Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cách hoạt động của Ưu đãi nổi bật

Ưu đãi nổi bật là ưu đãi nằm gần đầu Trang chi tiết sản phẩm mà khách hàng có thể mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng của họ.

Một tính năng quan trọng của trang web Amazon là một sản phẩm có thể do nhiều người bán cung cấp. Nếu nhiều người bán đủ điều kiện cung cấp một sản phẩm, họ có thể cạnh tranh để tham gia Ưu đãi nổi bật đối với sản phẩm đó (miễn là có thể vận chuyển sản phẩm đến địa chỉ của khách hàng).

Để khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất, người bán phải đáp ứng các yêu cầu dựa trên hiệu suất để đủ điều kiện cạnh tranh cho vị trí Ưu đãi nổi bật. Đối với nhiều người bán, vị trí Ưu đãi nổi bật có thể làm tăng doanh số bán hàng.

Tỷ lệ Ưu đãi nổi bật được tính như thế nào?

Tỷ lệ Ưu đãi nổi bật được tính trên tổng lượt xem trang trong đó Ưu đãi nổi bật chia cho tổng lượt xem sản phẩm bạn đăng tải trên trang. Chỉ xét các mục hàng đang hoạt động. Bạn sẽ thấy ‘—‘ nếu chúng tôi không thể tính tỷ lệ Ưu đãi nổi bật của bạn.


Cách hoạt động của Ưu đãi nổi bật


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates