Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thuộc tính mã tuân thủ — Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC

Note: Các sản phẩm là thiết bị tần số vô tuyến phải có giá trị cho Thuộc tính tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC. Để biết thêm thông tin, gồm cả thông tin về thiết bị được coi là thiết bị tần số vô tuyến, hãy xem trang Trợ giúp về Thiết bị tần số vô tuyến.

Bạn có thể sửa đổi thông tin của các sản phẩm và thông tin đăng tải tại một thời điểm sử dụng công cụ Quản lý hàng lưu kho trong tài khoản người bán của bạn hoặc thông qua thao tác tải lên dữ liệu hàng lưu kho được liệt kê bên dưới.

Nếu bạn không phải là người bán duy nhất đóng góp thông tin vào trang chi tiết sản phẩm, bạn có thể thấy rằng một số thay đổi được yêu cầu của bạn không xuất hiện. Để biết thêm thông tin, xem Có lỗi trên trang chi tiết sản phẩm. Tôi có thể khắc phục lỗi bằng cách nào?

Chỉnh sửa từng chi tiết về sản phẩm

Để chỉnh sửa từng chi tiết về sản phẩm, hãy thực hiện như sau:

 1. Vào Hàng lưu kho và chọn Quản lý hàng lưu kho.
 2. Tìm thông tin đăng tải bạn muốn chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa từ menu thả xuống cho thông tin đăng tải đó.
 3. Chọn Chế độ xem Nâng cao và điều hướng đến thẻ Tuân thủ để tìm thuộc tính Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC.
 4. Chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống Trạng thái phát xạ và ủy quyền tần số vô tuyến:
  • Sản phẩm không có khả năng phát ra năng lượng tần số vô tuyến
   Note: Nếu chọn tùy chọn này, bạn không cần hoàn thành các trường bổ sung.
  • Sản phẩm có mã FCC
  • Sản phẩm có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC) với Quy tắc FCC
  • Theo quy định của FCC, sản phẩm là một thiết bị tản nhiệt ngẫu nhiên, không được thiết kế để cố ý sử dụng, tạo hoặc phát ra năng lượng tần số vô tuyến trên 9 kHz và không bắt buộc phải có ủy quyền thiết bị FCC RF
 5. Nếu sản phẩm của bạn có mã FCC, hãy nhập mã vào trường Mã FCC.
 6. Nếu sản phẩm của bạn có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC):
  • Nhập tên thông tin liên hệ của Bên chịu trách nhiệm, theo quy định của FCC, vào trường Tên người liên hệ SDoC.
  • Nhập địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ gửi thư liên hệ SDoC tại Hoa Kỳ.
  • Nhập địa chỉ email của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ email liên hệ của SDoC. Nếu địa chỉ email không có sẵn, bạn có thể nhập số điện thoại tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Số điện thoại liên hệ của SDoC tại Hoa Kỳ.
 7. Nhấp vào Lưu và kết thúc.

Cập nhật sản phẩm bằng thao tác tải lên dữ liệu hàng lưu kho

Để thay đổi nhiều sản phẩm cùng một thời điểm bằng thao tác tải lên dữ liệu hàng lưu kho, thực hiện như sau:

Important: Tính năng này chỉ dành cho người bán có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.
Note: Tải xuống phiên bản mới nhất của Dữ liệu hàng lưu kho để xem thuộc tính Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC vì các phiên bản cũ của Dữ liệu hàng lưu kho sẽ không có thuộc tính này.

Tùy chọn Tùy chỉnh cho phép bạn chọn các nhóm thuộc tính liên kết với các sản phẩm đã chọn mà bạn có thể thêm vào mẫu của mình.

 1. Vào Hàng lưu kho, chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên và nhấp vào thẻ Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho.
 2. Xác định các danh mục và danh mục phụ áp dụng trong Công cụ tìm kiếm hoặc Trình phân loại sản phẩm nằm trong Bước 1: Chọn phần các loại sản phẩm bạn muốn bán.
 3. Nhấp vào Chọn để thêm các danh mục vào mẫu Dữ liệu hàng lưu kho.
 4. Trong Bước 2: Chọn phần loại mẫu, chọn Chế độ tùy chỉnh và chọn các thuộc tính Cơ bảnTuân thủ từ các tùy chọn Nhóm thuộc tính sẵn có.
 5. Nhấp vào Thêm vào các nhóm thuộc tính đã chọn.
 6. Nhấp vào Tạo mẫu. Thao tác này sẽ tạo ra một bảng tính excel.
 7. Mở bảng tính excel. Trong thẻ mẫu, nhập SKU cần được cập nhật vào cột item_sku.
  Important: Chọn partial_update từ các tùy chọn thả xuống trong cột update_delete.
 8. Điều hướng đến cột Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC trong phần Tuân thủ.
 9. Chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống Trạng thái phát xạ và ủy quyền tần số vô tuyến:
  • Sản phẩm không có khả năng phát ra năng lượng tần số vô tuyến
   Note: Nếu chọn tùy chọn này, bạn không cần hoàn thành các trường bổ sung.
  • Sản phẩm có mã FCC
  • Sản phẩm có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC) với Quy tắc FCC
  • Theo quy định của FCC, sản phẩm là một thiết bị tản nhiệt ngẫu nhiên, không được thiết kế để cố ý sử dụng, tạo hoặc phát ra năng lượng tần số vô tuyến trên 9 kHz và không bắt buộc phải có ủy quyền thiết bị FCC RF
 10. Nếu sản phẩm của bạn có mã FCC, hãy nhập mã vào trường Mã FCC.
 11. Nếu sản phẩm của bạn có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC):
  • Nhập tên thông tin liên hệ của Bên chịu trách nhiệm, theo quy định của FCC, vào trường Tên người liên hệ SDoC.
  • Nhập địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ gửi thư liên hệ SDoC tại Hoa Kỳ.
  • Nhập địa chỉ email của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ email liên hệ của SDoC. Nếu địa chỉ email không có sẵn, hãy nhập số điện thoại tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Số điện thoại liên hệ của SDoC tại Hoa Kỳ.
 12. Sau khi bạn tạo dữ liệu hàng lưu kho, hãy lưu dữ liệu dưới định dạng văn bản phân cách bằng thẻ (.txt) hoặc excel (.xls).
 13. Vào thẻ Hàng lưu kho, chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên và nhấp vào thẻ Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.
 14. Hoàn thành các trường trong phần Tải lên tệp và nhấp vào Tải lên.
 15. Nhấp vào thẻ Theo dõi trạng thái tải lên. Ngày, giờ, mã lô hàng, trạng thái và kết quả của lượt tải lên gần đây nhất của bạn được hiển thị ở đây.
 16. Nhấp vào Tải xuống Báo cáo xử lý của bạn để xem lại Báo cáo xử lý sau mỗi lượt tải lên. Nếu báo cáo xử lý hiển thị lỗi, hãy sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của bạn và tải lên lại.

Giới thiệu về Tùy chọn nâng cao

Tùy chọn nâng cao bao gồm toàn bộ các nhóm thuộc tính liên kết với các sản phẩm đã chọn.

 1. Vào thẻ Hàng lưu kho, chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên và nhấp vào thẻ Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho.
 2. Xác định các danh mục và danh mục phụ áp dụng trong Công cụ tìm kiếm hoặc Trình phân loại sản phẩm nằm trong Bước 1: Chọn phần các loại sản phẩm bạn muốn bán.
 3. Nhấp vào Chọn để thêm các danh mục vào mẫu Dữ liệu hàng lưu kho.
 4. Trong Bước 2: Chọn phần loại phần mẫu, chọn Chế độ nâng cao và nhấp vào Tạo mẫu. Thao tác này sẽ tạo ra một bảng tính excel.
 5. Mở bảng tính excel. Trong thẻ mẫu, nhập SKU cần được cập nhật vào cột item_sku.
  Important: Chọn partial_update từ các tùy chọn thả xuống trong cột update_delete.
 6. Điều hướng đến cột Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC trong phần Tuân thủ.
 7. Chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống Trạng thái phát xạ và ủy quyền tần số vô tuyến:
  • Sản phẩm không có khả năng phát ra năng lượng tần số vô tuyến
  • Sản phẩm có mã FCC
  • Sản phẩm có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC) với Quy tắc FCC
  • Theo quy định của FCC, sản phẩm là một thiết bị tản nhiệt ngẫu nhiên, không được thiết kế để cố ý sử dụng, tạo hoặc phát ra năng lượng tần số vô tuyến trên 9 kHz và không bắt buộc phải có ủy quyền thiết bị FCC RF
 8. Nếu sản phẩm của bạn có mã FCC, hãy nhập mã vào trường Mã FCC.
 9. Nếu sản phẩm của bạn có Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC):
  • Nhập tên thông tin liên hệ của Bên chịu trách nhiệm, theo quy định của FCC, vào trường Tên người liên hệ SDoC.
  • Nhập địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ gửi thư liên hệ SDoC tại Hoa Kỳ.
  • Nhập địa chỉ email của Bên chịu trách nhiệm vào trường Địa chỉ email liên hệ của SDoC. Nếu địa chỉ email không có sẵn, hãy nhập số điện thoại tại Hoa Kỳ của Bên chịu trách nhiệm vào trường Số điện thoại liên hệ của SDoC tại Hoa Kỳ.
 10. Sau khi bạn tạo dữ liệu hàng lưu kho, Lưu dữ liệu dưới định dạng văn bản phân cách bằng thẻ (.txt) hoặc excel (.xls).
 11. Vào thẻ Hàng lưu kho, chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên và nhấp vào thẻ Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.
 12. Hoàn thành các trường trong phần Tải lên tệp và nhấp vào Tải lên.
 13. Nhấp vào thẻ Theo dõi trạng thái tải lên. Ngày, giờ, mã lô hàng, trạng thái và kết quả tải lên gần đây nhất của bạn được hiển thị ở đây.
 14. Nhấp vào Tải xuống Báo cáo xử lý của bạn để xem lại Báo cáo xử lý sau mỗi lượt tải lên. Nếu báo cáo xử lý hiển thị lỗi, hãy sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của bạn và tải lên lại.
Để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin đăng tải mới, xem trang Trợ giúp Tạo và quản lý hàng lưu kho. Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm thông tin về cách tạo thông tin đăng tải của mình trên Tạo từng thông tin đăng tải hoặc Tạo thông tin đăng tải với số lượng lớn. Các bước để thêm thuộc tính Tuân thủ phát xạ tần số vô tuyến của FCC đều giống nhau trên các trang Trợ giúp này như được nêu ở trên với thông tin bổ sung.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tìm thấy thông tin tuân thủ FCC RF một sản phẩm ở đâu?

Mã FCC là mã định danh duy nhất gồm hai yếu tố:

 • Mã người được cấp: Phần đầu tiên của Mã FCC, là một chuỗi ba hoặc năm ký tự chữ và số do FCC chỉ định vĩnh viễn cho một công ty để sử dụng trong việc xác định các thiết bị tần số vô tuyến được ủy quyền theo quy trình chứng nhận FCC.
 • Mã sản phẩm thiết bị: Phần thứ hai của ID FCC bắt đầu sau mã người được cấp. Mã sản phẩm có thể bao gồm dấu gạch nối và/hoặc dấu gạch ngang (-).

Phía trước mã FCC thường có bởi cụm từ “Mã FCC” và có thể xuất hiện trên nhãn thực trên sản phẩm hoặc nhãn điện tử. Nếu sản phẩm quá nhỏ để dán nhãn vật thực và không sử dụng dán nhãn điện tử thì mã FCC có thể xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng và bao bì sản phẩm hoặc nhãn có thể tháo rời được gắn với sản phẩm.

Thông tin liên quan đến Tuyên bố phù hợp của nhà cung cấp (SDoC) có thể xuất hiện trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm, hoặc trong một hướng dẫn sử dụng đi kèm hoặc các tài liệu khác. Thông tin SDoC thường, nhưng không phải lúc nào cũng được tiến hành với một tiêu đề đề cập đến “Tuân thủ FCC” và thường đề cập đến phần 15 của Quy tắc FCC.

Trước đây, tôi đã cung cấp một Mã FCC để khôi phục sản phẩm của mình. Tại sao tôi phải làm điều này một lần nữa?

Chúng tôi đang thực hiện các yêu cầu này để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể. Mã FCC đôi khi có thể thay đổi và chúng tôi cần cung cấp cho khách hàng thông tin tuân thủ mới nhất. Do đó, dù trước đây bạn đã cung cấp thông tin này, bạn vẫn sẽ cần bổ sung thông tin này vào thông tin đăng tải.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tin (các) ASIN được liệt kê của mình là thiết bị tần số vô tuyến?

Nếu bạn nghĩ rằng sản phẩm của mình được xác định không chính xác là thiết bị tần số vô tuyến, hãy tham khảo trang Trợ giúp về Thiết bị tần số vô tuyến và chọn tùy chọn cho biết sản phẩm của bạn không có khả năng phát xạ năng lượng tần số vô tuyến khi đăng tải thông tin sản phẩm.

Làm thế nào để tôi có thể nhận được thông tin bổ sung?

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách về Thiết bị tần số vô tuyến của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates