Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trình duyệt và hệ điều hành được hỗ trợ cho Seller Central

Các trình duyệt được hỗ trợ:

Để đảm bảo bạn đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ, cài đặt phiên bản mới nhất từ trang web của trình duyệt liệt kê bên dưới:

Trình duyệt máy tính được hỗ trợ:

  • Mozilla Firefox: Phiên bản mới nhất
  • Internet Explorer: 11
  • Google Chrome: Phiên bản mới nhất
  • Apple Safari: Phiên bản mới nhất
  • Edge: Phiên bản mới nhất

Các trình duyệt thiết bị di động được hỗ trợ:

  • Chrome Mobile: Phiên bản mới nhất
  • Safari Mobile: Phiên bản mới nhất

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

  • Windows: 2 phiên bản mới nhất
  • Mac OS X: 2 phiên bản mới nhất

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates