Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon có thể xóa phản hồi của khách hàng không?

Theo nguyên tắc chung, Amazon sẽ không xóa phản hồi của khách hàng ngay cả khi phản hồi đó không có cơ sở hoặc vấn đề đã được giải quyết.

Tuy nhiên, có một số tình huống Amazon sẽ xóa hoặc gạch ngang phản hồi của khách hàng. Trong các tình huống như vậy, nếu chúng tôi chấp thuận yêu cầu của bạn, tác động từ phản hồi đó sẽ bị loại bỏ khỏi đánh giá phản hồi và Tỷ lệ lỗi của đơn hàng Tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR) của bạn. Sau đây là các trường hợp mà Amazon sẽ xóa hoặc gạch ngang phản hồi:

Loại bỏ phản hồi

Amazon sẽ chỉ xóa phản hồi trong các trường hợp sau:
  • Phản hồi chứa các từ thường mang ý nghĩa tục tĩu hoặc xúc phạm.
  • Phản hồi chứa các thông tin nhận dạng cá nhân, cụ thể của người bán, bao gồm địa chỉ email, tên đầy đủ hoặc số điện thoại.
  • Toàn bộ bình luận phản hồi là đánh giá về sản phẩm. Ví dụ: “Acme Super-Widget không có sự sắc nét và tốc độ của Acme Ultra Widget”.

Tuy nhiên, nếu bình luận chứa cả đánh giá sản phẩm và phản hồi về dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ không xóa phản hồi. Ví dụ: “Dịch vụ vận chuyển của người bán rất chậm và Acme Super-Widget không có sự sắc nét và tốc độ của Acme Ultra Widget”.

Gạch ngang phản hồi

Amazon có thể gạch ngang phản hồi trong các trường hợp sau:

  • Đơn hàng do Amazon hoàn thiện: Toàn bộ bình luận liên quan rõ ràng đến trải nghiệm giao hàng cho một đơn hàng đã được hoàn thiện bởi Amazon (FBA). Ngoài việc gạch ngang, câu thông báo sau sẽ xuất hiện: Mục hàng này đã được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon và chúng tôi chịu trách nhiệm về trải nghiệm liên quan đến công việc hoàn thiện này.
  • Đơn hàng đã được vận chuyển bằng cách Mua dịch vụ vận chuyển: Toàn bộ bình luận liên quan đến một đơn hàng giao chậm hoặc chưa được giao mà bạn đã vận chuyển theo đúng thời gian bằng cách Mua dịch vụ vận chuyển. Ngoài việc gạch ngang, câu thông báo “Các vấn đề về hoàn thiện đơn hàng liên quan đến đơn hàng này không phải do người bán” này sẽ xuất hiện.
Tham khảo Phản hồi của khách hàng cho thông tin đăng tải FBA để biết thêm thông tin.

Note: Nếu phản hồi bạn nhận được đáp ứng các tiêu chí trên, bạn có thể yêu cầu loại bỏ bằng Trình quản lý phản hồi . Các bước yêu cầu loại bỏ phản hồi có trong phần Yêu cầu loại bỏ phản hồi. Bạn có thể giải quyết vấn đề của người mua bằng cách trả lời phản hồi của họ thông qua Trình quản lý phản hồi. Để biết thêm hướng dẫn về cách trả lời phản hồi của người mua, hãy tham khảo Đăng câu trả lời công khai.
Important: Bạn chỉ có thể yêu cầu loại bỏ phản hồi bằng Trình quản lý phản hồi . Việc liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi qua trang “Liên hệ chúng tôi” hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác để yêu cầu loại bỏ phản hồi, ngoại trừ Trình quản lý phản hồi, có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa. Bạn phải thực hiện yêu cầu loại bỏ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi. Hệ thống sẽ không cho loại bỏ phản hồi sau 90 ngày.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình quản lý phản hồi, hãy tham khảo trang Những công cụ nào được sử dụng để quản lý phản hồi về người bán?

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates