Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phiếu giảm giá

Bạn có thể giảm giá một sản phẩm duy nhất hoặc một bộ sản phẩm và tận hưởng dịch vụ bán hàng tự động cho phiếu giảm giá của bạn thông qua Amazon. Khách hàng có thể khám phá phiếu giảm giá thông qua các tùy chọn sau:

  • Trang chủ phiếu giảm giá
  • Kết quả tìm kiếm
  • Trang chi tiết sản phẩm
  • Trang Danh sách ưu đãi
  • Trong giỏ hàng của họ

Hãy xem video Giới thiệu về dịch vụ phiếu giảm giá và các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates