Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giao hàng chậm trễ do thiên tai

Nếu bạn gửi hàng từ khu vực gần đây có thiên tai, thời tiết cực đoan, sự kiện thời tiết hoặc các sự kiện gián đoạn có tác động lớn khác cản trở việc tiếp cận vận chuyển thì quá trình lấy hàng và giao hàng của hãng vận chuyển có thể sẽ bị chậm trễ. Hãy làm theo các quy trình dưới đây để tránh tác động tiêu cực của việc vận chuyển chậm trễ đối với khách hàng.

Dành cho người bán sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime hoặc Dịch vụ vận chuyển cao cấp

Khi địa điểm hàng gửi của bạn nằm trong một khu vực bị ảnh hưởng thì hãy thay đổi cài đặt vận chuyển của bạn thành Vận chuyển tiêu chuẩn. Để biết thêm chi tiết về cách thay đổi cài đặt vận chuyển, hãy đi tới Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển .

Dành cho tất cả người bán của MFN

Nếu bạn dự kiến rằng các hãng vận chuyển sẽ mất thêm thời gian để lấy được đơn hàng vì địa điểm hàng gửi của bạn là một khu vực bị ảnh hưởng thì bạn có thể tăng thời gian xử lý của mình. Nếu các hãng vận chuyển sẽ lấy hàng đúng hẹn thì bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác gì. Amazon tự động tính toán và cập nhật mọi thay đổi cần thiết đối với thời gian vận chuyển do các vấn đề vận chuyển quy mô lớn. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Sửa đổi thời gian xử lý .

Nếu bạn không thể gửi hàng thì hãy đặt trạng thái tài khoản của mình thành Không hoạt động.

Thông tin liên lạc với người mua

Nếu sự kiện này ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các đơn hàng hiện có của bạn thì chúng tôi khuyên bạn nên thông báo cho người mua rằng việc giao hàng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến bằng cách gửi tin nhắn giữa người mua và người bán. Để gửi tin nhắn cho người mua, hãy đi đến Giao tiếp với người mua bằng dịch vụ Nhắn tin giữa người mua và người bán.

Để tìm hiểu thêm về các biện pháp phòng ngừa này, hãy truy cập Trạng thái đăng tải sản phẩm trong các kỳ nghỉ, ngày lễ và các thời gian vắng mặt khác.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates