Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí xử lý hàng trả lại

Phí xử lý hàng trả lại FBA áp dụng cho các sản phẩm khách hàng trả lại bán trên Amazon thuộc một số danh mục mà Amazon cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trả hàng. Thu phí xử lý hàng trả lại cho mỗi mục hàng được trả lại thuộc danh mục May mặc và Giày. Chúng tôi không thu phí xử lý hàng trả lại đối với các mục hàng trả lại thuộc danh mục Đồng hồ, Đồ trang sức, Hành lý, Túi xách & Kính mát.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi quá trình đánh giá tình trạng của mục hàng hoàn tất (diễn ra sau khi mục hàng được trả lại cho trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon).
Cấu trúc biểu phí Tính trên mỗi đơn vị trả về. Cước phí dựa trên hạng kích thước sản phẩm.

Các bài viết được đề xuất: Bạn nên xem lại các điều khoản và bài viết trợ giúp sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính phí này.

Trải nghiệm khách hàng dành cho các sản phẩm được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Chính sách hoàn trả hàng lưu kho bị mất và hư hỏng theo FBA

Các giá trị được dùng để tính phí

Hạng kích thước sản phẩm Các hạng kích thước sản phẩm là các loại đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của một mục hàng đã đóng gói. Tìm hiểu cách xác định hạng kích thước sản phẩm của bạn hoặc sử dụng báo cáo Phí lưu trữ hàng tháng để xem thông tin hạng kích thước cho các sản phẩm bạn đã lưu trữ trước đó trong FBA.
Trọng lượng vận chuyển Trọng lượng vận chuyển là trọng lượng mục hàng làm tròn được sử dụng để xác định phí. Trọng lượng vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước của mục hàng. Tìm hiểu cách xác định trọng lượng vận chuyển của sản phẩm.

Bảng chi phí

Sử dụng hạng kích thước của sản phẩm để xác định bảng chi phí nào được áp dụng.

Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí xử lý hàng trả lại
Nhỏ tiêu chuẩn Từ 6 oz trở xuống $2,12
6+ đến 12 oz $2,23
12+ đến 16 oz $2,32
Lớn tiêu chuẩn Từ 6 oz trở xuống $2,40
6+ đến 12 oz $2,76
12+ đến 16 oz $2,85
1+ đến 2 lb $2,96
2+ đến 3 lb $3,41
3+ lb đến 20 lb $3,41 + $0,20/lb trên 3 lb đầu tiên
Quá khổ Nhỏ $4,19 + $0,20/lb trên 2 lb đầu tiên
Trung bình $10,57 + $0,25/lb trên 2 lb đầu tiên
Lớn $43,70 + $0,25/lb trên 90 lb đầu tiên
Đặc biệt $75,08 + $0,25/lb trên 90 lb đầu tiên

Ví dụ về phí

Ví dụ như áo thun có trọng lượng vận chuyển hàng xuất là 6,1 ounce. Nếu khách hàng quyết định trả lại mục hàng này, bạn sẽ phải trả một khoản phí xử lý hàng trả lại là $2,23.

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn (may mặc, +6 oz đến 12 oz)

Áo thun

Kích thước: 8,5 x 4,8 x 1 inch

Trọng lượng đơn vị: 6,08 oz

Trọng lượng vận chuyển: 6,1 oz

Phí xử lý hàng trả lại $2,23
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates