Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông báo tùy chọn

Thông báo tùy chọn cho phép bạn chọn cách bạn muốn nhận được thông báo và cảnh báo về tài khoản người bán của mình.

Để đặt thông báo tùy chọn của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ tài khoản người bán của bạn, chọn Cài đặt, rồi chọn Thông báo tùy chọn.
 2. Trên thẻ Tùy chọn thông báo, xem xét cài đặt email của bạn.
 3. Để cập nhật hoặc thêm địa chỉ email, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa cho từng loại thông báo.
 4. Cập nhật hoặc thêm địa chỉ email của bạn, chọn thông báo bạn muốn bật và nhấp vào Lưu.
Note: Để lại một hộp chưa chọn nghĩa là bạn sẽ được chọn không nhận thông báo trong tương lai.

Nếu bạn là một người bán toàn cầu bán hàng ở nhiều miền địa phương, bạn sẽ cần xem xét/cập nhật các tùy chọn cho từng miền địa phương riêng lẻ.

Lỗi gửi email

Trên trang chủ tài khoản người bán của bạn, có một hộp cảnh báo. Cảnh báo này cho bạn biết về các lỗi gửi email bất kỳ bằng thông báo qua email. Việc gửi email có thể không thành công vì hộp thư đến của bạn đã đầy hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn không thể gửi thông báo.

Nếu bạn nhận được cảnh báo, hãy truy cập Thông báo tùy chọn để đặt lại tùy chọn gửi email của bạn, rồi liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn xem có vấn đề kỹ thuật nào không.

Các loại thông báo

Các loại thông báo khả dụng cho bạn tùy thuộc vào kế hoạch bán hàng của bạn. Danh sách sau đây chứa tất cả các loại thông báo khả dụng, dù bạn có kế hoạch bán hàng nào:

 • Thông báo đặt hàng: Cảnh báo cho bạn khi bạn nhận được đơn đặt hàng. Bạn cũng có thể bật cảnh báo đối với các đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và các lô hàng nhập.
 • Thông báo xác nhận quyền sở hữu và hàng trả về: Thông báo cho bạn khi bạn nhận được yêu cầu trả hàng cho đơn hàng tự hoàn thiện đơn hàng hoặc khi người mua tranh chấp về phí.
 • Thông báo về thông tin đăng tải: Xác nhận khi tạo hoặc đóng một thông tin đăng tải.
 • Báo cáo: Cảnh báo cho bạn khi có báo cáo theo lịch trình. Bạn có thể chọn bốn báo cáo khác nhau: Báo cáo danh mục sản phẩm đang mở bán, báo cáo về hoàn thiện đơn hàng, báo cáo về danh mục sản phẩm đã bán và báo cáo về danh mục sản phẩm bị hủy.
 • Thông báo về đề xuất ưu đãi: Thông báo cho bạn khi bạn nhận được ưu đãi.
 • Thông báo về Huấn luyện bán hàng Amazon (tính năng này có thể không khả dụng trên thị trường của bạn): Chứa nhiều khuyến nghị khác nhau. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Huấn luyện bán hàng Amazon.
 • Thông báo tài khoản: Các cảnh báo doanh nghiệp và kỹ thuật về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như mẹo định kỳ về các tính năng mới, thay đổi lịch trình hoặc cúp điện, v.v.
 • Thông báo khẩn cấp: Đối với các sự kiện quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến đơn hàng hoặc lô hàng, điều quan trọng là phải có số liên lạc khẩn cấp đáng tin cậy và chính xác. Số điện thoại này sẽ không hiển thị cho người mua và có thể khác với (các) số điện thoại khác trên hồ sơ cho tài khoản người bán của bạn.
 • Nhắn tin: Các tùy chọn tin nhắn kiểm soát cách bạn nhận được thông tin liên lạc từ người mua về thông tin đăng tải sản phẩm và giao dịch của bạn.
 • Thông báo Amazon Lending: Nhận thông báo đối với những giấy mời vay công khai.
 • Thông báo về ưu đãi và đặt giá: Thông báo các thông tin cập nhật về ưu đãi và đặt giá.

Để xác nhận loại thông báo nào khả dụng cho bạn, hãy truy cập vào Thông báo tùy chọn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates