Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm dành cho trẻ em

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Tại Hoa Kỳ, sản phẩm dành cho trẻ em được định nghĩa là một sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Sản phẩm được xác định là “sản phẩm dành cho trẻ em” dựa trên các tiêu chí sau:

 • Mục đích sử dụng – Sản phẩm có được trẻ em sử dụng không?
 • Thông tin sản phẩm trên bao bì – Sản phẩm có được bán trên thị trường cho trẻ em không?
 • Thường được công nhận – Sản phẩm có thường được biết đến là dành cho trẻ em không?
 • Hướng dẫn xác định độ tuổi của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) – Liệu CPSC có xác định sản phẩm là để dành cho trẻ em không?

Amazon có thể yêu cầu tài liệu chứng minh tính an toàn của sản phẩm dành cho trẻ em bất cứ lúc nào để xác nhận việc tuân thủ.

Ai là người phải nộp tài liệu?

Nếu Amazon liên hệ với bạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu để xác nhận tính an toàn của sản phẩm. Amazon yêu cầu tài liệu chứng minh việc kiểm tra tính tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc quy định đối với từng sản phẩm bạn đăng ký bán.

Tôi có thể yêu cầu phê duyệt bán Sản phẩm dành cho trẻ em bằng cách nào?

Chính sách của Amazon yêu cầu sản phẩm dành cho trẻ em bán qua trang web của Amazon phải đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận đã được quy định. Nếu Amazon liên hệ với bạn, vui lòng gửi các thông tin sau đến child-safety@amazon.com:

 1. Tên công ty
 2. Mã người bán/mã nhà cung cấp
 3. Địa chỉ email
 4. Số điện thoại
 5. Danh sách ASIN bạn đang đăng ký bán
 6. Hình ảnh và hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nếu có (hình ảnh cần chứa tất cả thông tin an toàn có liên quan, dấu tuân thủ và cảnh báo đối với các bộ phận nhỏ và cảnh báo về nguy cơ gây nghẹt thở)
 7. Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho các ASIN mà bạn đang đăng ký bán
 8. Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận, xác nhận rằng từng sản phẩm đã được thử nghiệm theo các yêu cầu áp dụng.

Để biết thêm thông tin về Sản phẩm cụ thể dành cho trẻ em, hãy tham khảo các trang Trợ giúp sau đây:

Note: Cảnh báo các bộ phận nhỏ phải hiển thị trên trang thông tin chi tiết của bạn dưới dạng thuộc tính CPSIA. Xem Trang trợ giúp sau.

Ủy ban An toàn Hàng tiêu dùng (CPSC) cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách tuân thủ các yêu cầu này.

Danh sách các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận có tại đây. Một số phòng thí nghiệm có mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Danh sách các nhà cung cấp Giải pháp tuân thủ này có tại đây.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates