Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bắt đầu với Amazon Handmade

Để hỗ trợ các cộng đồng hàng thủ công mỹ nghệ đang phát triển và tạo điều kiện cho các liên doanh kinh doanh thành công, Amazon Handmade mang đến cơ hội để bạn cung cấp các sản phẩm thủ công độc đáo cho khách hàng trên khắp thế giới. Hãy tham khảo các mẹo dưới đây để biết ý tưởng về cách cải thiện khả năng hiển thị sản phẩm thủ công của bạn sau khi đăng tải để bán, qua đó có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng tốt hơn.

Sau khi tạo tài khoản bán hàng, bạn có thể đăng ký tham gia Amazon Handmade .

Note: Bắt buộc phải có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp để mở khóa các tính năng và lợi ích của dịch vụ Hàng thủ công, bao gồm khả năng hiển thị thông tin đăng tải của bạn trong kết quả tìm kiếm và đủ điều kiện nhận phí giới thiệu thấp hơn đối với Hàng thủ công.

Chúng tôi miễn phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng, sau khi bạn được phê duyệt để bán hàng trong Amazon Handmade và Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của bạn được chấp thuận, miễn là bạn được phê duyệt bán trên Amazon Handmade, sở hữu các sản phẩm đủ điều kiện để bán tại cửa hàng thủ công và được phê duyệt Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Để xác minh xem bạn có bật kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hay không, hãy truy cập Thông tin tài khoản và kiểm tra Bán hàng trên Amazon, bên dưới phần Dịch vụ của bạn. Mục này phải có nội dung là “Chuyên nghiệp”.

 • Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp là yêu cầu bắt buộc vì bạn sẽ có các tính năng cần thiết để đăng tải sản phẩm trong danh mục Hàng thủ công và cho phép sản phẩm hiển thị trong kết quả tìm kiếm để khách hàng có thể mua được. Nếu bạn chưa kích hoạt kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, hãy đi tới Chuyển sang Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp để biết hướng dẫn từng bước.
 • Chúng tôi sẽ miễn phí hàng tháng sau khi bạn được phê duyệt để bán hàng trong Amazon Handmade. Quyền lợi này sẽ có hiệu lực miễn là bạn được phê duyệt để bán hàng trong Amazon Handmade và bạn đăng tải sản phẩm tuân thủ quy định trong cửa hàng thủ công.

Sau khi bạn được phép bán hàng trong Amazon Handmade:

 1. Đi tới trang Thêm một sản phẩm để tạo thông tin đăng tải đầu tiên của bạn.
  • Chọn Danh mụcDanh mục phụ phù hợp nhất với sản phẩm của bạn.
  • Cung cấp thông tin cần thiết để tạo thông tin đăng tải:
   • Các thẻ có dấu chấm than màu đỏ trong một vòng tròn cho biết thẻ đó có mục nhập bắt buộc.
   • Các trường trong thẻ được đánh dấu hoa thị (*) là trường yêu cầu mục nhập.
   • Nhấp vào Chế độ xem nâng cao để hiển thị các thẻ bổ sung có chứa các trường mà bạn có thể cung cấp thêm chi tiết. Bạn nên cung cấp tính năng chính và từ khóa cho sản phẩm để đảm bảo khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm của bạn.
 2. Nhấp vào Lưu & Phát hành.

Ngoài ra, bạn có thể tải lên số lượng lớn thông tin đăng tải bằng cách sử dụng phần Amazon Handmade: Sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho để tải sản phẩm trong tài khoản của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Amazon Handmade: Amazon Handmade: Đăng tải sản phẩm của bạn.

Note: Hầu hết các thông tin đăng tải sẽ hiển thị trong một giờ, nhưng có thể mất từ ba đến bốn giờ để đồng bộ hóa và có thể tìm kiếm được trên trang web.

Các phương pháp hay nhất

Hãy sử dụng tiêu đề, cụm từ tìm kiếm và loại sự kiện thích hợp cho mỗi thông tin đăng tải của bạn để khách hàng có thể tìm kiếm và tìm thấy sản phẩm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tối ưu hóa khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn.

Xem lại tiêu đề để giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn:

Tiêu đề phải rõ ràng và súc tích. Hãy sử dụng những từ ngắn gọn và đơn giản để mô tả sản phẩm trong tiêu đề. Để biết thêm thông tin về tiêu đề của thông tin đăng tải sản phẩm, hãy truy cập Amazon Handmade: Những phương pháp hay nhất về tiêu đề sản phẩm.

Tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm để cải thiện kết quả tìm kiếm:

Cụm từ tìm kiếm là những từ khóa cần thiết giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn trong cửa hàng thủ công khi tìm kiếm sản phẩm. Cụm từ tìm kiếm nên tập trung vào các chủ đề liên quan chặt chẽ đến sản phẩm của bạn và là những từ mà người khác có thể sử dụng trong truy vấn để tìm kiếm.

Để biết thông tin về cách cập nhật cụm từ tìm kiếm của bạn, hãy truy cập Amazon Handmade: Chỉnh sửa sản phẩm đăng tải. Xem video này để biết cách tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm.

Những phương pháp hay nhất về cụm từ tìm kiếm:

 • Cụm từ tìm kiếm chỉ nên là một từ duy nhất, không phải là cụm từ, từ ghép hoặc cả câu.
 • Hãy đặt mình vào tâm trí của khách hàng. Họ sẽ sử dụng những từ nào để tìm kiếm sản phẩm của bạn?
 • Không sử dụng tiêu đề sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn làm từ khóa. Amazon đã đưa chúng vào chỉ mục tìm kiếm.
 • Bạn luôn có thể cập nhật hoặc thay đổi cụm từ tìm kiếm, vì vậy hãy thử những cụm từ mới để xem liệu cụm từ đó có giúp cải thiện xếp hạng tìm kiếm hay không.
 • Không sử dụng những lỗi chính tả phổ biến và biến thể số ít/số nhiều, viết hoa và dấu cách trong các từ khóa của bạn. Chức năng tìm kiếm của Amazon đã tính đến những khả năng này.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sử dụng cụm từ tìm kiếm một cách hiệu quả.

Hình ảnh:

Hình ảnh có độ phân giải cao với thông tin chi tiết rõ ràng làm nổi bật sản phẩm của bạn có thể gây ấn tượng rõ ràng đối với khách hàng tiềm năng. Hãy xem video này để tìm hiểu cách tối ưu hóa hình ảnh sản phẩm thủ công của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Amazon Handmade: Những phương pháp hay nhất để tuân thủ các yêu cầu về hình ảnh.

Note: Nếu bạn là Chủ sở hữu thương hiệu đã đăng ký, bạn có thể thay đổi trang sản phẩm để mô tả tính năng sản phẩm theo cách khác bằng cách kể câu chuyện độc đáo về thương hiệu, bổ sung thêm hình ảnh nâng cao và vị trí đặt văn bản. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về Nội dung A+.

Hình ảnh chính nên chụp trên nền trắng và các hình ảnh khác nên cho thấy sản phẩm đang được sử dụng. Lưu ý rằng bạn không được phép sử dụng văn bản, logo, hình đồ họa hoặc hình mờ trong ảnh chính.

Mô tả sản phẩm:

 • Tối ưu hóa Mô tả sản phẩmTính năng chính của sản phẩm. . Mô tả sản phẩm của bạn phải cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn, nhưng thân thiện về sản phẩm và các mục đích sử dụng của sản phẩm.
 • Tính năng chính của sản phẩm sẽ phản ánh các tính năng cụ thể của sản phẩm, chẳng hạn như kích thước, màu sắc, mùi hương, kim loại, hạn chế độ tuổi hoặc các cảnh báo khác.
 • Tính năng chính của sản phẩm giúp khách hàng mua sắm sản phẩm của bạn một cách dễ dàng hơn bằng cách làm nổi bật các tính năng và lợi ích chính theo cách nhanh chóng, dễ hiểu.
 • Nếu các tính năng chính của sản phẩm dùng để lập chỉ mục cho sản phẩm của bạn, số lương ký tự dưới 1.000 sẽ cải thiện khả năng tìm thấy nội dung trong các tính năng chính của sản phẩm.

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa mô tả sản phẩm thủ công của bạn.

Thông tin đăng tải:

 • Đưa ra kỳ vọng phù hợp bằng cách nhập thời gian sản xuất (thời gian cần thiết để chế tạo sản phẩm) cho mỗi thông tin đăng tải. Bạn sẽ tìm thấy trường này trong thẻ Ưu đãi trong khi tạo thông tin đăng tải. Cam kết giao hàng nhanh hơn và chính xác giúp đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng và có thể cải thiện doanh số bán hàng.
  Note: Người bán cung cấp thời gian giao hàng dưới 14 ngày có thể có số lượt xem nhanh thông tin đăng tải tăng đến 20%.
 • Cân nhắc đăng tải các biến thể. Biến thể là các sản phẩm tương tự, khác nhau về kích thước, màu sắc, loại kim loại và các đặc điểm khác xuất hiện trên một trang chi tiết riêng rẽ. Hãy tổng hợp thông tin đăng tải của bạn trong một trang chi tiết riêng rẽ để cho phép bạn tổng hợp các đánh giá.

Thêm loại sự kiện vào mục hàng của bạn:

Loại sự kiện cho phép bạn gắn nhãn sản phẩm trong một dịp hoặc chủ đề cụ thể cho sản phẩm của bạn (như đám cưới hoặc sinh nhật). Khách hàng có thể duyệt tìm theo loại sự kiện trong cửa hàng thủ công, giúp dễ dàng khám phá các sản phẩm liên quan đến sự kiện.

Để biết thông tin về cách thêm/cập nhật loại sự kiện trên thông tin đăng tải sản phẩm, hãy truy cập Amazon Handmade: Chỉnh sửa sản phẩm đăng tải.

Tùy chọn vận chuyển và giao hàng:

Tổng thời gian giao hàng của bạn bằng tổng thời gian sản xuất hoặc thời gian xử lý cộng với thời gian giao hàng. Hãy thiết lập thời gian giao hàng chính xác cho sản phẩm của bạn để giúp đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm tốt và cải thiện doanh số bán hàng vì bạn sẽ thấy ít đơn hàng bị hủy hơn và bị phạt do giao hàng trễ.

 • Cân nhắc các tùy chọn vận chuyển tốt nhất cho sản phẩm của bạn. Việc duy trì thời gian vận chuyển chính xác là yếu tố rất quan trọng để tạo dựng lòng tin với khách hàng và duy trì xếp hạng tốt về hiệu suất người bán.
 • Cân nhắc cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí. Khách hàng thích giao hàng miễn phí và coi đây là yếu tố ảnh hưởng chính khi đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến.

Để biết những phương pháp hay nhất về cách thiết lập các tùy chọn này, hãy truy cập Amazon Handmade: Những phương pháp hay nhất để thực hiện đơn hàng.

Một tùy chọn khác có thể cân nhắc là Sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) để vận chuyển sản phẩm thủ công của bạn. Với dịch vụ FBA, bạn gửi sản phẩm đến một trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi và Amazon sẽ giao hàng thay cho bạn khi khách hàng đặt hàng.

 • Sản phẩm của bạn đủ điều kiện được MIỄN PHÍ vận chuyển hai ngày theo Amazon Prime và nhiều quyền lợi khác.
 • Khách hàng nhận được dịch vụ khách hàng và dịch vụ trả hàng đáng tin cậy của Amazon.
 • Các dịch vụ của chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn mở rộng quy mô nhanh chóng.
 • Chương trình này giúp tiết kiệm chi phí.

Quảng cáo trên Amazon với Sản phẩm được Amazon tài trợ:

Sản phẩm được Amazon tài trợ là một dịch vụ quảng cáo giúp bạn quảng bá các sản phẩm mà bạn đăng tải trên Amazon. Hãy chọn sản phẩm bạn muốn quảng cáo, chỉ định từ khóa cho các sản phẩm đó và nhập giá thầu cho mỗi cú nhấp chuột. Khi khách hàng tìm kiếm trên Amazon bằng cách sử dụng một trong các từ khóa của bạn, quảng cáo sản phẩm của bạn đủ điều kiện hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm. Bạn chỉ phải trả một khoản phí cho dịch vụ này khi khách hàng Amazon nhấp vào quảng cáo của bạn, tại thời điểm đó khách hàng sẽ được chuyển đến trang thông tin chi tiết nơi đăng tải ưu đãi của bạn.

Xem video của chúng tôi Giới thiệu về Sản phẩm được Amazon tài trợ để tìm hiểu thêm về chương trình hoặc nhấp vào đây để bắt đầu.

Tìm hiểu từ các nhà sản xuất khác trên diễn đàn cộng đồng sản phẩm thủ công:

Có sẵn một cộng đồng nhà sản xuất hàng thủ công trên Seller Central mà bạn có toàn quyền tham gia.

Nhấp vào đây để tương tác với cộng đồng các nhà sản xuất của chúng tôi. Đặt câu hỏi hoặc giải đáp thắc mắc của các nhà sản xuất đồng nghiệp.

Amazon cũng duy trì một nhóm riêng trên Facebook.

Bạn có thể tìm thấy các tài nguyên này và nhiều tài nguyên khác trong Handmade Hub.

Tiếp thị hồ sơ nhà sản xuất của bạn và quảng bá trên mạng xã hội:

Sau khi thiết lập hồ sơ nhà sản xuất, bạn có thể sử dụng URL dạng ngắn [để quảng bá cửa hàng của bạn trên các tài khoản mạng xã hội của riêng mình như Facebook hoặc Instagram. Hãy cho bạn bè, gia đình và khách hàng biết rằng sản phẩm của bạn có sẵn để bán tại cửa hàng Amazon Handmade.

Khi đăng bài trên mạng xã hội về bạn, nhà sản xuất hoặc sản phẩm của bạn, hãy gắn thẻ @amazonhandmade trong bài đăng của bạn để có cơ hội được làm nổi bật.

Xem thêm

Đăng tải sản phẩm thủ công đầu tiên của bạn

Bắt đầu với FBA cho Hàng thủ công công

Hàng thủ công - Tổng quan về biến thể

Hàng thủ công - Cách để tạo ra một dòng biến thể mới

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates