Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Ưu đãi cho sự kiện

Để gửi một chương trình Ưu đãi cho sự kiện để xem xét:

  1. Trên Trang tổng quan các ưu đãi, kiểm tra Sự kiện sắp tới để xem các sự kiện đang mở cho phép gửi Ưu đãi. Các sự kiện bao gồm Prime Day, Thứ Sáu đen tối, Thứ Hai điện tử và những sự kiện khác.
  2. Chọn sự kiện mong muốn trong hộp Lịch trình trong Ưu đãi. Bạn có thể gửi Ưu đãi cho nhiều tuần lễ có sự kiện và không có sự kiện.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện để gửi Ưu đãi cho một sự kiện để xem xét không?

Bạn có thể xem liệu một ASIN có đủ điều kiện để xem xét cho sự kiện ở hai nơi:

  • Trên Trang tổng quan các ưu đãi, các tùy chọn sự kiện nằm trong cột thả xuống Ngày.
  • Trong quá trình tạo một Ưu đãi mới, chọn sự kiện mong muốn khi bạn chọn Lịch trình cho Ưu đãi.

Nếu bạn không thấy sự kiện có sẵn trong Lịch trình thì có nghĩa là ASIN của bạn hiện không đáp ứng các tiêu chí để được xem xét cho sự kiện này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy ASIN mà tôi muốn gửi cho sự kiện này?

Sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để trở thành ASIN đủ điều kiện. Nếu bạn không có bất kỳ ASIN đủ điều kiện nào trong Trang tổng quan các ưu đãi thì các sản phẩm của bạn hiện không đáp ứng tiêu chí cho Ưu đãi. Tìm hiểu cách để sản phẩm đủ điều kiện cho Ưu đãi.

Có thông báo nói rằng ASIN của tôi không đủ điều kiện cho một sự kiện. Điều đó có nghĩa là gì và tôi có thể làm gì để đủ điều kiện?

Các sự kiện có thể yêu cầu các tiêu chí khác nhau để đảm bảo ASIN đủ điều kiện. Nếu trang Tạo ưu đãi cho biết ASIN của bạn không đủ điều kiện cho sự kiện thì ASIN của bạn hiện không đáp ứng các tiêu chí để được xem xét cho sự kiện này.

Làm thế nào để đảm bảo rằng Ưu đãi của tôi được chọn cho sự kiện này?

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Ưu đãi của bạn sẽ được chọn để chạy trên sự kiện này. Sau khi tất cả Ưu đãi đã được gửi để xem xét cho sự kiện, Amazon sẽ xem xét các Ưu đãi hàng đầu dự kiến sẽ chạy trên sự kiện này. Để nâng cao xác suất Ưu đãi của bạn được lựa chọn, hãy chọn Ưu đãi mà bạn tin rằng sẽ khiến khách hàng hào hứng nhất khi mua hàng. Các giao dịch với số lượng sẵn có và hàng lưu kho lớn hơn cũng có thể có lợi thế trong việc được lựa chọn.

Các tiêu chí để Ưu đãi của tôi được lựa chọn cho sự kiện là gì?

Tất cả các ASIN đủ điều kiện cho sự kiện trong tùy chọn Lịch trình đáp ứng các tiêu chí cơ bản để xem xét cho sự kiện. Tìm hiểu cách để sản phẩm đủ điều kiện cho Ưu đãi. Sau đó, Amazon sẽ chọn các Ưu đãi có số lượng sẵn có và hàng lưu kho lớn, đồng thời cung cấp Ưu đãi kết hợp đa dạng cho khách hàng.

Phí để chạy một Ưu đãi trong sự kiện là bao nhiêu?

Tuần diễn ra sự kiện bao gồm một khoảng thời gian trong đó lưu lượng truy cập của khách hàng đến các Cửa hàng Amazon có thể cao hơn đáng kể. Điều này có thể dẫn đến khả năng tiếp xúc và doanh số tiềm năng cao hơn cho Ưu đãi của bạn.

Bạn có thể thấy một biến thể phí tùy thuộc vào địa phương của bạn. Mức phí hoặc biến thể phí hiển thị khi bạn chọn Lịch trình trong khi tạo Ưu đãi. Nếu Ưu đãi của bạn được lên lịch trong khoảng thời gian lưu lượng truy cập cao hơn thì bạn có thể phải trả một khoản phí cao hơn. Nếu Ưu đãi của bạn được lên lịch ngoài khoảng thời gian lưu lượng truy cập cao hơn thì bạn có thể được tính phí thấp hơn.

Nếu bạn không hài lòng với khoản phí được tính, bạn có thể hủy Ưu đãi trước thời gian dự kiến sẽ chạy Ưu đãi. Nhận thông tin về Phí ưu đãi.

Khi nào tôi biết thời điểm Ưu đãi của tôi dự kiến sẽ chạy?

Ngày giờ của Ưu đãi của bạn sẽ được tiết lộ trong Seller Central ít nhất một tuần trước khi Ưu đãi dự kiến sẽ chạy. Nếu Ưu đãi của bạn được chọn cho sự kiện thì ngày bắt đầu và ngày kết thúc sẽ ghi tên của sự kiện (ví dụ: Sự kiện Prime Day , Thứ Hai điện tử, v.v.), cùng với thời gian Ưu đãi của bạn sẽ chạy. Nếu Ưu đãi của bạn chưa được chọn cho sự kiện, ngày bắt đầu và ngày kết thúc sẽ phản ánh khung thời gian kéo dài một tuần.

Nếu Ưu đãi của tôi đã được chọn cho sự kiện thì tôi có thể quản lý Ưu đãi bằng cách nào?

Để đảm bảo Ưu đãi của bạn chạy trên sự kiện này, hãy theo dõi Ưu đãi thường xuyên và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào để duy trì trạng thái Sắp tới. Cân nhắc làm theo phần Lời khuyên giúp chạy thành công Ưu đãi trên trang Ưu đãi để quảng bá sản phẩm của bạn hơn nữa.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates