Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thuốc tránh thai khẩn cấp

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Các biện pháp tránh thai khẩn cấp được áp dụng theo chính sách này

Thuốc tránh thai khẩn cấp là thuốc uống, không cần kê toa (OTC) được sử dụng để phòng ngừa mang thai sau khi thiết bị tránh thai không thành công hoặc sau khi tình dục không được bảo vệ. Thuốc tránh thai khẩn cấp còn được gọi là thuốc sau khi quan trọng hoặc thuốc sau khi uống. Các thành phần hoạt tính trong thuốc tránh thai khẩn cấp bao gồm levonorgestrel và liều bán thường bao gồm hai viên thuốc ở 0,75 mg mỗi viên hoặc một viên thuốc ở 1,5 mg.

Chính sách của chúng tôi về thuốc tránh thai khẩn cấp

Amazon yêu cầu tất cả các biện pháp tránh thai khẩn cấp đã được thử nghiệm và tuân thủ các yêu cầu quy định cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Yêu cầu tiêu chuẩn/quy định
Thuốc tránh thai khẩn cấp
 • 16 CFR Phần 1700 (Đạo luật bao bì phòng ngừa độc);
 • 21 CFR 201 Phụ phần C (Yêu cầu dán nhãn đối với thuốc không cần kê toa);
 • 21 CFR 207 Phụ phần C (Bộ luật thuốc quốc gia)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các biện pháp tránh thai khẩn cấp mà bạn liệt kê
 • Hình ảnh bao bì sản phẩm và nhãn dán cho tất cả các biện pháp tránh thai khẩn cấp mà bạn liệt kê
  • Hình ảnh sản phẩm phải hiển thị tất cả các mặt của bao bì sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm và nội dung trang thông tin chi tiết phải tuân thủ chính sách về thuốc OTC của Amazon. Để biết thêm thông tin về chính sách cụ thể này và các yêu cầu của chúng tôi, hãy truy cập chính sách của Amazon về thuốc và đồ dùng ma túy
 • Giấy chứng nhận hợp quy chung (GC) cho tất cả các biện pháp tránh thai khẩn cấp mà bạn đang nộp đơn đăng ký đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025 xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu của 16 CFR Phần 1700 (Đạo luật bao bì phòng ngừa độc)

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp tài liệu tuân thủ, hãy hoàn thành các bước sau để gửi thông tin yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu tuân thủ sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong mục Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ và nhãn cảnh báo nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải hiển thị cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này và bất cứ nơi nào khác trên trang web này, không, và không nhằm mục đích, tạo thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates