Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tìm hiểu về trọng lượng và kích thước gói hàng

“Trọng lượng và kích thước gói hàng” nghĩa là gì trong ngữ cảnh này?

Trọng lượng và kích thước gói hàng đề cập đến trọng lượng và kích thước của từng đơn vị mà bạn đang đăng tải theo SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng. Trọng lượng và kích thước bao gồm bao bì của đơn vị, chẳng hạn như hộp hoặc túi nhựa riêng lẻ. Mục hàng, gói hàng và kiện hàng đều có thể có trọng lượng và kích thước riêng biệt. Các loại phí FBA được tính dựa trên trọng lượng và kích thước gói hàng.

Trong hình minh họa bên dưới, con vịt là mục hàng độc lập. Con vịt trong một hộp là gói hàng và bốn con vịt trong hộp tạo thành một kiện hàng.

Tôi có thể xác định kích thước gói hàng của mình bằng cách nào?

Amazon sử dụng nhiều loại thiết bị cảm biến khác nhau được trang bị trong khắp các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) để thu thập các giá trị đo của mục hàng. Cảm biến đo lường sẽ ghi lại các cạnh của gói hàng, bao gồm cả vật liệu rời chẳng hạn như túi nhựa hoặc các bộ phận rời chẳng hạn như quai cầm.

Để sao chép các giá trị đo có thể của máy, hãy lấy một gói hàng, có mục hàng bên trong, giống như khi gói hàng sẽ được giao cho khách hàng. Trên mặt phẳng, mở rộng hoàn toàn vật liệu đóng gói rời chẳng hạn như nắp túi nhựa và quai cầm của gói hàng để ghi lại kích thước tối đa của gói hàng. Đo cạnh dài nhất của gói hàng làm chiều dài, cạnh dài thứ hai làm chiều rộng và cạnh ngắn nhất làm chiều cao.

Nếu một hoặc nhiều kích thước này thay đổi theo gói hàng, do độ phồng của gói hàng hoặc một yếu tố tương tự, hãy đo phần dài nhất hoặc dày nhất của kích thước đó. Để hạn chế sự biến dạng kích thước của gói hàng, hãy đảm bảo rằng gói hàng không có vật liệu rời bằng cách sử dụng các phương pháp như túi nhựa vừa khít hoặc được hàn kín, hút chân không, hoặc nắp được dán băng dính.

Những loại phí nào sử dụng kích thước và trọng lượng gói hàng để tính?

Các loại phí sử dụng trọng lượng và kích thước gói hàng để tính bao gồm, phí hoàn thiện đơn hàng FBA, phí lưu trữ hàng tháng, phí lưu trữ dài hạn, phí lưu trữ hàng lưu kho FBA thặng dư, phí yêu cầu loại bỏ hàng FBA, phí yêu cầu hủy hàng FBA, phí hoàn thiện đối với đơn hàng hoàn thiện đa kênh, phí dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho FBA và phí dịch vụ xử lý sơ bộ FBA. Để biết thêm thông tin về các loại phí, hãy truy cập Hướng dẫn về các loại phí bán hàng trên Amazon

Bao bì rời có được tính vào kích thước gói hàng cho mục đích tính phí không

Có, các cảm biến đo lường thu thập các kích thước tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi sẽ đánh giá các cạnh của bao bì, bao gồm cả túi nhựa rời và quai cầm nhô ra. Để hạn chế sự biến dạng kích thước của gói hàng, hãy đảm bảo rằng gói hàng không có vật liệu rời bằng cách sử dụng các phương pháp như túi nhựa vừa khít hoặc được hàn kín, hút chân không hoặc nắp được dán băng dính để kích thước của các gói hàng giống nhau có độ lệch ít nhất có thể.

Yêu cầu đo lại gói hàng là gì?

Phí dịch vụ FBA chẳng hạn như phí hoàn thiện đơn hàng và phí lưu trữ, được tính dựa trên trọng lượng và kích thước gói hàng. Nếu bạn cho rằng trọng lượng hoặc kích thước gói hàng liên quan đến FNSKU không chính xác, bạn có thể gửi yêu cầu đo lại gói hàng. Chúng tôi sẽ tìm một đơn vị trong hàng lưu kho của bạn và đo lại đơn vị này tại một trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi. Trọng lượng và kích thước cập nhật của FNSKU của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả thị trường trong khu vực mà chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.

Làm thế nào để đảm bảo hạng kích thước mà tôi cho là đúng giống với hạng kích thước mà Amazon áp dụng cho mục hàng của tôi?

Các hoạt động đóng gói sau đây giúp giảm thiểu khả năng bị phân loại sai lệch hạng kích thước:


 1. Khi bạn thiết kế gói hàng của mình, tránh kích thước gần với mức giới hạn hạng kích thước. Để tìm hiểu thêm về các hạng kích thước sản phẩm, hãy truy cập phí hoàn thiện đơn hàng FBA.
 2. Bao bì phải vừa khít với sản phẩm của bạn. Tránh đóng gói các sản phẩm trong túi nhựa rời có vật liệu thừa chẳng hạn như nắp túi nhựa.
 3. Đảm bảo các bộ phần của bao bì rời như quai cầm, được gắn chặt vào hộp.
 4. Các mục hàng được đóng gói phải duy trì kích thước các cạnh tương tự giữa các mục hàng.

Nếu có thể, hãy tránh các loại mục hàng và bao bì sẽ gây ra lỗi sai lệch phổ biến nhất sau:


 1. Các mục hàng mềm và lồi ra khỏi bao bì hộp
 2. Bao bì có thể biến dạng hoặc rời, bao gồm cả túi nhựa có phần thừa
 3. Đóng gói các bộ phận có thể tháo rời, bao gồm tay cầm bật ra hoặc tay cầm bằng dây mềm
 4. Kích thước gói hàng gần tới ngưỡng của các hạng kích thước để tính phí hoàn thiện đơn hàng
 5. Các mục hàng được đóng gói khác nhau về kích thước cạnh chẳng hạn như một gói hàng sử dụng túi nhựa có nhiều phần thừa và một gói khác sử dụng túi nhựa vừa khít

Làm thế nào để yêu cầu đo lại gói hàng?

Bạn có thể yêu cầu đo lại gói hàng qua tiện ích Đo lại sản phẩm FBA và xác nhận phí. Tìm tiện ích bằng cách nhập “đo lại” vào thanh tìm kiếm.

Tôi có bị giới hạn về số lượng yêu cầu đo lại gói hàng mỗi tháng không?

Có, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2021, giới hạn yêu cầu hàng tháng sẽ được thiết lập theo cấp tài khoản. Giới hạn theo mỗi tài khoản cho phép chúng tôi trả lời tất cả các yêu cầu nhanh hơn.

Tôi có thể xem giới hạn đo lại gói hàng của mình và số lần tôi đã yêu cầu cho tài khoản của mình ở đâu?

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2021, giới hạn đo lại gói hàng của bạn sẽ được hiển thị trong tiện tích Đo lại sản phẩm FBA và xác nhận phí. Tìm tiện ích bằng cách nhập “đo lại” vào thanh tìm kiếm. Giới hạn được tính dựa trên số lượng ưu đãi với hàng lưu kho trong tài khoản của bạn. Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ trừ vào giới hạn này. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, chúng tôi sẽ đặt lại số lượng yêu cầu cho tài khoản của bạn về không.

Vui lòng chỉ gửi những yêu cầu mà bạn cho rằng sẽ làm thay đổi phí của bạn. Khi bạn gửi quá nhiều yêu cầu đo lại gói hàng mà không dẫn đến thay đổi về phí, chúng tôi có thể không xử lý kịp thời các yêu cầu đang ảnh hưởng đến phíi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có nhiều yêu cầu cần thực hiện hơn giới hạn hàng tháng của mình?

Bạn có thể gửi các yêu cầu đó vào tháng tiếp theo. Tuy nhiên, trong một tháng nhất định, nếu chúng tôi thấy các yêu cầu đo lại gói hàng của bạn dẫn đến thay đổi phí có tỷ lệ phần trăm cao hơn, chúng tôi sẽ tăng giới hạn yêu cầu cho tài khoản của bạn để đảm bảo chúng tôi có thể hỗ trợ khi bạn cần. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy thông báo cho phép bạn tiếp tục gửi yêu cầu của mình.

Những lý do khác khiến yêu cầu đo lại gói hàng của tôi có thể không được xử lý là gì?

Những lý do khác khiến chúng tôi có thể không xử lý yêu cầu đo lại gói hàng bao gồm những lý do sau:

 • Không có hàng lưu kho tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi hoặc hàng lưu kho không ở địa điểm mà nhân viên có thể tiếp cận.
 • Bạn đã gửi hai yêu cầu đo lại gói hàng cho cùng một FNSKU trong vòng 60 ngày qua. Giới hạn này riêng so với giới hạn đo lại gói hàng theo cấp tài khoản. Ngay cả khi một tài khoản vẫn có thể đo lường các FNSKU bổ sung trong một tháng nhất định, chỉ có thể đo lại mỗi FNSKU hai lần trong vòng 60 ngày trước.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates