Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí lưu kho hàng tháng

Amazon thu phí lưu kho hàng tháng dựa trên hàng lưu kho của bạn chiếm dụng bao nhiêu không gian tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Phí lưu trữ hàng tháng được tính trên khối lượng trung bình hàng ngày của bạn bằng feet khối, dựa trên kích thước của một đơn vị được đóng gói đúng cách và sẵn sàng vận chuyển theo chính sách và yêu cầu FBA. Phí thay đổi tùy theo kích thước sản phẩm và thời điểm trong năm. Bạn có thể có hàng lưu kho được phân loại là hàng hóa nguy hiểm, có phí được xác định theo bảng phí chi tiết khác (xem bên dưới). Để xác định xem hàng lưu kho của bạn có được coi là hàng hóa nguy hiểm hay không, hãy xem lại Hướng dẫn nhận dạng hàng nguy hiểm.

Các chi tiết cụ thể của chương trình: Các thông tin chi tiết, tính toán, hoặc mức phí cho khoản phí này khác nhau nếu ghi danh vào các chương trình sau. Truy cập trang Trợ giúp dành riêng cho chương trình để biết thêm thông tin.

Chương trình FBA tuyển chọn mới

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Hàng tháng, thường vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 15 của tháng, trong tháng tiếp theo khi phát sinh các khoản phí.
Cấu trúc biểu phí Tính trên mỗi lần sử dụng dịch vụ lưu trữ, dựa trên không gian lưu kho trung bình mỗi ngày của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Mức phí dựa trên loại sản phẩm, hạng kích thước và thời điểm trong năm.

Các giá trị được dùng để tính phí

Hạng kích thước sản phẩm Hạng kích thước sản phẩm là các danh mục đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của mục hàng đã đóng gói. Tìm hiểu cách xác định hạng kích thước sản phẩm của bạn hoặc sử dụng báo cáo Phí lưu trữ hàng tháng để xem thông tin hạng kích thước cho các sản phẩm bạn đã lưu trữ trước đó trong FBA.
Tháng hiện tại Phí lưu trữ thay đổi theo thời gian trong năm dựa trên mùa mua sắm cao điểm (xem bảng chi phí bên dưới).
Khối lượng sản phẩm Kích thước và khối lượng sản phẩm là các số đo kích thước sản phẩm khi đóng gói hoàn chỉnh và sẵn sàng giao hàng theo Chính sách và yêu cầu FBA. Phí lưu kho hàng tháng được tính bằng foot khối. Sử dụng báo cáo Phí lưu trữ hàng tháng để xem khối lượng sản phẩm cho các sản phẩm bạn đã lưu trữ trước đó với FBA.
Đơn vị trung bình hàng ngày Phí dựa trên số lượng trung bình các đơn vị được lưu trữ trong FBA mỗi tháng. Sử dụng báo cáo Phí lưu trữ hàng tháng để xem đơn vị trung bình hàng ngày của các sản phẩm được lưu trữ trong FBA cho các tháng trước đó.
Trạng thái phân loại hàng hóa nguy hiểm Các sản phẩm chỉ có thể được bán thông qua Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm yêu cầu xử lý và lưu trữ đặc biệt. Sử dụng công cụ tra cứu ASIN để kiểm tra trạng thái phân loại của ASIN của bạn và để xem có cần đăng ký vào Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm hay không.

Các bài viết được đề xuất: Xem các bài viết sau đây để biết thêm chi tiết về cách tính lượng lưu kho hàng tháng.

Hạng kích thước sản phẩm

Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm

Hướng dẫn nhận dạng hàng hóa nguy hiểm

Bảng chi phí

Để xác định bảng chi phí áp dụng cho sản phẩm của bạn:

  1. Xác định xem sản phẩm có được phân loại là hàng hóa nguy hiểm hay không bằng cách sử dụng công cụ tra cứu ASIN.
  2. Hầu hết các sản phẩm sẽ sử dụng bảng chi phí đầu tiên dưới đây. Nếu sản phẩm của bạn được coi là hàng hóa nguy hiểm, hãy xem bảng chi phí sản phẩm hàng hóa nguy hiểm.
Sản phẩm hàng hóa không nguy hiểm
Tháng Kích thước tiêu chuẩn Quá khổ
Tháng 1 - Tháng 9 $0,83 mỗi foot khối $0,53 mỗi foot khối
Tháng 10 - Tháng 12 $2,40 cho mỗi foot khối $1,20 mỗi foot khối
Sản phẩm hàng nguy hiểm
Tháng Kích thước tiêu chuẩn Quá khổ
Tháng 1 - Tháng 9 $0,99 cho mỗi foot khối $0,78 cho mỗi foot khối
Tháng 10 - Tháng 12 $3,63 cho mỗi foot khối $2,43 cho mỗi foot khối
Note: Mặc dù các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn nhỏ hơn các sản phẩm quá khổ, chúng cần đến nhiều giá đỡ, ngăn đựng và thùng chứa đa năng và đắt tiền hơn để lưu trữ.

Ví dụ về phí

Công thức Phí mỗi sản phẩm = đơn vị trung bình hàng ngày x khối lượng mỗi đơn vị x tỷ lệ áp dụng
Sản phẩm mẫu
  • Hạng kích thước: Kích thước tiêu chuẩn
  • Tháng hiện tại: Tháng 7
  • Khối lượng trên một đơn vị: 0.05 feet khối
  • Đơn vị trung bình hàng ngày trong kho: 100
  • Phân loại hàng hóa nguy hiểm: Không phải hàng hóa nguy hiểm
Cách tính 100 đơn vị trung bình mỗi tháng x 0,05 feet khối mỗi đơn vị x $0,83/foot khối (Kích thước tiêu chuẩn trong tháng 7) = $4,15 tổng phí lưu trữ hàng tháng

Công cụ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates