Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sử dụng cụm từ tìm kiếm hiệu quả

Để khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn trên Amazon, điều quan trọng là phải cung cấp các cụm từ tìm kiếm mà khách hàng có thể sử dụng khi tìm kiếm những mục hàng họ muốn mua. Cụm từ tìm kiếm là các từ khóa được công cụ tìm kiếm sử dụng để kết hợp từ ngữ giữa ASIN và một truy vấn. Trong tài liệu này, cụm từ tìm kiếm là các cụm từ được người bán nhập vào các trường “generic_keywords” hoặc “cụm từ tìm kiếm” khi người bán đăng tải hoặc cập nhật ASIN được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm nhằm mục đích trùng khớp.

Các gợi ý để soạn thảo và tối ưu hóa các cụm từ tìm kiếm của bạn bao gồm những điều sau đây:

 • Duy trì giới hạn độ dài văn bản của cụm từ tìm kiếm.
 • Sử dụng các từ đồng nghĩa.
 • Sử dụng các biến thể chính tả, nhưng không bao gồm các lỗi chính tả phổ biến.
 • Được sử dụng chữ viết tắt.
 • Sử dụng tất cả các chữ cái viết thường.
 • Tránh các dấu chấm câu như: “;”, “:” và “-”.
 • Phân tách từ bằng dấu cách.
 • Tránh lặp lại.
 • Tránh các bài viết, giới từ hoặc các từ ngắn khác như “một”, “có một”, “và”, “bằng”, “cho”, “của”, “các” hoặc “với”.
 • Sử dụng từ số ít hoặc số nhiều.

Cụm từ tìm kiếm bị cấm:

Việc vi phạm các quy tắc này có thể khiến ASIN của bạn bị chặn và có thể khiến tình trạng tài khoản bán hàng của bạn gặp rủi ro.

Những từ bị cấm bao gồm những từ dưới đây:

 • Thương hiệu hoặc tên thương hiệu khác của bạn
 • Các ASIN
 • Thô tục
 • Không có thông báo mang tính tạm thời như “mới” hoặc “hiện đang khuyến mãi”.
 • Các tuyên bố mang tính chủ quan, chẳng hạn như “tốt nhất”, “rẻ nhất” hoặc “tuyệt vời”.
 • Các cụm từ phản cảm, bao gồm bất kỳ cụm từ nào khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc khuyến khích lòng hận thù, bạo lực, phân biệt chủng tộc, tình dục hoặc tôn giáo

Tên thương hiệu: Chẳng hạn như Apple, Nike, Amazon.
Các từ mô tả mang tính tạm thời: Hiện có sẵn, hoàn toàn mới, hiện tại, giảm giá, vừa ra mắt, cơ hội cuối cùng, phút cuối cùng, mới nhất, thời gian giới hạn, mới, bán rẻ, tuần (tháng, năm, v.v.) này, hôm nay.
Các từ mang tính chủ quan: Tuyệt vời, tốt nhất, rẻ, rẻ nhất, hiệu quả, nhanh nhất, giá tốt, ít nhất, nhiều nhất, phổ biến, xu hướng.

Ví dụ

Các cụm từ tìm kiếm hiệu quả

cắt chặt thớt người bán thịt khói tre gỗ bằng gỗ lớn hỗn hợp polypropylene thực phẩm cấp nhựa không trượt nhà bếp bề mặt hai mặt chống vi khuẩn nhựa bpa tự nhiên vết bẩn vết sẹo chịu đựng thân thiện với môi trường rãnh nhỏ giọt

Thêm cụm từ tìm kiếm

Để thêm cụm từ tìm kiếm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập thẻ Hàng lưu kho, nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa tương ứng với sản phẩm được đăng tải.
 3. Trên trang mới, bấm vào thẻ Từ khóa và nhập từ khóa của bạn vào ô Cụm từ tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tối ưu hóa khả năng tìm kiếm sản phẩm .

Note: Amazon không cho phép sử dụng các cụm từ tìm kiếm mà bạn cung cấp vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc không thực hiện theo các hướng dẫn trên.

Câu hỏi thường gặp

1. Byte và ký tự khác nhau như thế nào?

Đối với các ký tự chữ và số được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh (ví dụ a - z, A - Z, 0 - 9), một byte tương ứng với một ký tự. Tuy nhiên, các ký tự phức tạp hơn, chẳng hạn như âm sắc trong tiếng Đức (ví dụ ä), có thể tương ứng với hai hoặc nhiều byte cho mỗi ký tự. Kết quả là, việc ước tính số ký tự có thể phức tạp hơn so với việc ước tính số byte. Vì lý do này, trường Cụm từ tìm kiếm trong Seller Central ngừng chấp nhận cụm từ nhập vào khi đạt đến giới hạn byte.

2. Dấu cách và dấu chấm câu có được tính không?

Không. Với mục đích tính toán độ dài của cụm từ tìm kiếm, trình Tìm kiếm của Amazon sẽ không đếm dấu cách hoặc dấu chấm câu. Để dễ đọc, Cụm từ tìm kiếm phải được phân tách bằng dấu cách. Được sử dụng dấu câu, nhưng không khuyến nghị.

3. Tại sao chỉ có một trường Cụm từ tìm kiếm?

Các trường Cụm từ tìm kiếm đã được giảm từ năm trường xuống một trường để cải thiện chất lượng kết quả tìm kiếm của Amazon và giảm số lượng các cụm từ tìm kiếm không cần thiết. Số lượng các cụm từ tìm kiếm giảm giúp người bán chỉ tập trung vào việc sử dụng các từ có liên quan để mô tả sản phẩm của họ.

4. Điều gì đã xảy ra với Cụm từ tìm kiếm trong các trường bị xóa khi trường Cụm từ tìm kiếm được giảm xuống còn một trường?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm các trường Cụm từ tìm kiếm từ năm xuống một, nội dung của tất cả các trường Cụm từ tìm kiếm đã được kết hợp thành một trường và người bán đã được yêu cầu sửa đổi nội dung của trường này để đáp ứng giới hạn byte và lưu các thay đổi nội dung này.

6. Làm thế nào để cập nhật hàng loạt Cụm từ tìm kiếm cho ASIN của tôi?

Nếu bật tùy chọn “Báo cáo thông tin đăng tải danh mục” trong thẻ Hàng lưu kho trong tài khoản Seller Central của bạn, bạn có thể tải xuống bảng tính của các thông tin đăng tải hiện có. Nếu tùy chọn này không được bật, bạn có thể yêu cầu bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng bật tùy chọn đó trong tài khoản của bạn. Sau khi bạn đã tải xuống thông tin đăng tải hiện tại của mình, bạn có thể sử dụng mẫu Dữ liệu hàng lưu kho để thực hiện thay đổi tải lên hàng loạt bằng cách sử dụng chức năng cập nhật một phần.

7. Tại sao một số cụm từ tìm kiếm của tôi không thể tìm kiếm được?

Amazon tự động xác định mức độ phù hợp của các cụm từ tìm kiếm để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Do đó, các điều khoản được coi là có liên quan có thể thay đổi theo thời gian vì Amazon thu thập dữ liệu. Đây là quy trình tự động và Amazon không thể sử dụng tất cả các cụm từ tìm kiếm mà người bán cung cấp.

Cụm từ tìm kiếm của bạn cũng có thể bị loại bỏ, nếu bạn đã sử dụng các cụm từ tìm kiếm bị cấm như tên thương hiệu, ASIN hoặc ngôn ngữ phản cảm. Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa và cải thiện khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn, hãy truy cập Tối ưu hóa khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates