Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin thuế trong tài khoản Amazon Seller Central

Important: Các thông tin sau đây chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện và tham khảo chung. Thông tin này không phải là thông tin về thuế, pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác và không được sử dụng cho các mục đích tương tự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn nên tham khảo ý kiến từ cố vấn chuyên môn của bạn.

Tổng quan

Khi mở hoặc sử dụng tài khoản Bán hàng trên Amazon, bạn phải cung cấp thông tin để Amazon xác nhận danh tính của bạn và vị trí trụ sở doanh nghiệp của bạn để phục vụ cho mục đích thuế1. Amazon sử dụng các thông tin chi tiết do bạn cung cấp để tính thuế đối với các khoản chi phí Amazon và, nếu được yêu cầu theo luật hiện hành, thì tính thuế đối với cả các giao dịch trên Cửa hàng Amazon của bạn (Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp 2). Amazon cũng có thể sử dụng các thông tin chi tiết tương tự này để tính thuế đối với các giao dịch bán hàng của bạn nếu bạn đăng ký chương trình Dịch vụ tính thuế. Xin lưu ý rằng các chương trình này hiện chỉ được áp dụng đối với một số lượng hạn chế các Cửa hàng Amazon.

Để đảm bảo Amazon tính thuế một cách chính xác, điều quan trọng là bạn phải duy trì thông tin tài khoản chính xác và mới nhất. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc tính thuế không chính xác và gia tăng chi phí bổ sung cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin sau:
 1. Cài đặt > Thông tin tài khoản > Thông tin doanh nghiệp > Địa chỉ doanh nghiệp
  • Địa chỉ bạn cung cấp phải cho biết địa điểm kinh doanh chính (trụ sở chính hoặc chi nhánh) mà tại đó, bạn nhận được dịch vụ từ Amazon. Địa chỉ doanh nghiệp thường là nơi bạn đã đăng ký cho doanh nghiệp của mình và nơi đặt trụ sở quản lý doanh nghiệp. Đối với người bán không phải là doanh nghiệp, địa chỉ này đại diện cho hộ khẩu thường trú của bạn.
  • Amazon có thể kiểm tra danh tính để xác nhận vị trí và hoạt động của doanh nghiệp của bạn từ địa chỉ này. Nếu chúng tôi không thể xác minh địa chỉ doanh nghiệp của bạn, điều này có thể khiến tài khoản (và/hoặc việc giải ngân) của bạn bị đình chỉ cho đến khi chúng tôi có thể xác minh thành công thông tin chi tiết của bạn.
 2. Cài đặt > Thông tin tài khoản > Thông tin về thuế > Cài đặt tính thuế2
  • Nếu có thể, bạn nên cung cấp số đăng ký thuế được cấp ở cùng một quốc gia với địa chỉ doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn không cung cấp số đăng ký thuế, tiền thuế có thể không được tính một cách chính xác.
  • Cũng có thể bắt buộc hoặc bạn mong muốn cung cấp các số đăng ký thuế khác thuộc doanh nghiệp của bạn tại các quốc gia không thuộc nơi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp. Tại một số địa điểm nhất định, luật pháp và quy định địa phương yêu cầu Amazon phải thu thập (các) số đăng ký thuế địa phương của bạn ở những nơi bạn lưu trữ hàng lưu kho hoặc khi doanh số bán hàng vượt quá ngưỡng nhất định. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết về các số đăng ký thuế khác để tạo điều kiện cho bạn tham gia vào một số chương trình nhất định của Amazon.
 3. Cài đặt > Thông tin tài khoản > Thông tin về vận chuyển và hàng đổi trả > Cài đặt vận chuyển > Cài đặt vận chuyển chung > Địa chỉ vận chuyển mặc định
  • Địa chỉ bạn cung cấp phải cho biết địa chỉ chính nơi bạn tự hoàn thiện đơn hàng. Amazon có thể sử dụng địa chỉ này để xác định khu vực pháp lý có nguồn gốc cho doanh số bán hàng của bạn. Địa chỉ này cũng được sử dụng để xác định địa chỉ 'gửi hàng' cho người bán tham gia Dịch vụ tính thuế.

1- “Thuế” trong bối cảnh này bao gồm thuế GTGT, thuế hàng hóa và dịch vụ và các loại thuế giao dịch tương tự.

2- Lưu ý rằng tên chính xác của “cài đặt tính thuế” sẽ thay đổi tùy theo Amazon Store, tùy thuộc vào thuế áp dụng. Ví dụ: tùy thuộc vào vị trí của bạn, phần này có thể đọc là “Cài đặt tính thuế GTGT”.

Các câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cập nhật địa chỉ doanh nghiệp của mình?

Hành động không cập nhật địa chỉ doanh nghiệp của bạn có thể dẫn đến việc tính thuế không chính xác đối với các chi phí Amazon và giao dịch trên Cửa hàng Amazon của bạn nếu có. Nếu Amazon không thể xác minh địa chỉ doanh nghiệp của bạn, tài khoản của bạn (và/hoặc các khoản giải ngân của bạn) có thể bị đình chỉ cho đến khi chúng tôi có thể xác minh thành công thông tin chi tiết của bạn.

Các quy định Điều phối thị trường là gì và những quy định này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?

Trong một số điều kiện nhất định, một số quốc gia đã triển khai các quy định Điều phối thị trường, yêu cầu Amazon thay mặt bạn thu và nộp thuế từ khách hàng khi bạn thực hiện các giao dịch trên một Cửa hàng Amazon (đây là thị trường theo quy định). Trong những trường hợp như vậy, Amazon sử dụng các thông tin do bạn cung cấp để xác định xem liệu chúng tôi có nên tính thuế đối với doanh số bán hàng trên Cửa hàng Amazon của bạn cho khách hàng hay liệu điều này vẫn thuộc nghĩa vụ của bạn hay không.

Điều gì sẽ xảy ra nếu địa chỉ gửi hàng mặc định mà tôi cung cấp không phải là địa chỉ gửi hàng thực tế của tôi?

Khi Amazon tính thuế cho các giao dịch trên Cửa hàng Amazon của bạn, khách hàng sẽ thấy được tổng giá bán đã bao gồm thuế lúc thanh toán (dựa trên giá niêm yết đã bao gồm thuế của bạn). Một trong những yếu tố ảnh hưởng cách tính thuế này là địa chỉ gửi hàng mặc định. Nếu địa chỉ gửi hàng thực tế của bạn ở một quốc gia khác, điều này có thể kết quả tính thuế bị lỗi. Do đó, bạn cần phải cập nhật địa chỉ gửi hàng của mình với thông tin mới nhất.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates