Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Định giá sản phẩm của bạn

Bạn có thể đăng tải các mục hàng với bất kỳ giá nào mà bạn cảm thấy hợp lý, bất kể là giá Amazon hay giá niêm yết, trong giới hạn do Amazon đặt ra, miễn là giá của bạn tuân thủ Chính sách định giá công bằng trên thị trường của AmazonChính sách về giá tham khảo của Amazon.

Người bán thuộc Kế hoạch bán hàng cá nhân không được đăng tải các mục hàng với mức giá vượt quá $10.000. Người bán thuộc Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp không được đăng tải các mục hàng với mức giá vượt quá $300.000.

Các giới hạn giá này không áp dụng cho thông tin đăng tải hàng sưu tầm. Để biết thêm thông tin về yêu cầu danh mục hàng sưu tầm, tìm kiếm “hàng sưu tầm” trong Trợ giúp người bán.

Định nghĩa giá

Giá mặt hàng là số tiền phải trả bởi một khách hàng, không bao gồm vận chuyển và xử lý, như giá hiển thị khi bạn đăng tải một mục hàng.

Tổng giá là số tiền phải trả bởi một khách hàng cũng như tất cả các điều khoản của việc cung cấp/bán hàng. Giá này bao gồm tất cả những yếu tố sau đây:

  • Phí vận chuyển và xử lý
  • Giảm giá, hạ giá hoặc chương trình bán hàng/khuyến mãi đặc biệt mà bạn cung cấp/thực hiện liên quan đến việc mua hàng
  • Phương thức vận chuyển
  • Áp dụng trong kinh doanh, chẳng hạn như giảm hoặc loại bỏ các chi phí vận chuyển trên một đơn hàng hoặc bất kỳ phí và chi phí liên quan đến đơn hàng nào khác
  • Đảm bảo giá thấp

Tổng giá không bao gồm chiết khấu, khuyến mãi, giảm giá hoặc các ưu đãi khuyến mại khác mà bạn cố gắng cung cấp thông qua cửa hàng Amazon mà chúng tôi không nhận thanh toán hoặc hỗ trợ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates