Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phiếu giảm giá với Chiến dịch sản phẩm được Amazon tài trợ

Phiếu giảm giá với Chiến dịch sản phẩm được Amazon tài trợ làm tăng khả năng tìm được ASIN có phiếu giảm giá của bạn. Một số các câu hỏi thường gặp liên quan đến vấn đề này được liệt kê dưới đây.

Vui lòng cho tôi biết thêm về lợi ích của việc tạo chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ cho phiếu giảm giá của tôi

Dễ tìm ra: Những quảng cáo này xuất hiện ngay nơi khách hàng sẽ nhìn thấy chúng, chẳng hạn như trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm và trang sản phẩm, giúp tăng khả năng hiển thị tức thì. Ngoài ra, huy hiệu phiếu giảm giá sẽ xuất hiện trên quảng cáo.

Tăng doanh số bán hàng: Sản phẩm được Amazon tài trợ giúp bạn tăng doanh số bán hàng trên Amazon bằng cách tiếp cận những khách hàng đang tìm kiếm các sản phẩm như của bạn và đưa họ đến trang sản phẩm của bạn.

Kiểm soát chi phí: Quảng cáo là chi phí cho mỗi lần nhấp chuột, vì vậy bạn chỉ trả tiền khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn. Bạn kiểm soát số tiền bạn chi tiêu bằng cách đặt ngân sách và chọn số tiền để đặt giá thầu cho mỗi lần nhấp chuột.

Tại sao phiếu giảm giá của tôi không đủ điều kiện cho các chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ (hoặc ngược lại)?

Phiếu giảm giá và Sản phẩm được Amazon tài trợ có các quy tắc xét tính đủ điều kiện khác nhau. Do đó, có thể có trường hợp bạn không đủ điều kiện để tạo chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ cho phiếu giảm giá của bạn hoặc tạo phiếu giảm giá cho chiến dịch sản phẩm được tài trợ của bạn.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tính đủ điều kiện cho phiếu giảm giá Tính đủ điều kiện cho Sản phẩm được Amazon tài trợ.

Phiếu giảm giá của tôi đã kết thúc trước ngày kết thúc ban đầu, nhưng chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ của tôi vẫn đang chạy. Tại sao?

Chiến dịch phiếu giảm giá và chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ là những chiến dịch độc lập. Chiến dịch phiếu giảm giá có thể đã kết thúc do ngân sách của bạn hết. Chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ sẽ tiếp tục chạy theo mặc định, vì chiến dịch này giúp tăng mức độ tìm ra ASIN của bạn. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ theo cách thủ công.

Sau khi triển khai phiếu giảm giá, bạn có thể tăng ngân sách tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách điều hướng đến phiếu giảm giá của bạn trên Seller Central, chỉnh sửa số tiền ngân sách và tiết kiệm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates