Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trang chi tiết sản phẩm và ưu đãi

Trang chi tiết sản phẩm là nơi khách hàng có thể khám phá các sản phẩm độc đáo được bán trên Amazon. Có thể bao gồm một hay nhiều ưu đãi từ người bán hoặc từ Amazon.

Trang này là không gian chung hiển thị các thuộc tính phổ biến cho tất cả các đề xuất cho sản phẩm, chẳng hạn như:

 • Tiêu đề
 • Hình ảnh
 • Tính năng chính của sản phẩm
 • Mô tả
 • Biến thể của sản phẩm (chẳng hạn như kích thước hoặc màu sắc)
 • Đánh giá của khách hàng

Một số mặt hàng có thêm các thuộc tính chi tiết sản phẩm. Ví dụ trong Điện tử tiêu dùng, máy ảnh có các thuộc tính mà các mặt hàng khác không cần, ví dụ như thu phóng quang học và độ phân giải tối đa.

Bạn và những người bán khác có thể đăng tải một đề xuất trên trang chi tiết sản phẩm. Tạo và kiểm soát đề xuất sản phẩm của riêng mình, bao gồm giá cả, tùy chọn vận chuyển, điều kiện và các thuộc tính khác. Nếu một sản phẩm không tồn tại trên Amazon, bạn có thể gửi yêu cầu đăng tải sản phẩm mới và Amazon sẽ tạo một trang chi tiết sản phẩm mới. Amazon sẽ chọn những thông tin cần đưa vào trang chi tiết sản phẩm dựa trên đóng góp của nhà sản xuất và người bán. Để biết thêm thông tin, tham khảoTìm hiểu về trang chi tiết sản phẩm.

Note: Đối với người bán mới đăng ký, có thể mất 90 phút trở lên sau khi đăng ký để đăng tải sản phẩm bán trên Amazon.

Tham quan trang chi tiết sản phẩm

​Tìm hiểu về trang chi tiết sản phẩm bao gồm cách đăng tải mục hàng và tạo các biến thể. Từ menu thả xuống hàng tồn kho, chọn Thêm một sản phẩm. Trên trang Thêm sản phẩm, bắt đầu bằng cách tìm sản phẩm của bạn trong danh mục Amazon bằng trường tìm kiếm.

Xem các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về trang chi tiết sản phẩm và cách thêm sản phẩm vào thông tin đăng tải:

Sử dụng trang chi tiết sản phẩm để thêm ưu đãi sản phẩm

Bạn có thể đăng tải ưu đãi sản phẩm trực tiếp từ trang chi tiết sản phẩm trên trang web Amazon.

 1. Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn bán trên trang web Amazon.
 2. Nhấp vào nút Bán trên Amazon trên trang chi tiết sản phẩm.
  Important: Sau khi nhấp vào Bán trên Amazon, xem lại tất cả hạn chế mục dịch vụ Amazon trên trang Seller Central. Nếu thấy thông báo rằng bạn không được phép thêm sản phẩm này, hãy nhấp vào liên kết Tìm hiểu thêm.
 3. Nếu bạn được phép bán sản phẩm, nhấp vàoChuyển đến Tài khoản của bạn.
 4. Thêm chi tiết ưu đãi bằng cách nhập giá, số lượng và điều kiện sản phẩm.
 5. Lưu cập nhật.
Trong vòng 15 phút, ưu đãi của bạn sẽ hiển thị trên Amazon, mục hàng lưu kho của Seller Central. Trong trường hợp đăng tải tối đa lên hệ thống Amazon, có thể mất tới 24 giờ để cung cấp thông tin và 48 giờ cho thông tin sản phẩm.

Sử dụng Seller Central để thêm ưu đãi sản phẩm

Để thêm ưu đãi, sử dụng các Công cụ hàng lưu kho tại Seller Central để tìm kiếm sản phẩm đã có trang chi tiết sản phẩm.

Nếu bạn có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, tải xuống mẫu dữ liệu hàng lưu kho, nhờ đó bạn có thể tải lên một lượng lớn các ưu đãi sản phẩm. Để bắt đầu, từ menu thả xuống Hàng lưu kho, chọnThêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.

Nếu bạn chỉ có số lượng nhỏ sản phẩm ưu đãi hoặc bạn không có kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, có thể sử dụng phương pháp được mô tả dưới đây để thêm từng sản phẩm.

 1. Từ trình đơn thả xuống Hàng tồn kho, hãy chọn tùy chọn Thêm một sản phẩm.
 2. Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn bán trên Amazon trong phần Tải lên sản phẩm mới .
  Note: Kết quả sẽ chính xác hơn nếu bạn tìm kiếm bằng mã định danh sản phẩm như UPC, EAN, JAN hoặc ISBN.
 3. Ở mục kết quả tìm kiếm, xem tất cả chi tiết về sản phẩm bên cạnh sản phẩm bạn muốn thêm vào thông tin đăng tải của mình.
 4. Nhấp vào nút Bán sản phẩm này cho sản phẩm bạn muốn thêm.
  Important: Sau khi nhấp vào Bán Sản phẩm này, xem lại tất cả hạn chế về Dịch vụ Amazon trên trang Seller Central. Nếu thấy thông báo rằng bạn không được phép thêm sản phẩm này, hãy nhấp vào liên kết Tìm hiểu thêm.
 5. Nếu được phép thêm sản phẩm, bạn sẽ được chuyển đến trang Ưu đãi .
 6. Thêm chi tiết ưu đãi của bạn, bao gồm giá, số lượng, điều kiện và tùy chọn vận chuyển.
 7. Lưu thay đổi.

Thêm sản phẩm vào danh mục Amazon

Nếu có sản phẩm bạn không tìm thấy trên Amazon, bạn có thể gửi thông tin sản phẩm để Amazon có thể tạo trang thông tin chi tiết sản phẩm mới. Trang thông tin chi tiết được chia sẻ với những người bán khác có thể cung cấp cùng một sản phẩm.

 1. Từ trình đơn thả xuống Hàng tồn kho, hãy chọn tùy chọn Thêm một sản phẩm.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới trong phần Đăng tải một sản phẩm mới .
 3. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau để tạo một danh sách sản phẩm mới:
  • Tìm kiếm danh mục sản phẩm của bạn và chọn nút Tìm danh mục.
  • Duyệt tùy chọn Tất cả danh mục sản phẩm phù hợp với sản phẩm bạn muốn bán và nhấp vào nút Chọn . Việc bạn chọn chính xác danh mục có thể giúp người mua tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn.
 4. Nhập thông tin bắt buộc, thông tin này sẽ được làm nổi bật bằng màu đỏ trên các thẻ trong quy trình làm việc.
  Note: Bạn có thể chọn tùy chọn Xem nâng cao để nhập thông tin bổ sung về sản phẩm của bạn.
 5. Sau khi đã nhập thông tin bắt buộc vào các thẻ được cung cấp, bạn có thể nhấn vào Lưu và kết thúc.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates