Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí xử lý đơn hàng FBA

Phí xử lý được tính theo từng mục hàng khi bạn yêu cầu Amazon xử lý các mục hàng trong kho hàng FBA được lưu trữ tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn cũng có thể loại bỏ hàng lưu kho khỏi một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) bằng cách gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, xem Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Các chi tiết cụ thể của chương trình: Các thông tin chi tiết, tính toán, hoặc mức phí cho khoản phí này khác nhau nếu ghi danh vào các chương trình sau. Truy cập trang Trợ giúp dành riêng cho chương trình để biết thêm thông tin.

Chương trình FBA tuyển chọn mới

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi lệnh xử lý hoàn tất
Cấu trúc biểu phí Trên mỗi đơn vị được xử lý. Mức phí dựa trên trọng lượng vận chuyển của đơn vị.

Các giá trị được dùng để tính phí

Hạng kích thước sản phẩm Hạng kích thước sản phẩm là các danh mục đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của mục hàng đã đóng gói. Tìm hiểu cách xác định hạng kích thước sản phẩm hoặc sử dụng Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng để xem thông tin hạng kích thước cho các sản phẩm bạn đã lưu trữ trước đó trong FBA.
Trọng lượng vận chuyển Trọng lượng vận chuyển là trọng lượng mục hàng cộng với bao bì (hoặc vật liệu chèn lót) để vận chuyển một đơn đặt hàng của mục hàng. Trọng lượng vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng riêng hoặc trọng lượng theo kích thước của mục hàng, cộng với trọng lượng đóng gói. Tìm hiểu cách xác định trọng lượng vận chuyển của sản phẩm.

Bảng chi phí

Sử dụng hạng kích thước của sản phẩm để xác định bảng chi phí nào được áp dụng. Nếu sản phẩm của bạn yêu cầu xử lý đặc biệt*, hãy sử dụng bảng chi phí dành cho mục hàng quá khổ và yêu cầu xử lý đặc biệt.

Note: Trọng lượng vận chuyển ở các hạng kích thước tiêu chuẩn dưới 1 lb được tính bằng cách làm tròn lên 0,1 lb gần nhất. Đối với các hạng kích thước còn lại, tính trọng lượng vận chuyển bằng cách làm tròn lên số nguyên pound gần nhất.
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí xử lý cho mỗi đơn vị sản phẩm
Kích thước tiêu chuẩn 0 đến 0,5 lb $0,52
0,5+ đến 1,0 lb $0,75
1,0+ đến 2,0 lb $1,14
Hơn 2 lb $1,51 + $0,63/lb trên 2 lb
Mục hàng quá khổ và cần xử lý đặc biệt* 0 đến 1,0 lb $1,50
1,0+ đến 2,0 lb $1,96
2,0+ đến 4,0 lb $2,89
4,0+ đến 10,0 lb $5,05
Hơn 10,0 lb $7,25 + $0,63/lb trên 10 lb

*Các mục hàng cần xử lý đặc biệt có thể bao gồm sản phẩm may mặc, giày dép, đồng hồ, đồ trang sức và hàng hóa nguy hiểm.

Ví dụ về phí

Ví dụ 1: Mục hàng có kích thước tiêu chuẩn, trọng lượng vận chuyển từ 0,5+ đến 1,0 lb

Bạn quyết định yêu cầu xử lý hai đơn vị kích thước tiêu chuẩn và mỗi đơn vị có trọng lượng vận chuyển 0,56 lb. Trọng lượng vận chuyển của đơn vị được làm tròn lên đến 0,6 lb. Cho rằng đơn vị có trọng lượng vận chuyển từ 0,5 đến 1 lb, phí xử lý mỗi đơn vị là $0,75. Bạn sẽ phải trả một khoản phí xử lý là $0,75 cho mỗi đơn vị, với phí tổng cộng là $1,50, khi lệnh xử lý đã hoàn tất.

Ví dụ 2: Mục hàng quá khổ, trọng lượng vận chuyển trên 10,0 lb

Bạn quyết định yêu cầu xử lý ba đơn vị quá khổ và mỗi đơn vị có trọng lượng vận chuyển 10,1 lb. Trọng lượng vận chuyển của đơn vị được làm tròn lên đến 11 lb. Phí xử lý mỗi đơn vị sẽ là $7,88 ($7,25 cho 10 lb đầu tiên và $0,63 cho thêm 1 lb). Bạn sẽ phải trả một khoản phí xử lý là $7,88 cho mỗi đơn vị, với phí tổng cộng là $23,64, khi lệnh xử lý đã hoàn tất.

Công cụ

Phí ước tính Đi tới Quản lý hàng lưu kho FBA và sử dụng tùy chọn Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho để xem trước phí rút hàng của bạn. Lưu ý rằng bạn phải cung cấp địa chỉ gửi hàng đến.
Phí báo cáo

Báo cáo chi tiết về đơn hàng loại bỏ

Thanh toán - Xem giao dịch

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để xử lý hàng tồn kho sau khi tạo yêu cầu?

Thông thường, yêu cầu xử lý hàng lưu kho được tiến hành trong 14 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ lễ và thời gian yêu cầu hủy bỏ tăng cao, việc tiến hành xử lý yêu cầu có thể mất 30 ngày làm việc hoặc hơn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates