Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng tải lại thông tin đăng tải hàng thủ công “không hoạt động”

Sau khi khôi phục đặc quyền bán Hàng thủ công của bạn, bạn sẽ thấy rằng ASIN của bạn vẫn ở trạng thái “Không hoạt động”.

Kích hoạt lại thông tin đăng tải theo cách thủ công

Cách dễ nhất để kích hoạt lại thông tin đăng tải của bạn là cố gắng kích hoạt lại theo cách thủ công bằng cách thực hiện chỉnh sửa đơn giản cho mỗi ASIN của bạn.
 1. Truy cập Trang Quản lý hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa ở bên phải của mỗi thông tin đăng tải Hàng thủ công.
 3. Thực hiện một bản cập nhật nhỏ bằng cách thêm dấu cách hoặc dấu chấm câu vào mô tả của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu và kết thúc

Thông tin đăng tải Hàng thủ công của bạn sẽ hoạt động sau vài phút. Nếu các bước này không hiệu quả, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để sử dụng Công cụ nạp hàng lưu kho.

Sử dụng Công cụ nạp hàng lưu kho

Nếu bạn có nhiều ASIN cần kích hoạt lại hoặc kích hoạt lại theo cách thủ công không hoạt động, bạn có thể thử tải lên lại thông tin đăng tải của mình bằng Công cụ nạp hàng lưu kho. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn thực hiện quy trình này.

Bước 1: Tạo báo cáo thông tin đăng tải không hoạt động

 1. Truy cập Báo cáo hàng lưu kho.
 2. Từ menu thả xuống Chọn loại báo cáo, chọn Báo cáo thông tin đăng tải không hoạt động.
 3. Nhấp vào Yêu cầu báo cáo.
 4. Khi báo cáo đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tải xuống.
 5. Lưu tệp này vào màn hình của bạn.

Bước 2: Tải xuống và điền vào dữ liệu hàng lưu kho

 1. Tải xuống Mẫu công cụ nạp hàng lưu kho
 2. Sao chép các thông tin sau đây từ báo cáo Thông tin đăng tải không hoạt động mà bạn đã tải xuống ở Bước 1 và dán vào Mẫu công cụ nạp hàng lưu kho của bạn.
  • SKU
  • Product-id = Nhập ASIN liên kết với mục hàng của bạn
  • Product-id-type = 1
  • Giá
  • Item-condition = 11 – điều này chỉ ra rằng mục hàng trong tình trạng mới
  • Số lượng – để trống nếu mục hàng là FBA
  • Add-delete = a - chỉ ra rằng bạn đang thêm một sản phẩm, không xóa sản phẩm
  • Fulfillment-center-id – chỉ bắt buộc nếu ASIN là FBA
 3. Sau khi bạn đã nhập thông tin vào tất cả các trường bắt buộc, hãy lưu tệp.

Bước 3: Tải lên dữ liệu hàng lưu kho

 1. Truy cập Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
 2. Chọn thẻ Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.
 3. Tải tệp lên:
  • Từ trường Loại tệp, chọn Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt.
  • Trong trường Tải lên tệp, Chọn Chọn tệp và tải lên tệp đã cập nhật/đã lưu của bạn.
  • Nhập địa chỉ email của bạn vào trường Cảnh báo qua email. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua địa chỉ email này sau khi tệp của bạn đã được tải lên.
  • Chọn xem bạn muốn Xử lý báo cáo (Kết quả) ở định dạng Excel (đề xuất) hay Văn bản.
  • Nhấp vào Tải lên.

Note: Sau khi tải lên, bạn có thể Xem lại Báo cáo xử lý để biết hướng dẫn về việc xác định mọi lỗi tải lên dữ liệu hàng lưu kho tiềm ẩn.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates