho các sản phẩm cụ thể bằng cách đi tới Quản lý hàng lưu kho và chỉnh sửa chi tiết cho từng sản phẩm một. Người bán có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp có thể đặt tùy chọn vận chuyển cho nhiều ưu đãi cùng một lúc. Xem mục Ghi đè cài đặt vận chuyển bằng mẫu tệp văn bản.

Cấp độ dịch vụ vận chuyển

Tiêu chuẩn:

 • Tất cả người bán phải cung cấp dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn.
 • Thời gian vận chuyển mặc định là 4 – 15 ngày làm việc.
 • Nếu bạn đủ điều kiện để giảm thời gian vận chuyển, bạn cũng sẽ có tùy chọn để chọn thời gian vận chuyển từ 3 – 5 ngày làm việc. Xem Sửa đổi thời gian xử lý.
Giao nhanh:
 • Thời gian vận chuyển mặc định là 2 – 6 ngày làm việc.
 • Nếu bạn đủ điều kiện để giảm thời gian vận chuyển, bạn cũng sẽ có tùy chọn để chọn thời gian vận chuyển từ 1 – 3 ngày làm việc. Xem Sửa đổi thời gian xử lý.
Hai ngày: Một ngày:

Giao hàng trong một ngày không phải là tùy chọn khả dụng cho vận chuyển nội địa Hoa Kỳ đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện trên Amazon. Giao hàng trong một ngày khả dụng cho các đơn hàng do Amazon hoàn thiện.

Quốc tế:

Thời gian vận chuyển cho đơn hàng quốc tế là 3 – 6 tuần.

Vận chuyển nhanh quốc tế:

Thời gian vận chuyển cho đơn hàng quốc tế là 3 – 7 ngày làm việc.

Sử dụng Cài đặt vận chuyển để đặt cấp độ dịch vụ, các khu vực vận chuyển và cước vận chuyển mặc định.

Đi tới Cài đặt vận chuyển.

Các cấp độ dịch vụ Sách, nhạc, video và DVD (BMVD) và các khu vực vận chuyển có thể thay đổi.

Bạn có thể đặt cước vận chuyển của riêng bạn cho các Sản phẩm phi truyền thông bằng cách sử dụng mô hình Dựa trên mỗi mục hàng/theo cân nặng hoặc Biên độ giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Đặt cước vận chuyển.

Xem Cài đặt vận chuyển của bạn

Để xem cài đặt vận chuyển của bạn, hãy thực hiện các bước sau:


 1. Từ tài khoản người bán của bạn, chọn Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt vận chuyển.
 2. Chọn một tùy chọn:
  • Để cập nhật địa điểm “Hàng gửi”, trong phần Địa điểm hàng gửi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Tìm hiểu thêm về Địa điểm hàng gửi.
  • Để thay đổi hoặc chỉnh sửa mô hình vận chuyển của bạn, hãy nhấp vào nút Thay đổi mô hình vận chuyển. Tìm hiểu thêm về các mô hình vận chuyển.
  • Nếu bạn đã bật tài khoản của mình cho Sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), trong phần Cài đặt vận chuyển cho Sách, nhạc, video, DVD, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Tìm hiểu thêm về vận chuyển sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD).
Note: Amazon thiết lập cước vận chuyển cho các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD); bạn không thể thay đổi hoặc ghi đè các cước vận chuyển này. Nếu bạn đã bật tài khoản của bạn để liệt kê các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), thì cài đặt vận chuyển BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn sẽ nằm dưới cài đặt không phải BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa cấp độ dịch vụ vận chuyển mặc định cho các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn. Để biết thêm thông tin về cài đặt vận chuyển cho các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), bao gồm cả cước vận chuyển, hãy xem phần Thay đổi tùy chọn vận chuyển BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) mặc định của bạn. Các phần dưới đây chỉ áp dụng cho các tùy chọn vận chuyển không phải BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn.

Bạn có thể chọn một trong các phương thức sau để tính toán cước vận chuyển:

Vận chuyển mỗi mục hàng/vận chuyển dựa theo trọng lượng

Nếu bạn cung cấp phương thức vận chuyển mỗi mục hàng/vận chuyển dựa theo trọng lượng, hãy đặt một khoản phí cho mỗi lô hàng và một khoản phí cho mỗi pound hoặc một khoản phí cho mỗi mục hàng để xử lý. Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, Amazon sẽ áp dụng phí cho mỗi lô hàng của bạn, sau đó tính phí thích hợp cho mỗi pound hoặc mỗi mục hàng thích hợp cho mỗi mục hàng trong đơn hàng.

Vận chuyển theo khoảng giá

Nếu bạn cung cấp phương thức vận chuyển theo khoảng giá, hãy tạo các mức cước thay đổi theo khoảng giá sản phẩm, chẳng hạn như $0 đến $25, $25,01 đến $50, $50 trở lên. Mỗi biên độ giá sẽ có cước vận chuyển riêng. Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, Amazon sẽ xem xét tổng số tiền đơn hàng (không bao gồm thuế), xác định biên độ cho tổng giá và áp dụng phí vận chuyển của bạn cho biên độ giá đó.

Đặt mô hình vận chuyển của bạn bằng cách làm theo các bước sau:


 1. Từ trình đơn thả xuống Cài đặt, hãy chọn Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong phần Mô hình vận chuyển, nhấp vào Thay đổi mô hình vận chuyển.
 3. Chọn mô hình bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Người bán cung cấp phương thức vận chuyển theo khoảng giá hoặc theo vận chuyển mỗi mục hàng/vận chuyển dựa theo trọng lượng có thể bật tùy chọn Miễn phí vận chuyển tiết kiệm. Bạn phải giao các đơn hàng Miễn phí vận chuyển tiết kiệm trong vòng 5-8 ngày làm việc (1 ngày để xử lý và 4-7 ngày để vận chuyển). Tùy chọn Miễn phí vận chuyển tiết kiệm có sẵn cho các địa chỉ hòm thư bưu điện và đường phố tại Hoa Kỳ lục địa.

Note: Bạn sẽ không thể điều chỉnh phí vận chuyển cho tùy chọn Miễn phí vận chuyển tiết kiệm.

Để bật tùy chọn Miễn phí vận chuyển tiết kiệm, hãy làm theo các bước sau:


 1. Chuyển đến phần Cài đặt và chọn Cài đặt vận chuyển.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa ở trên cùng bên phải của phần Cước vận chuyển .
 3. Kiểm tra các loại địa chỉ bạn muốn cung cấp rồi nhấp vào Tiếp tục.

Các tùy chọn này cũng có sẵn để cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển:

 • Đặt giá vận chuyển của bạn thành $0 cho các tùy chọn vận chuyển khác (chẳng hạn như Tiêu chuẩn).
 • Tải lên một tệp hủy vận chuyển. Bạn cũng có thể sử dụng tệp hủy vận chuyển để thiết lập tùy chọn miễn phí vận chuyển cho các sản phẩm cụ thể thay vì áp dụng tùy chọn này cho toàn bộ hàng lưu kho của bạn.
 • Sử dụng mô hình biên độ giá và tạo một biên độ giá (chẳng hạn như $35 trở lên) với phí vận chuyển được đặt thành $0.
 • Sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Đơn hàng FBA đủ điều kiện để được miễn phí vận chuyển.

Để biết thêm thông tin về các phương thức này, hãy xem phần Đặt cước vận chuyển.

Sử dụng Cài đặt vận chuyển của bạn để tùy chỉnh các khu vực địa lý bạn vận chuyển đến và cấp độ dịch vụ cho từng khu vực. Khi cung cấp một tùy chọn vận chuyển, bạn đồng ý đáp ứng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA). SLA thể hiện cam kết của bạn rằng đơn hàng sẽ đến trong số ngày tiêu chuẩn cho phương thức vận chuyển đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các khu vực vận chuyển và Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA).

Cho dù bạn sửa đổi mô hình hiện tại hoặc thay đổi các mô hình, bạn phải chỉ ra các khu vực và cấp độ dịch vụ của bạn:


 1. Từ trang Thông tin tài khoản, hãy chuyển đến phần Thông tin về vận chuyển và hàng đổi trả, rồi chọn Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong phần “Mô hình vận chuyển”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trên trang Chọn khu vực và cấp độ dịch vụ bạn hỗ trợ, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu các ô để bật hoặc tắt các khu vực và cấp độ dịch vụ.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.

Vận chuyển mỗi mục hàng/vận chuyển dựa theo trọng lượng là mô hình vận chuyển mặc định. Phí cho mỗi lô hàng mặc định cho phương thức vận chuyển tiêu chuẩn là $4,49, còn phí theo trọng lượng mặc định là $0,50 mỗi pound.

Các khu vực bạn bật cho ít nhất một cấp độ dịch vụ (bao gồm Hòm thư bưu điện và các điểm đến APO và FPO) xuất hiện trong bảng Cước vận chuyển. Nếu một khu vực không hiển thị trong bảng này, thì tức là bạn đã không chọn hộp để hỗ trợ vận chuyển đến khu vực đó trong bước trước đó.


 1. Trên trang Thiết lập cước vận chuyển của bạn, trong cột Thành phần tính cước, hãy chọn xem bạn muốn thêm phí theo trọng lượng hay phí theo từng mục hàng cho từng cấp độ dịch vụ được hỗ trợ.
 2. Trong hộp văn bản cước, hãy nhập số tiền bạn muốn tính phí cho việc vận chuyển.
 3. Nhấp vào Tiếp tục, rồi nhấp vào Xác nhận.

Thay đổi sẽ không có hiệu lực trong ít nhất 4 giờ. Bạn có 1 giờ để thực hiện thay đổi trước khi Amazon khóa các thay đổi đó.

Tổng quan

Bạn có thể sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để xem và chỉnh sửa cước vận chuyển và quy định hạn chế vận chuyển của mình, bao gồm các khu vực vận chuyển (chẳng hạn như Hoa Kỳ lục địa hoặc Canada) và các cấp độ dịch vụ của bạn (chẳng hạn như dịch vụ Tiêu chuẩn hoặc Giao nhanh). Cài đặt bạn chọn cho mỗi khu vực phải đáp ứng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA), đó là lời hứa của bạn rằng sẽ giao sản phẩm đến khách hàng trong một số ngày nhất định sau thời gian bạn gửi đơn hàng đi giao.

Theo mặc định, tài khoản của bạn có sẵn một bộ cước vận chuyển và quy định hạn chế như vậy. Nếu muốn sử dụng các cài đặt mặc định này, bạn có thể để nguyên. Nếu không, bạn có thể sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để tùy chỉnh cài đặt vận chuyển theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Note:

Cài đặt vận chuyển bạn chọn sẽ tự động xuất hiện trên các trang Trợ giúp cài đặt vận chuyển mà khách hàng nhìn thấy khi họ xem các trang Trợ giúp tùy chỉnh của bạn. Xem trang Thông tin và chính sách của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để đặt mức độ quyền hạn cho người dùng trên tài khoản của bạn, để một số người dùng chỉ có thể xem Cài đặt vận chuyển, trong khi những người khác có thể xem và chỉnh sửa các cài đặt này.

Note: Tính năng Cài đặt vận chuyển sẽ xuất hiện trên liên kết Cài đặt nếu bạn có phân quyền người sử dụng để sử dụng tính năng này. Bạn có thể thay đổi phân quyền người sử dụng trên liên kết Cài đặt, trong mục Phân quyền người sử dụng. Chỉ chủ tài khoản chính cho tài khoản của bạn (chứ không phải bộ phận Thanh toán Amazon) mới có thể cấp quyền sử dụng tính năng này. Để truy cập vào tính năng này, hãy liên hệ với chủ tài khoản chính cho tài khoản của bạn. (Chủ tài khoản chính là người đăng ký ban đầu với bộ phận Thanh toán Amazon.)

Cài đặt vận chuyển mặc định

Bộ phận Thanh toán Amazon cung cấp một bộ cài đặt vận chuyển mặc định mà bạn có thể tùy chỉnh sau đó. Các cài đặt mặc định như sau:

 • Phương thức vận chuyển: Vận chuyển dựa trên mục hàng
 • Cước vận chuyển: 4,49 USD mỗi lô hàng + 0,50 USD mỗi pound
 • Các khu vực vận chuyển: Hoa Kỳ lục địa, Hawaii và Alaska, Hoa Kỳ Lãnh thổ bảo hộ của Hoa Kỳ và các địa chỉ APO và FPO
 • Hộp thư bưu điện được kích hoạt: Có, cho cả ba khu vực

Bạn có thể thay đổi các cài đặt này bằng cách sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển.

Các phương pháp tính cước vận chuyển

Bạn sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để chọn phương pháp bạn sử dụng để tính cước vận chuyển của mình. Bạn có thể tính cước vận chuyển cho giao hàng dựa trên mục hàng hoặc mức giá:

 • Vận chuyển dựa trên mục hàng - Nếu bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển dựa trên mục hàng, bạn có thể đặt một khoản phí cố định cho mỗi lô hàng và một khoản phí cho mỗi pound hoặc một khoản phí cố định cho mỗi sản phẩm để xử lý. Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, bộ phận Thanh toán Amazon sẽ áp dụng một khoản phí cho mỗi lô hàng đơn lẻ và sau đó, sử dụng cài đặt vận chuyển của bạn để tính toán mức phí phù hợp cho mỗi pound hoặc mỗi sản phẩm cho từng sản phẩm trong đơn hàng.
 • Vận chuyển theo mức giá - Nếu bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển theo mức giá, bạn tạo các khoảng giá, chẳng hạn như 0 USD đến 25 USD, 25,01 USD đến 50 USD và 50 USD trở lên. Mỗi mức giá sẽ có cước vận chuyển riêng. Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, bộ phận Thanh toán Amazon sẽ xem xét tổng đơn hàng (không bao gồm thuế) và xác định mức giá cần sử dụng để tính phí vận chuyển.

Các khu vực vận chuyển, cấp độ dịch vụ vận chuyển và thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)

Bạn có thể sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để tùy chỉnh các khu vực (khu vực địa lý) bạn giao hàng đến và các cấp độ dịch vụ bạn hỗ trợ cho từng khu vực. Bạn có thể gửi hàng đến bảy khu vực (xem bảng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bên dưới) và bạn có thể chọn một trong hai cấp độ dịch vụ vận chuyển được xác định trước: Tiêu chuẩn và Giao nhanh.

Note:

Nếu bạn cung cấp một cấp độ dịch vụ cụ thể, bạn cam kết đáp ứng Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) giao hàng kèm theo cấp độ dịch vụ vận chuyển đó. Ví dụ, Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) cho vận chuyển tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ lục địa là 3-7 ngày. Nếu khách hàng của bạn đặt hàng với bạn và muốn Vận chuyển tiêu chuẩn, bạn có trách nhiệm giao đơn hàng trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng gửi đi. (Điều này không có nghĩa là bạn tự mình giao hàng; nó có nghĩa là bạn chọn một phương thức giao hàng có trách nhiệm có thể đảm bảo việc giao hàng và bạn có triển khai các phương pháp để theo dõi giao hàng và đối phó với trường hợp giao hàng trễ.) Nếu bạn không thể cam kết giao hàng trong Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) cho một khu vực và danh mục dịch vụ nhất định thì đừng kích hoạt khu vực và danh mục dịch vụ đó.

Thoả thuận mức độ dịch vụ (SLA) giao hàng cho mỗi khu vực như sau:

Khu vực vận chuyển Vận chuyển tiêu chuẩn Vận chuyển nhanh
Hoa Kỳ lục địa 3-7 ngày 1-3 ngày
Alaska / Hawaii 3-7 ngày 1-4 ngày
Khu vực bảo hộ của Hoa Kỳ (Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia, Quần đảo Bắc Mariana, Palau, Puerto Rico và Quần đảo Virgin) 4-8 ngày 2-4 ngày
Canada 5-10 ngày 2-4 ngày
Châu Âu (Albania, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Phần Lan, Áo, Iceland, Ba Lan, Croatia, Slovenia, Nga, Cộng hòa Séc, Síp, Luxembourg, Hungary, Malta, Estonia, Latvia, Romania, Bulgaria, Ukraina, Bosnia-Herzegovina, Litva, Slovakia, Monaco, Macedonia, Greenland, Gibraltar, Liechtenstein, Metropolitan Pháp, Quần đảo Faroe, Georgia, Andorra, Belarus, Nam Tư, Thành quốc Vatican (Tòa Thánh), San Marino, Svalbard và Đảo Jan Mayen, Serbia, Montenegro và Kosovo) 10-20 ngày 2-4 ngày
Châu Á (Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Hồng Kông, New Zealand, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam, Ma Cao, Brunei, Darussalam, Polynesia thuộc Pháp, Fiji, Papua New Guinea, New Caledonia, Nepal, Bangladesh, Vanuatu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia, Mông Cổ, Maldives, Quần đảo Cook, Bhutan, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Myanmar, Kiribati, Niue, Tuvalu, Nauru, Đảo Christmas, Đông Timor) 10-16 ngày 2-5 ngày
Bên ngoài Hoa Kỳ, Châu Âu, CA và Châu Á (Trung và Nam Mỹ, Mexico, Nam Phi và tất cả các quốc gia khác) 10-20 ngày 2-5 ngày
Note:

Thông tin trong cài đặt vận chuyển của bạn xuất hiện cho khách hàng khi họ xem các trang Thông tin và Chính sách của tôi.

Thời gian chờ

Khi bạn thay đổi Cài đặt vận chuyển, các thay đổi sẽ có hiệu lực bốn giờ sau khi bạn nhấp vào Lưu thay đổi. Bạn có thể thực hiện thay đổi cài đặt vận chuyển trong vòng giờ đầu tiên sau khi nhấp vào Lưu thay đổi và tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực cùng một lúc. Nếu bạn đợi lâu hơn một giờ để thực hiện thay đổi, thì bạn không thể thực hiện thay đổi đối với những gì sẽ có hiệu lực. Thời gian chờ này sẽ cho bạn một giờ để thay đổi ý định, nhưng sau một giờ, các thay đổi của bạn sẽ bị “khóa” và sẽ có hiệu lực sau khi thêm ba giờ trôi qua.

Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của việc này:

 • Vào lúc 12 giờ trưa, bạn nhấp vào Lưu thay đổi sau khi thay đổi cước vận chuyển. Các thay đổi có hiệu lực vào lúc 4:00 giờ chiều.
 • Vào lúc 12:30 giờ trưa, bạn thực hiện một thay đổi khác đối với cước vận chuyển. Thay đổi này vẫn có hiệu lực vào lúc 4:00 giờ chiều.
 • Lúc 1:00 giờ chiều, các thay đổi của bạn sẽ được “khóa”. Tại thời điểm này, bạn không thể thực hiện thay đổi nữa và bạn không thể dừng cài đặt vận chuyển có hiệu lực vào lúc 4:00 giờ chiều.
 • Lúc 1:05 giờ chiều, bạn thực hiện một sự thay đổi khác. Khi bạn nhấp vào Lưu thay đổi, sau đó các thay đổi sẽ có hiệu lực lúc 5:05 giờ chiều.
 • Vào lúc 4:00 giờ chiều, nhóm các thay đổi đầu tiên của bạn sẽ có hiệu lực.
 • Vào lúc 5:05 giờ chiều, nhóm các thay đổi thứ hai của bạn sẽ có hiệu lực.

Note: Mặc dù thời gian chờ này cung cấp cho bạn khung thời gian một giờ để điều chỉnh cài đặt vận chuyển hoặc để thay đổi ý định, nhưng sau khi khung thời gian một giờ, thay đổi của bạn đối với cài đặt vận chuyển sẽ bị “khóa” và bạn không thể thay đổi hoặc dừng chúng.

Tổng thời gian giao hàng

Tổng thời gian giao hàng là thời gian bạn cần để xử lý đơn hàng, cộng với thời gian để dịch vụ giao hàng của bạn chuyển đơn hàng cho khách hàng.

Thời gian xử lý + Thời gian vận chuyển = Thời gian giao hàng

Xem cài đặt vận chuyển


 1. Trên liên kết Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.

  Trang Cài đặt và cước vận chuyển hiện tại xuất hiện:

Sử dụng Cài đặt vận chuyển dựa trên mục hàng

Bạn sử dụng tính năng cài đặt vận chuyển để cấu hình cài đặt vận chuyển dựa trên mục hàng.

Note:

Vận chuyển dựa trên mục hàng là loại vận chuyển mặc định. Tuy nhiên, phí cho mỗi lô hàng mặc định là 0,00 USD và phí cho mỗi mặt hàng mặc định là 0,00 USD mỗi pound. Nếu bạn không thay đổi cài đặt vận chuyển, thì sẽ không có phí vận chuyển.

Cách thức hoạt động của vận chuyển dựa trên mục hàng

Khi bạn sử dụng vận chuyển dựa trên mục hàng, bộ phận Thanh toán Amazon sẽ tính phí khách hàng một khoản phí cho mỗi lô hàng đơn lẻ và sau đó, sử dụng cài đặt vận chuyển của bạn để tính toán mức phí phù hợp cho mỗi pound hoặc mỗi sản phẩm cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Ví dụ: giả sử bạn sử dụng phí cho mỗi lô hàng là 4,49 USD và phí cho mỗi pound là 0,50 USD/lb. Một khách hàng chọn mua hai sản phẩm từ bạn bao gồm một TV 100 lb và một đầu DVD 5 lb. Bộ phận Thanh toán Amazon sẽ tính tổng phí vận chuyển cho khách hàng như sau:

Sản phẩm Số lượng Cân nặng (lbs.) Mức phí cố định cho mỗi lô hàng Phí mỗi pound
Tivi 1 100 $4,49 $0,50
Đầu DVD 1 5 $4,49 $0,50

Do đó, đối với lô hàng này, Amazon tính phí vận chuyển như sau:

Phí vận chuyển $4,49 + $50,00 + $2,50 = $56,99

(Phí cho mỗi lô hàng)

(100 x $0,50, phí theo cân nặng cho TV)

(5 x $0,50, phí theo cân nặng cho đầu DVD)

($4,49 + $50,00 + 2,50)

Hoặc, giả sử bạn đặt phí cho mỗi lô hàng là 3,99 USD và phí cho mỗi sản phẩm là 0,99 USD. Một khách hàng đặt hàng hai sản phẩm từ bạn, một mặt dây chuyền sapphire và một vương miện tiara kim cương. Bộ phận Thanh toán Amazon sẽ tính tổng phí vận chuyển cho khách hàng như sau:

Sản phẩm Số lượng Cân nặng (lbs.) Mức phí cố định cho mỗi lô hàng Phí mỗi pound
Mặt dây chuyền 1 không áp dụng $3,99 $0,99
Vương miện Tiara 1 không áp dụng $3,99 $0,99

Do đó, đối với lô hàng này, chúng tôi tính toán phí vận chuyển như sau:

Phí vận chuyển $3,99 + $0,99 + $0,99 = $5,97

(Phí cho mỗi lô hàng)

(Phí cho mỗi mục hàng cho mặt dây chuyền)

(Phí cho mỗi mục hàng cho vương miện tiara)

($3,99 + $0,99 + $0,99)
Note:

Cước vận chuyển và các quy định hạn chế vận chuyển của bạn sẽ tự động xuất hiện trên các trang Trợ giúp vận chuyển khi khách hàng xem trang Thông tin và Chính sách của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin trên các trang Trợ giúp để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn. Xem trang Thông tin và Chính sách của bạn để biết thêm thông tin về việc tùy chỉnh các trang Trợ giúp của bạn.

Thêm khu vực và giá cước vào cài đặt vận chuyển dựa trên mục hàng của bạn
 1. Trên liên kết Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.

  Trang Cài đặt và cước vận chuyển hiện tại xuất hiện.

 2. Nhấp vào Chỉnh sửa khu vực và cấp độ dịch vụ.

  Trang Chọn khu vực và cấp độ dịch vụ xuất hiện.

 3. Nhấp vào hộp kiểm khu vực trống để chọn nó.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.

  Trang Thiết lập cước vận chuyển của bạn xuất hiện. Nếu bạn đã thêm một khu vực có phí vận chuyển mặc định (chẳng hạn như Giao nhanh Hoa Kỳ lục địa), thì phí sẽ được điền sẵn cho bạn.

 5. Trong các hộp cước vận chuyển, hãy nhập số tiền bằng đồng đô la bạn muốn tính phí cho dịch vụ vận chuyển.

  Các khu vực bạn đã kích hoạt cho ít nhất một cấp độ dịch vụ (bao gồm cả Hộp thư bưu điện và điểm đến APO/FPO) xuất hiện trong bảng tóm tắt. Nếu một khu vực không hiển thị trong bảng này, bạn không hỗ trợ vận chuyển đến khu vực đó.

 6. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi loại phí bằng cách sử dụng hộp thả xuống cho mỗi lô hàng
 7. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi bạn muốn, hãy nhấp vào Tiếp tục

  Trang Xác nhận cài đặt của bạn sẽ xuất hiện. Thay đổi giá cước của bạn xuất hiện dưới dạng văn bản được bôi đậm và tô sáng.

 8. Nhấp vào Xác nhận để lưu các thay đổi của bạn.

  Trang Cài đặt vận chuyển sẽ xuất hiện, cho thấy bạn đã cập nhật cước vận chuyển. Lưu ý rằng các thay đổi sẽ không có hiệu lực trong ít nhất bốn giờ nữa; bạn có một giờ để thực hiện thay đổi trước khi chúng trở thành thay đổi cuối cùng.

Cài đặt và chỉnh sửa các mức giá

Bạn có thể sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để xem và chỉnh sửa cài đặt vận chuyển theo mức giá. Bạn có thể tạo tối đa mười bộ mức giá duy nhất cho mỗi khu vực.

Cách thức hoạt động của vận chuyển theo mức giá

Đối với mỗi mức giá bạn tạo, bạn phải đặt cước vận chuyển cho các cấp độ dịch vụ trong mỗi khu vực được kích hoạt. Nếu bạn không kích hoạt dịch vụ vận chuyển cho một khu vực, thì khu vực đó sẽ không có trường cước vận chuyển có thể chỉnh sửa. Tất cả cước vận chuyển phải lớn hơn hoặc bằng 0,00 USD. Ví dụ: sau đây là bảng Mức giá vận chuyển cho khu vực Hoa Kỳ lục địa. Bảng này thể hiện ba mức giá khác nhau, với các giá trị khác nhau cho dịch vụ Vận chuyển tiêu chuẩn hoặc Vận chuyển nhanh:

Các mức giá Tiêu chuẩn Giao nhanh
$0,00 - 50,00 $5,00 $7,00
$50,01 - 80,00 $7,00 $9,00
$80,01 - trở lên $12,00 $15,00

Giả sử một khách hàng đặt hàng hai sản phẩm từ bạn, một vòng đeo tay có giá 24,99 USD và một chiếc đồng hồ có giá 82,50 USD, đồng thời khách hàng muốn Vận chuyển nhanh. Bộ phận Thanh toán Amazon sẽ tính tổng phí vận chuyển cho khách hàng như sau:

$24,99 + $82,50 = $107,49 + $15,00 = $122,49
vòng đeo tay

đồng hồ

(tổng)

Phí vận chuyển

Note:
 • Cước vận chuyển và các quy định hạn chế vận chuyển của bạn sẽ tự động xuất hiện trên các trang Trợ giúp vận chuyển khi khách hàng xem các trang Thông tin và Chính sách của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin trên các trang Trợ giúp để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn. Xem trang Thông tin và Chính sách của bạn để biết thêm thông tin về việc tùy chỉnh các trang Trợ giúp của bạn.
 • Bạn phải sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển để chuyển từ vận chuyển dựa trên mục hàng mặc định sang vận chuyển theo mức giá trước khi bạn có thể chỉnh sửa các mức cước vận chuyển này
 • Lần đầu tiên bạn thiết lập vận chuyển theo mức giá, sẽ chỉ có giới hạn phạm vi trên cho biên độ thấp nhất và nó được điền trước là "Trở lên". Khi bạn nhập một giá trị cho giá trị bằng đồng đô la phạm vi trên, giá trị bằng đồng đô la phạm vi dưới cho biên độ thứ hai, lớn hơn giá trị bằng đồng đô la phạm vi trên cho biên độ đầu tiên là 0,01 USD, sẽ tự động xuất hiện.

Thay đổi phương thức vận chuyển

Bạn chuyển đổi giữa giao hàng dựa trên mặt hàng và giao hàng theo mức giá bằng cách sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển.

Note:
 • Các thay đổi đối với phương thức vận chuyển của bạn sẽ không xuất hiện với khách hàng cho đến khi hết khoảng thời gian chờ bốn giờ.
 • Khi bạn thay đổi sang vận chuyển theo mức giá lần đầu tiên, các mức giá sẽ được để trống. Bạn phải nhập giá trị mới cho các mức giá của mình trước khi bạn có thể sử dụng phương pháp tính phí vận chuyển này.
 • Khi bạn chuyển đổi từ phương pháp này sang phương pháp khác, bạn sẽ mất cài đặt cho phương thức hiện tại. Nghĩa là, nếu bạn chuyển từ vận chuyển theo mức giá sang vận chuyển dựa trên mặt hàng, thì bạn sẽ mất tập hợp các mức giá hiện tại của mình.

Chuyển sang vận chuyển theo mức giá


 1. Trên liên kết Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.

  Trang Cài đặt và cước vận chuyển hiện tại xuất hiện.

 2. Nhấp vào Thay đổi sang vận chuyển theo mức giá.

  Trang Thiết lập khu vực xuất hiện.

 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn đối với các khu vực bạn hỗ trợ, rồi nhấp vào Tiếp tục.

  Trang Thiết lập cước vận chuyển của bạn xuất hiện.

 4. Để tạo mức giá mới đầu tiên, hãy nhấp vào Thêm biên độ giá khác.

  Một hàng trống xuất hiện bên dưới biên độ giá đầu tiên.

 5. Thêm mức giá bằng cách nhập một giá trị vào giá trị bằng đồng đô la phạm vi trên cho biên độ giá đầu tiên trong danh sách.

  Ví dụ: bạn có thể nhập 14,99 vào hộp đầu tiên để đặt mức giá đầu tiên là $0,00 đến $14,99.

 6. Nhấp vào Hộp cước phí, rồi nhập cước phí vận chuyển.

  Ví dụ: bạn có thể nhập 8,00.

 7. Nếu bạn muốn thêm một mức giá khác, hãy nhấp vào Thêm một biên độ giá khác một lần nữa sau đó nhập giá trị trên của mức giá và cước phí.

  Mức giá cuối cùng phải luôn sử dụng “Trở lên” làm giá trị cuối cùng.

 8. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp tục

  Trang Xác nhận cài đặt của bạn sẽ xuất hiện. Thay đổi giá cước của bạn xuất hiện dưới dạng văn bản được bôi đậm và tô sáng.

 9. Nhấp vào Xác nhận.

  Trang Các cài đặt và cước vận chuyển hiện tại xuất hiện, cho thấy bạn đã cập nhật cước vận chuyển.

Đặt phân quyền người sử dụng dịch vụ vận chuyển

Chỉ những người dùng có quyền sử dụng Cài đặt vận chuyển mới có thể thay đổi cài đặt vận chuyển. Bạn sử dụng Trình quản lý phân quyền trên tài khoản của bạn để đặt mức phân quyền cho người dùng. Có ba mức phân quyền:

 • Xem và Chỉnh sửa: Người dùng có quyền Xem và Chỉnh sửa có thể tạo và sửa đổi cấu hình dịch vụ vận chuyển.
 • Chỉ xem: Người dùng có quyền truy cập Chỉ xem chỉ có thể xem cấu hình dịch vụ vận chuyển.
 • Không có quyền truy cập: Người dùng Không có quyền truy cập không có quyền truy cập vào tính năng này.

Chủ tài khoản chính nên cẩn thận xác định quyền xem và chỉnh sửa cho người dùng để tài khoản trái phép không thể tạo hoặc sửa đổi các điều khoản vận chuyển.

Note: Tính năng Cài đặt vận chuyển chỉ xuất hiện trên liên kết Cài đặt nếu bạn có quyền sử dụng tính năng này. Chỉ chủ tài khoản chính cho tài khoản của bạn (chứ không phải bộ phận Thanh toán Amazon) mới có thể cấp quyền sử dụng tính năng này. Hãy liên hệ với chủ tài khoản chính để có quyền truy cập vào tính năng này. (Chủ tài khoản chính là người đăng ký ban đầu với bộ phận Thanh toán Amazon.) Bạn có thể thay đổi phân quyền người sử dụng trên liên kết Cài đặt.

Bạn có thể sử dụng Cài đặt vận chuyển để xem và chỉnh sửa cài đặt vận chuyển theo khoảng giá. Bạn có thể tạo tối đa mười bộ biên độ giá duy nhất cho mỗi khu vực và cấp độ dịch vụ.

Để thêm cước vận chuyển mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang Đặt cước vận chuyển, hãy xóa từ Trở lên và nhập số tiền trên cho biên độ giá (chẳng hạn như 100,00).
 2. Trong hộp Cước vận chuyển, hãy nhập số tiền bạn muốn thu phí cho việc vận chuyển với các đơn hàng thuộc biên độ giá hiện tại.
 3. Bạn có thể tiếp tục thêm nhiều biên độ giá hơn bằng cách xóa từ Trở lên và nhập một giá trị và cước phí mới.
 4. Nếu bạn cần một biên độ giá mới, hãy nhấp vào Thêm biên độ giá khác.
  • Biên độ giá cuối cùng của bạn phải luôn chứa từ Trở lên dưới dạng giá trị trên.
  • Bạn phải nhập cước vận chuyển cho biên độ giá cuối cùng.
 5. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm cước vận chuyển bạn muốn, hãy nhấp vào Tiếp tục.
 6. Xem lại thay đổi của bạn và nhấp vào Xác nhận.

Thay đổi sẽ không có hiệu lực trong ít nhất 4 giờ. Bạn có 1 giờ để thực hiện thay đổi trước khi Amazon hoàn tất chúng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates