Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi phí dịch vụ xử lý sơ bộ và dịch vụ nhãn FBA năm 2022

Kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2022, các thay đổi về phí Dịch vụ xử lý sơ bộ và Dịch vụ nhãn FBA sau sẽ có hiệu lực, trừ khi có ghi chú khác:

 • Phí dán nhãn và đóng gói cho các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và quá khổ sẽ tăng như trong các bảng dưới đây.
 • Phí dịch vụ dán hàng, nếu có, sẽ tăng từ $ 0,20 đến $ 0,60 đối với các mục hàng có kích thước tiêu chuẩn và từ $ 0,40 đến $ 1,20 đối với các mặt hàng quá khổ

Note: Để biết tổng quan về các thay đổi đối với phí bán hàng tại Hoa Kỳ năm 2022, vui lòng truy cập Tóm tắt thay đổi về phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và phí giới thiệu tại Hoa Kỳ năm 2022.

Các thay đổi về phí Dịch vụ xử lý sơ bộ và Dịch vụ nhãn

Mục hàng kích thước tiêu chuẩn
Phí trên mỗi đơn vị Trước ngày 18 tháng 1 năm 2022 Sau ngày 18 tháng 1 năm 2022
Danh mục chuẩn bị Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng

Hàng dễ vỡ/thủy tinh

 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$0,80 $0,30 $1,10 $0,80 $0,55 $1,35

Chất lỏng

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,50 đến $0,80 $0,70 $0,55 $0,70 đến $1,25

Hàng may mặc, vải, vải lông và vải dệt

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,50 đến $0,80 $0,70 $0,55 $0,70 đến $1,25

Sản phẩm dành cho trẻ em

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,50 đến $0,80 $0,70 $0,55 $0,70 đến $1,25

Hàng sắc nhọn

 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$0,80 $0,30 $1,10 $0,80 $0,55 $1,35

Hàng kích thước nhỏ

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,80 $0,70 $0,55 $1,25

Người lớn

 • Đóng gói bằng túi (đen hoặc mờ đục)
 • Dán nhãn
$1,00 $0,30 $1,30 $1,00 $0,55 $ 1,55

Bột, viên và hạt

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,50 đến $0,80 $0,70 $0,55 $0,70 đến $1,25

Bao bì đục lỗ

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$0,50 $0,30 $0,50 đến $0,80 $0,70 $0,55 $0,70 đến $1,25
Các mặt hàng quá khổ
Phí trên mỗi đơn vị Trước ngày 18 tháng 1 năm 2022 Sau ngày 18 tháng 1 năm 2022
Danh mục chuẩn bị Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng

Hàng dễ vỡ/thủy tinh

 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$1,60 $0,30 $1,90 $1,60 $0,55 $2,15

Chất lỏng

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$1,00 $0,30 $1,00 đến $1,30 $1,40 $0,55 $1,40 đến $1,95

Hàng may mặc, vải, vải lông và vải dệt

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$1,00 $0,30 $1,00 đến $1,30 $1,40 $0,55 $1,40 đến $1,95

Sản phẩm dành cho trẻ em

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$1,00 $0,30 $1,00 đến $1,30 $1,40 $0,55 $1,40 đến $1,95

Hàng sắc nhọn

 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$1,60 $0,30 $1,90 $1,60 $0,55 $2,15

Người lớn

 • Đóng gói bằng túi (đen hoặc mờ đục)
 • Dán nhãn
$2,00 $0,30 $2,30 $2,00 $0,55 $2,55

Bột, viên và hạt

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$1,00 $0,30 $1,00 đến $1,30 $1,40 $0,55 $1,40 đến $1,95

Bao bì đục lỗ

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (tùy chọn)
$1,00 $0,30 $1,00 đến $1,30 $1,40 $0,55 $1,40 đến $1,95
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates