Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách tuân thủ khi đến nhà

Bảo vệ lòng tin và sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Amazon yêu cầu bất kỳ cá nhân nào có thể đến nhà khách hàng của chúng tôi đều phải được kiểm tra và xác minh lý lịch theo các yêu cầu về nhân sự của Amazon. Nếu bạn cần ngoại lệ đối với chính sách này, bạn có thể:

  • Đăng ký tham gia chương trình Amazon Local Selling, trong đó chúng tôi có thể trợ giúp kiểm tra và xác minh lý lịch cho những người bán đủ điều kiện và kỹ thuật viên lành nghề của họ; hoặc
  • Yêu cầu Amazon giao các mục hàng của bạn

Việc đến nhà khách hàng mà không đáp ứng một trong các yêu cầu này là vi phạm chính sách, điều này có thể dẫn đến hạn chế khả năng bán hàng trên cửa hàng trực tuyến của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates