Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Lời khuyên cho thử nghiệm

  • Hãy đảm bảo nội dung thử nghiệm của bạn khác với nội dung hiện có: Nếu nội dung của bạn quá giống nhau, nội dung của bạn sẽ không có nhiều khả năng ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng và bạn không thể tự tin xác định đâu là nội dung ưu việt nhất.
  • Hãy để thử nghiệm của bạn chạy trong toàn bộ thời gian: Ngay cả khi kết quả ban đầu có đầy hứa hẹn, chúng có thể không chính xác. Nếu bạn kết thúc thử nghiệm sớm dựa trên những kết quả đó, nhiều khả năng bạn sẽ đánh giá quá cao tác động của thử nghiệm hoặc thậm chí chọn sai phiên bản.
  • Đối với nội dung A+, hãy liên kết với đúng bộ ASIN: Khi bạn xác định hai phiên bản của nội dung A+ để kiểm tra trong một thử nghiệm, hãy đảm bảo cả hai phiên bản được áp dụng cho cùng đúng một bộ ASIN bằng cách sử dụng Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao. Nếu không, bạn sẽ không thể thiết lập thử nghiệm của mình.

Ý tưởng cho các thử nghiệm

Dưới đây là một số điều bạn có thể quan tâm trong quá trình thử nghiệm. Nhưng đừng để các ý tưởng này hạn chế bản thân — hãy sử dụng óc phán đoán của riêng bạn để xác định những gì cần thử nghiệm.

  • Giảm độ dài tiêu đề sản phẩm xuống dưới 100 ký tự để giảm thông tin gây nhiễu và khuyến khích khách hàng truy cập nhiều hơn vào trang thông tin chi tiết của bạn. Thêm hình ảnh có độ phân giải cao vào nội dung của bạn hoặc làm mới hình ảnh hiện có của bạn.
  • Sử dụng hình ảnh phong cách sống độc quyền hoặc hình ảnh sản phẩm tiêu chuẩn.
  • Nêu bật một bộ tính năng so với một bộ tính năng khác.
  • Giới thiệu các mô-đun nội dung A+ mới mẻ cho các trang thông tin chi tiết của bạn.
  • Sử dụng biểu đồ so sánh trong nội dung A+ của bạn.

Kết quả thử nghiệm

Bằng cách tận dụng tối đa kết quả của mình, bạn có thể tối đa hóa tổng tác động của mỗi thử nghiệm.

  • Đừng kiểm tra kết quả của bạn quá thường xuyên trước khi thử nghiệm kết thúc: Kết quả tạm thời có thể không chính xác.
  • Chạy thêm thử nghiệm: Bạn có thể liên tục cải thiện chiến lược nội dung của mình bằng cách thử nghiệm trên các ASIN khác nhau, thay đổi giả định nội dung cho cùng một ASIN hoặc thử nghiệm trong các khoảng thời gian theo mùa khác nhau để nắm bắt cách tiếp cận khác nhau của nhiều nhóm khách hàng khác nhau với sản phẩm của bạn.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates