Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Âm nhạc & DVD

Nằm trong nỗ lực không ngừng để cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, chúng tôi đang triển khai các tiêu chuẩn bán hàng đối với một số sản phẩm trong danh mục Âm nhạc và DVD có thể có rủi ro cao hơn về vấn đề xác thực. Một số sản phẩm trong danh mục Âm nhạc và DVD bị hạn chế, trong khi một số sản phẩm khác yêu cầu đăng ký để bán hàng.

Note: Danh mục DVD bao gồm định dạng Blu-ray và 4K.

Để xác định xem bạn có đủ điều kiện để bán một sản phẩm trong danh mục Âm nhạc hoặc DVD hay không, bạn có thể kiểm tra thông tin hồ sơ cá nhân qua tài khoản Seller Central bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Trong Seller Central, nhấp vào menu thả xuống Hàng lưu kho và chọn Thêm một sản phẩm.
  2. Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn bán.
  3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào liên kết Áp dụng giới hạn việc lên danh mục sản phẩm ở bên phải sản phẩm.
  4. Nếu nút Yêu cầu phê duyệt xuất hiện, nhấp vào nút để bắt đầu quá trình đăng ký. Nếu nút “Yêu cầu phê duyệt” không xuất hiện, chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn đăng ký bán sản phẩm tại thời điểm này.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký

Liên kết Yêu cầu phê duyệt sẽ chứa các yêu cầu đối với đơn đăng ký và hướng dẫn về cách cung cấp thông tin bắt buộc.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký chung bao gồm:

  1. (Các) nguồn hàng lưu kho chính của bạn
  2. Ước tính số lượng đơn vị bạn dự định bán
  3. Tối thiểu 1 hóa đơn từ nguồn hàng lưu kho lớn nhất mang tính đại diện cho những loại sản phẩm bạn dự định bán

Đơn đăng ký sẽ được đánh giá dựa trên thông tin bạn cung cấp. Hóa đơn đã gửi sẽ được xác minh. Chúng tôikhông chấp nhận hóa đơn chiếu lệ (được gửi trước khi mua hoặc giao hàng).

Important: Việc cung cấp các chứng từ giả mạo sẽ loại bỏ đi đặc quyền bán hàng trên Amazon của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates