Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trang quản lý đơn hàng là gì?

Trang Quản lý đơn hàng của bạn cung cấp chế độ xem tùy chỉnh tất cả đơn hàng của bạn trên tất cả kênh bán hàng. Bạn có thể xem tất cả các đơn hàng trong một phạm vi ngày nhất định hoặc sử dụng Tìm kiếm và Tìm kiếm nâng cao để lọc các loại đơn hàng cụ thể. Để xem trang từ tài khoản người bán của bạn, nhấp vào Đơn hàng, sau đó nhấp vào Quản lý đơn hàng.

Dưới đây là một số thông tin bổ sung:

  • Số điện thoại của người mua sẽ không hiển thị đối với các đơn hàng hoàn thiện bởi Amazon. Nếu bạn phải liên hệ người mua, thực hiện các bước được liệt kê trên trang Liên hệ người mua.
  • Đối với người bán tự hoàn thiện đơn hàng, chúng tôi cung cấp cho bạn số điện thoại liên hệ với người mua trong thời gian hoàn thiện đơn hàng. Sau khi giao hàng hoàn tất, số điện thoại này sẽ không kết nối với người mua nữa. Để biết thêm thông tin, xem Hoạt động và hành động bị cấm đối với người bán.
  • Bạn phải xác nhận lô hàng của đơn hàng với Amazon trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Nếu không, Amazon sẽ tự động hủy đơn hàng và bạn sẽ không được thanh toán ngay cả khi bạn đã giao đơn hàng đi. Một tuần trước thời hạn 30 ngày, bạn sẽ thấy cảnh báo trong Quản lý đơn hàng (“Xác nhận giao trước [date] để tránh bị hủy”) và bạn sẽ nhận được thông báo qua email.
  • Khi bạn xác nhận lô hàng cho ngay cả một mục hàng trong một đơn hàng, chúng tôi sẽ thu phí toàn bộ đơn hàng từ người mua. Nếu toàn bộ đơn hàng không được xác nhận, bạn sẽ thấy trạng thái “Lô hàng đang trễ” trong mục Quản lý đơn hàng và một thông báo cảnh báo trên trang chủ tài khoản người bán của bạn. Những thông báo này sẽ xuất hiện ngay cả khi bạn đã hoàn tiền các mục hàng còn lại trong đơn hàng.
Note: Để biết thêm thông tin về cách đăng tải sản phẩm của bạn, xem mục Quản lý hàng lưu kho. Truy cập trang Mua dịch vụ vận chuyển để tìm hiểu về các tùy chọn mua vận chuyển. Để biết thêm thông tin về trang Quản lý đơn hàng, nhấp vào các liên kết sau đây.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates