Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉnh sửa nội dung A+

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa trang thông tin chi tiết A+ đã gửi sau khi bạn đã gửi nội dung cho chúng tôi. Hãy tìm kiếm ASIN trong hộp tìm kiếm và nhấp vào nội dung A+ đang hoạt động từ trang thông tin chi tiết của ASIN. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung và gửi lại để yêu cầu phê duyệt. Bài gửi sẽ trải qua quá trình kiểm duyệt một lần nữa, nhưng nội dung hiện tại của bạn sẽ nằm trên trang thông tin chi tiết của tất cả các ASIN đã áp dụng cho đến khi bài gửi mới của bạn được phê duyệt.

Đối với tất cả các bước dưới đây, hãy vào Quảng cáo > Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao và tìm dự án bên dưới bảng nội dung hoặc tìm kiếm theo ASIN hoặc tên sản phẩm.

Thay đổi tên của một dự án hiện có


 1. Chọn dự án và nhấp vào Tạo bản sao từ trình đơn thả xuống để tạo phiên bản nội dung mới với tên mới.
 2. Áp dụng các ASIN cho dự án bản sao mới, sau đó kiểm tra lại và gửi. Bạn không thể chỉnh sửa tên nội dung sau khi đã gửi nội dung A+ để được đánh giá.

Thay đổi văn bản hoặc hình ảnh hiện có


 1. Chọn dự án và nhấp vào Chỉnh sửa từ trình đơn thả xuống.
 2. Chỉnh sửa văn bản trong các hộp văn bản mô-đun.
 3. Tìm hình ảnh bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào X. Sau đó nhấp để tải lên hình ảnh mới và thêm văn bản thay thế. Khi thêm hình ảnh vào nội dung, bạn có thể chọn một hình ảnh trong Thư viện phương tiện truyền thông của mình hoặc tải lên một hình ảnh mới. Thư viện phương tiện truyền thông có các hình ảnh bạn đã tải lên trước đó trong chương trình Nội dung A+ hoặc các chương trình khác, chẳng hạn như Thương hiệu được tài trợ và cho phép bạn phân loại hình ảnh bằng thẻ, tìm kiếm, sắp xếp và lọc hình ảnh dựa trên kích thước, ngày sửa đổi gần nhất và các tiêu chí khác.
 4. Xem lại các ASIN và gửi các thay đổi của bạn để yêu cầu phê duyệt.

* Thêm sản phẩm vào dự án hiện có


 1. Chọn dự án và nhấp vào Chỉnh sửa từ trình đơn thả xuống.
 2. Thêm ASIN bằng thanh tìm kiếm và chọn các sản phẩm bạn muốn áp dụng cho dự án. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt của chúng tôi (tối đa 500.000 ASIN) để tải lên bảng tính có các ASIN bạn muốn áp dụng. Bạn sẽ cần sử dụng Tải lên hàng loạt nếu bạn muốn thêm nhiều hơn 1.000 ASIN vào nội dung.
 3. Xem lại các ASIN và gửi các thay đổi của bạn để yêu cầu phê duyệt.

Sao chép nội dung A+ từ ASIN này sang ASIN khác


 1. Chọn dự án A+ bạn muốn sao chép và nhấp vào Tạo bản sao trong trình đơn thả xuống để tạo phiên bản nội dung mới.
 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết mà bạn mong muốn và áp dụng ASIN mới cho dự án bản sao mới, sau đó kiểm tra lại và gửi.
Note: Hiện không thể sao chép nội dung từ quốc gia này sang quốc gia khác. Bạn sẽ phải tạo lại trang A+ từ tài khoản được chỉ định.

Sau khi gửi, nội dung của bạn có thể mất tối đa bảy ngày làm việc để được xem xét hoặc lâu hơn trong thời gian cao điểm. Sau khi được phê duyệt, có thể mất 24 giờ để nội dung được đăng tải trên trang thông tin chi tiết của các ASIN đã áp dụng. Trong quá trình xem xét, nội dung hiện có của bạn sẽ ở trên trang thông tin chi tiết của tất cả các ASIN đã áp dụng cho đến khi các nội dung mới mà bạn gửi được phê duyệt.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates