Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thanh toán

Cách tìm thấy số tiền sẽ trả cho tôi?

Bạn có thể thấy số tiền và thời điểm bạn sẽ được thanh toán trong báo cáo Thanh toán.

Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập Tóm tắt thanh toán.

Tôi sẽ phải trả những khoản phí nào để Bán hàng trên Amazon

Các khoản phí được tính vào tài khoản của bạn sẽ tùy thuộc vào việc bạn có Loại phí tài khoản cá nhân hay Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn có thể tìm thấy thông tin trong Dịch vụ của tôi.

Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập Biểu phí bán hàng trên Amazon

Số dư không có sẵn là gì?

Số dư không có sẵn là số tiền được dành riêng để đảm bảo bạn có đủ tiền thực hiện bất kỳ khiếu nại hoặc tiền bồi hoàn nào.

Xem bài viết đầy đủ

Tại sao tôi bị tính phí gói đăng ký?

Nếu có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ phải trả phí gói đăng ký hàng tháng.

Xem bài viết đầy đủ

Loại phí tài khoản cá nhân là gì?

Loại phí tài khoản cá nhân là một kế hoạch thanh toán ngay cung cấp quyền tiếp cận bộ công cụ cơ bản để quản lý thông tin đăng tải và quản lý đơn hàng

Xem bài viết đầy đủ

Sự khác biệt giữa Loại phí tài khoản cá nhân và Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp là gì?

Loại phí tài khoản cá nhân cung cấp các tính năng bán hàng cơ bản, trong khi Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp cung cấp một bộ công cụ và tính năng mạnh mẽ để Bán hàng trên Amazon.

Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập So sánh kế hoạch bán hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates