Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thực phẩm chức năng

Nếu bạn đăng tải các sản phẩm trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Thực phẩm chức năng áp dụng theo chính sách này

Tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đề ra các quy định về sản xuất, đóng gói, lưu trữ và dán nhãn thực phẩm chức năng theo Luật liên bang về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm (Đạo luật FD&C) và các điều lệ sửa đổi sau đó của luật này bao gồm Luật bổ sung dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục (DSHEA). FDA định nghĩa thành phần có trong thực phẩm chức năng là vitamin, khoáng chất, thảo dược hoặc dưỡng chất thực vật, axit amin hoặc chất dinh dưỡng khác dùng để bổ sung cho chế độ ăn uống thông qua việc tăng tổng hàm lượng khẩu phần ăn hoặc chất cô đặc, chuyển hóa, tổng hợp, chiết xuất hoặc kết hợp của các chất trước đó. Thực phẩm chức năng có nhiều dạng khác nhau như bột, thuốc viên, thuốc nhỏ dạng lỏng và thuốc xịt uống, và bao gồm các loại như vitamin và khoáng chất, thảo mộc và thực vật, chất tăng cường tình dục, quản lý cân nặng, thể hình và dinh dưỡng thể thao. Thực phẩm chức năng không được chứa các sản phẩm được phê duyệt là thuốc mới, các thành phần thuốc chưa được công bố khác hoặc được tuyên bố là có khả năng trị bệnh.

Chính sách của chúng tôi về thực phẩm chức năng

Amazon yêu cầu đối tác bán hàng phải gửi tài liệu cho thấy việc tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định sau đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu về tiêu chuẩn
Thực phẩm chức năng

21 CFR 101.36 - Dán nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm chức năng

21 CFR 111 - Thực hành sản xuất tốt hiện hành (cGMP) trong các hoạt động sản xuất, đóng gói, dán nhãn hoặc giữ lại liên quan đến thực phẩm chức năng

21 CFR 117 - Thực hành sản xuất tốt hiện hành (cGMP), phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro (HARPC) đối với thực phẩm dành cho người

Kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2021, bạn không thể bán các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lý và giảm cân trong các gói thuốc đơn hoặc gói thuốc kép. Các sản phẩm là gói thuốc đơn và kép đều bị cấm trên Amazon.

Để biết thêm các yêu cầu về sản phẩm liên quan đến thực phẩm chức năng, hãy truy cập trang trợ giúp Sản phẩm bị hạn chế trong phần Thực phẩm chức năng.

Tài liệu bắt buộc

I. Tất cả thực phẩm chức năng

Với mỗi sản phẩm hoặc ASIN thực phẩm chức năng, bạn phải gửi các tài liệu sau:

 1. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) hợp lệ được cấp bởi cơ quan chứng nhận bên thứ ba đã được công nhận tuân thủ 21 CFR 111 (đối với sản phẩm là thực phẩm chức năng theo quy định tại 21 U.S.C. 321(ff)) hoặc 21 CFR Phần 117 (đối với bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào khác dành cho người theo quy định tại 21 U.S.C. 321(f)) hoặc cả hai. Amazon chấp nhận chứng nhận GMP từ các tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận, bao gồm NSF/ANSI 455-2, NSF/ANSI 173 Section 8, GRMA 455-2, UL GMP, USP GMP, Eurofins, SAI Global, SGS, Intertek, TGA và SSCI.

 2. Giấy chứng nhận phân tích (COA) thành phẩm đối với các thành phần của thực phẩm chức năng được cấp bởi phòng thí nghiệm nội bộ hoặc phòng thí nghiệm đã được công nhận ISO/IEC 17025 tại cơ sở trên và tuân thủ các quy định GMP hiện hành (21 CFR Phần 111 (đối với sản phẩm là thực phẩm chức năng theo quy định tại 21 U.S.C. 321(ff)) hoặc 21 CFR Phần 117 (đối với bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào khác dành cho người theo quy định tại 21 U.S.C. 321(f)) hoặc cả hai). (Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật đối với Giấy chứng nhận phân tích, hãy đi tới Yêu cầu đối với Giấy chứng nhận phân tích hoặc Các câu hỏi thường gặp bên dưới).

  hoặc

  Bằng chứng đăng ký sản phẩm hoặc tham gia vào một trong các chương trình chứng nhận chất lượng của bên thứ ba sau đây: Chứng nhận sản phẩm NSF/ANSI 173, NSF Certified for Sport®, BSCG Certified Drug Free®, Informed-Choice/Informed-Sport Program, Chương trình xác minh thực phẩm chức năng của USP hoặc Chương trình chứng nhận thương hiệu hợp chuẩn UL.

 3. Hình ảnh sản phẩm (Đi tới Yêu cầu đối với hình ảnh sản phẩm bên dưới để biết thêm chi tiết)

II. Thực phẩm chức năng dùng để tăng cường tình dục hoặc giảm cân và kiểm soát cân nặng

Ngoài các yêu cầu trên, mỗi sản phẩm là thực phẩm chức năng dùng để tăng cường tình dục hoặc giảm cân và kiểm soát cân nặng cũng phải gửi các tài liệu sau đây:

 1. Giấy chứng nhận phân tích (COA) thành phẩm cho các hợp chất được liệt kê trong Phụ lục 1, được cấp bởi phòng thí nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Chúng tôi sẽ không chấp nhận COA từ các phòng thí nghiệm nội bộ đối với các hợp chất được liệt kê trong Phụ lục 1. COA hợp lệ phải bao gồm số chứng nhận ISO cho phòng thí nghiệm phát hành hoặc giấy chứng nhận kiểm định ISO/IEC 17025. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các phòng thí nghiệm đều có khả năng kiểm tra các hợp chất cụ thể này. Tùy thuộc vào việc bạn bán các thực phẩm chức năng tăng cường tình dục hoặc giảm cân và kiểm soát cân nặng hay cả hai, bạn có thể cần sử dụng nhiều hơn một phòng thí nghiệm. Chúng tôi biết rằng các phòng thí nghiệm sau đây có năng lực xét nghiệm rộng hơn: Covance; Eurofins; Silliker; BSCG; NSF; LGC; USP và UL. Để biết thêm chi tiết liên quan đến thông số kỹ thuật về Giấy chứng nhận phân tích, hãy đi tới phần Yêu cầu đối với Giấy chứng nhận phân tích bên dưới.

Yêu cầu đối với Giấy chứng nhận phân tích

Bạn phải gửi Giấy chứng nhận phân tích (COA) thành phẩm để hỗ trợ xác minh hàm lượng trên mỗi đơn vị hoặc mỗi khẩu phần cho mỗi thành phần thực phẩm chức năng có trong bảng dữ liệu hiện hành. COA gửi cho Amazon phải được phát hành trong vòng 12 tháng gần nhất; phải có Định dạng tài liệu di động (.pdf) và phải có các thông tin sau đây:

 • Tên sản phẩm đầy đủ
 • Số lô hàng, số lô hoặc mã ngày của mẫu thành phẩm chưa hết hạn đã được thử nghiệm
 • Tên, địa chỉ và số chứng nhận ISO của phòng thí nghiệm cấp COA
  • Chữ ký, tên in hoa và chức danh của người đại diện được ủy quyền của phòng thí nghiệm trên COA
 • Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác minh hàm lượng thành phần dinh dưỡng trên mỗi đơn vị hoặc mỗi khẩu phần ghi trên bảng dữ liệu hiện hành
 • Phương pháp thử nghiệm tham khảo dùng cho mỗi thành phần dinh dưỡng được liệt kê. Nếu phương pháp thử nghiệm là phương pháp mới, không phải là phương pháp phân tích chính thức của Hiệp hội các Nhà hoá học Phân tích Chính thống (AOAC), hoặc là phiên bản sửa đổi của các phương pháp này, hoặc là phương pháp nội bộ thì cần nêu rõ nguyên tắc của phương pháp (ví dụ: HPLC hoặc GC). Phải ghi lại dữ liệu và quan sát thực tế thay vì các tuyên bố không cụ thể như “đủ điều kiện” hoặc “phù hợp”. Đối với phương pháp thử nghiệm “theo đầu vào”, hãy truy cập phần Các câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thông tin về các tài liệu hỗ trợ bổ sung.
 • Tên hoặc tên thành phần thực phẩm chức năng trên bảng dữ liệu hiện hành phải trùng khớp với (các) tên thành phần trên COA.
 • Đơn vị đo cho mỗi thành phần thực phẩm chức năng trên bảng dữ liệu hiện hành (chẳng hạn như g, mg hoặc mcg) phải trùng khớp với đơn vị đo lường trên COA.

Các yêu cầu thử nghiệm đối với thực phẩm chức năng tăng cường tình dục và giảm cân và kiểm soát cân nặng

Đối với thực phẩm chức năng tăng cường tình dục và giảm cân, COA phải bao gồm kết quả thử nghiệm cho các hợp chất cụ thể được nêu dưới đây. Các yêu cầu chung đối với COA ở trên vẫn được áp dụng.

Danh mục Kiểm tra cho Tần suất gửi
Tăng cường tình dục

Sildenafil

Tadelafil

Vardenafi

Sulfoaildenafil

Desmethyl carbodenafil

Hàng năm
Kiểm soát cân nặng và giảm cân

Sibutramine

Desmethylsibutramine

Phenolphthalein

Fluoxetine

Hàng năm

Chúng tôi bảo lưu quyền kiểm tra các chất bổ sung và tăng tần suất thử nghiệm bất cứ lúc nào.

Yêu cầu đối với hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Phải dễ đọc
 • Phải cho thấy rõ toàn bộ nhãn sản phẩm (tất cả các mặt), bao gồm bảng dữ liệu hiện hành, danh sách thành phần, logo chứng nhận, tuyên bố nhận diện, hướng dẫn sử dụng và mọi cảnh báo về sản phẩm
 • Phải có tên sản phẩm
 • Phải có tên và thông tin liên hệ của chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất
 • Phải là hình ảnh trực tiếp của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm. Hình ảnh do máy tính tạo ra hoặc hình ảnh mô phỏng sẽ không được chấp nhận.
 • Những hình ảnh này phải xuất hiện trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để gửi tài liệu tuân thủ, hãy hoàn thành các bước sau để bắt đầu quá trình nộp đơn:

Đi tới chế độ xem Yêu cầu phê duyệt trong phần Sửa sản phẩm của bạn trong Seller Central và chọn Yêu cầu phê duyệt.

Ngoài ra, hãy sử dụng các bước sau để yêu cầu phê duyệt:

 1. Trong Seller Central, nhấp vào trình đơn Hàng lưu kho và chọn Thêm một sản phẩm.
 2. Tìm kiếm mục hàng bạn muốn bán.
 3. Trong kết quả tìm kiếm, bấm vào liên kết Đăng ký bán bên cạnh mục hàng đó.
 4. Nhấp vào Yêu cầu phê duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký.
 5. Để tải lên hình ảnh, hãy đi đến Tải lên hình ảnh hàng loạt. Ngoài ra, hãy đến menu Hàng lưu kho và chọn Tải lên hình ảnh.
Note: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận đơn đăng ký bán một số sản phẩm nhất định.

Các câu hỏi thường gặp


 1. Phương pháp thử nghiệm có cần phải được liệt kê trên COA không?

  Có.

 2. Tôi có thể sử dụng phương pháp “theo đầu vào” (còn gọi là định lượng theo trọng lượng đầu vào hoặc theo thể tích đầu vào) cho COA không?

  Cần thực hiện các xét nghiệm đối với thành phẩm trong phòng thí nghiệm đã được công nhận bất cứ khi nào có thể. Nếu điều đó là không thể do không có phương pháp thử nghiệm hợp lệ về mặt khoa học, bạn phải cung cấp COA (hoặc tài liệu bổ sung) từ cơ sở sản xuất cho các thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất thành phẩm. COA phải xác minh rằng các thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất thành phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật về độ nhận dạng, độ tinh khiết, độ mạnh hoặc thành phần mà không cần thử nghiệm, theo 21 CFR 111.75 (d). Như đã nêu ở trên, bạn phải gửi giấy chứng nhận GMP hợp lệ cho cơ sở sản xuất.

 3. Tôi có phải trình thông tin về thử nghiệm xác minh tổng lượng thành phần dinh dưỡng trong một hỗn hợp độc quyền được mô tả chính xác trên nhãn hay không, hay tôi có cần phải trình thông tin về thử nghiệm đối với từng thành phần riêng lẻ không?

  Phải ghi hỗn hợp độc quyền trên nhãn sản phẩm theo thực hành 21 CFR 101.36 (c). COA có thể chứa lượng định lượng của toàn bộ các thành phần dinh dưỡng được liệt kê có trong hỗn hợp độc quyền; tuy nhiên, nếu không thể xác định định lượng của toàn bộ các thành phần dinh dưỡng trong hỗn hợp độc quyền do không có một phương pháp thử nghiệm hợp lệ đòi hỏi kỹ thuật cao cho hỗn hợp độc quyền thì bạn có thể mô tả hỗn hợp độc quyền là “theo đầu vào”. Nếu bạn đăng thông tin hỗn hợp độc quyền “theo đầu vào”, bạn cũng phải gửi tài liệu bổ sung được nêu trong câu hỏi 2 ở trên.

 4. Nếu COA của tôi được cấp từ một cơ sở nội bộ tuân thủ 21 CFR 111 hoặc 21 CFR 111 & 117 để cung cấp bằng chứng về các thành phần hoạt tính đã công bố, thì COA có phải được ISO công nhận không?

  Không, chỉ có thử nghiệm đối với các hợp chất cụ thể được liệt kê ở trên để tăng cường tình dục và hỗ trợ giảm cân mới phải được tiến hành bởi phòng thí nghiệm bên ngoài đã được công nhận ISO/IEC 17025. (Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật đối với Giấy chứng nhận phân tích, hãy đi tới Yêu cầu đối với Giấy chứng nhận phân tích).

 5. Sản phẩm của tôi là thực phẩm thảo dược bổ sung. Thế thì có cần có COA không?

  Bạn phải có COA cho thấy (các) xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với mỗi thành phần dinh dưỡng nếu bảng Vi chất dinh dưỡng cho biết:

  • Một thành phần thực vật chính hoặc nhóm thành phần được định lượng (chẳng hạn như đường thông dụng, axit amin hoặc các protein), trừ trường hợp không thể định lượng thành phần trong thành phẩm thì phải báo cáo số lượng dựa trên đầu vào.
  • Một thành phần thực vật phụ hoặc nhóm thành phần được định lượng (như alkaloid, terpenoid, saponin, hợp chất phenolic, flavonoid hoặc tannin), trừ trường hợp không thể định lượng thành phần trong thành phẩm thì phải báo cáo số lượng dựa trên đầu vào.
  • Một thành phần là thực vật nguyên cây, bộ phận thực vật như rễ hoặc lá ở trạng thái khô (như bột) hoặc bất kỳ chiết xuất nào của các phần đó mà không cho biết thành phần riêng lẻ thì phải có COA xác nhận đặc tính thực vật.

 6. Nếu sản phẩm của tôi không phải là thực phẩm chức năng thì sao?

  Nếu bạn tin rằng sản phẩm của mình không phải là thực phẩm chức năng thì vui lòng gửi hình ảnh tất cả các mặt của bao bì sản phẩm và giải thích ngắn gọn trong mục nhận xét.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Cập nhật vào ngày 17 tháng 2 năm 2022.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates