Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán hàng toàn cầu FBA

Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cho phép bạn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trên toàn cầu.

Có hai phương pháp bán hàng toàn cầu:

  • Xuất khẩu FBA cho phép bạn đăng tải các sản phẩm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) của bạn trên Amazon hoặc trang web của riêng bạn. Sau đó, Amazon xuất đơn đặt hàng của bạn cho khách hàng trên toàn thế giới.
  • Amazon Global Selling cho phép bạn đăng tải và bán sản phẩm của mình trên một số trang web của chúng tôi trên toàn thế giới. Gửi hàng tồn kho của bạn đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon ở các quốc gia bạn đã đăng tải thông tin và chúng tôi sẽ giúp bạn cung cấp cho khách hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates