Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đổi trả hàng, hoàn tiền, hủy bỏ và khiếu nại

Hàng trả về

Để xử lý một yêu cầu trả hàng, hãy đi tới trang Quản lý hàng đổi trả, tại đây bạn có thể xem lại, ủy quyền hoặc từ chối yêu cầu. Bạn cũng có thể truy cập trang Quản lý hàng đổi trả bằng cách nhấp vào menu thả xuống Đơn hàng trong Seller Central.

Đối với yêu cầu trả hàng nhận được, bạn nên trả lời yêu cầu trả hàng trong vòng 24 giờ. Để biết thêm thông tin về cách quản lý hàng trả về của bạn, hãy xem mục Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn thiện.

Note: Trước khi thực hiện đổi trả hàng, hãy đảm bảo rằng đơn hàng không phải là đơn hàng thuộc Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để kiểm tra xem đó có phải là đơn hàng nhận dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, hãy truy cập Seller Central để xem có huy hiệu chương trình Prime gắn với đơn hàng không. Để biết chi tiết, hãy vào phần Chính sách vận chuyển và đổi trả sản phẩm đối với Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Địa chỉ vận chuyển hàng trả về

Đối với các yêu cầu trả hàng do người bán tự hoàn thiện đơn hàng được gửi qua chương trình Nhãn trả lại hàng đã thanh toán của Amazon mà không thể giao hàng do địa chỉ đổi trả hàng đã lỗi thời hoặc địa chỉ bạn cung cấp không chính xác, thì hàng trả về sẽ được coi là bị hủy bỏ và Amazon có thể chọn loại bỏ các đơn vị này theo cách thích hợp (chẳng hạn như bằng cách bán, tái chế hoặc quyên góp), cũng như giữ lại mọi khoản thu mà chúng tôi có thể nhận được từ việc loại bỏ này.

Amazon có thể thông báo cho bạn trong những trường hợp như vậy để cho phép bạn sửa địa chỉ trả hàng của mình. Việc tiếp tục sử dụng địa chỉ lỗi thời hoặc không chính xác đối với hàng trả về có thể khiến bạn bị thu hồi quyền bán hàng trên Amazon. Để biết chi tiết về việc thiết lập địa chỉ vận chuyển trả hàng của bạn, hãy vào Cài đặt địa chỉ đổi trả hàng.

Khi bạn nhận được hàng trả lại tại cơ sở của bạn, lô hàng sẽ bao gồm phiếu giao hàng và số Ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA) để giúp bạn xác định đổi trả hàng.

Important: Để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người mua, bạn phải đáp ứng đúng hoặc vượt qua chính sách trả hàng của Amazon. Khi chúng tôi tính toán thời gian giao hàng của sản phẩm trả lại, chúng tôi cân nhắc đến việc các hãng vận chuyển có thể quét gói hàng tối đa 24 giờ trước khi giao hàng thực tế đến cơ sở của bạn. Nếu người mua nhận được hoàn trả sau khi nộp đơn khiếu nại từ A – Z và bạn cho rằng không cần thực hiện hoàn trả, hãy tham khảo Kháng cáo khiếu nại từ A – Z để kháng cáo quyết định đó.

Nếu bạn có một đơn hàng bị trả lại trong trạng thái hư hỏng và bạn cho rằng thiệt hại có liên quan đến hãng vận chuyển, hãy sử dụng quy trình Bảo hiểm tùy chọn cho mất mát hoặc hư hỏng để nộp đơn khiếu nại.

Note: Một tài khoản khác với tài khoản đã đặt hàng ban đầu có thể yêu cầu trả hàng nếu người mua thuộc một nhóm kinh doanh. Khi một doanh nghiệp có nhiều tài khoản người dùng trong một nhóm, quản trị viên của nhóm có thể bắt đầu đổi trả hàng cho các đơn hàng được đặt bởi bất kỳ thành viên nào trong nhóm.

Hoàn tiền

Bạn phải hoàn tiền sau khi một sản phẩm được trả lại, hoặc cần phải thực hiện hoàn tiền mua hàng nếu bạn cho phép người mua giữ sản phẩm (hoàn tiền không cần hoàn trả hàng).

Important: Sau khi bạn nhận được hàng đổi trả, chúng tôi hy vọng bạn xử lý hoàn lại tiền cho người mua trong vòng hai ngày làm việc. Nếu bạn không xử lý hoàn tiền trong vòng hai ngày làm việc, Amazon có quyền hoàn lại tiền cho người mua và tính số tiền đó vào tài khoản người bán của bạn.

Để tránh trải nghiệm khách hàng tiêu cực, hãy chủ động theo dõi việc hoàn lại tiền để đảm bảo được cấp cho người mua một cách kịp thời.

Bạn có thể thực hiện hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần đơn hàng thông qua công cụ Quản lý đơn hàng. Tham khảo trang Thực hiện hoàn tiềnTùy chọn hoàn tiền để biết thêm thông tin.

Hủy

Nếu người mua yêu cầu bạn hủy đơn hàng mà bạn vẫn chưa vận chuyển và xác nhận lô hàng, bạn có thể hủy đơn hàng trong Quản lý đơn hàng hoặc sử dụng nguồn cấp dữ liệu về Đơn hàng bị hủy.

Tham khảo Hủy đặt hàngHủy nhiều đơn hàng với Mẫu hủy đơn hàng để biết thêm thông tin.

Nếu bạn xác nhận một đơn hàng là đã vận chuyển, bạn có thể phê duyệt yêu cầu trả hàng trong Quản lý hàng đổi trả.

Khiếu nại

Đảm bảo từ A đến Z của Amazon bảo vệ người mua khi họ mua các mục hàng do bạn bán và thực hiện trực tiếp. Đảm bảo của chúng tôi bao gồm việc giao hàng kịp thời, điều kiện và kinh nghiệm đổi trả hàng của các mục hàng bạn bán. Nếu người mua không hài lòng với bất kỳ điều gì ở trên và không thể thống nhất giải quyết với bạn, chúng tôi cho phép họ nộp đơn khiếu nại với chúng tôi. Bạn có thể tham khảo các chính sách về tính đủ điều kiện khiếu nại trên trang Đảm bảo từ A đến Z.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates