Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn về UPC và GTIN

Nhiều danh mục hàng có Hướng dẫn cụ thể về UPC và GTIN mà người bán bắt buộc phải tuân thủ khi tạo trang sản phẩm. Các hướng dẫn này bao gồm các yêu cầu về sản phẩm bán theo gói và các yêu cầu về sản phẩm bán theo bộ.

  • Các yêu cầu về UPC có thể thay đổi theo danh mục hoặc theo loại sản phẩm trong cùng một danh mục. Một số danh mục có thể cho phép người bán yêu cầu miễn trừ UPC.
  • Người bán phải sử dụng đúng mã định danh sản phẩm cho mục hàng đăng tải. Nghiêm cấm sử dụng sai thông tin nhận dạng sản phẩm, bao gồm mã UPC. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quy tắc về trang chi tiết sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates