Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chương trình mua hàng bổ sung

Mục hàng bổ sung là các mục hàng giá thấp nhưng được đề giá quá cao để tự vận chuyển. Những mục hàng như vậy có thể là bất cứ sản phẩm nào từ ớt bột paprika đến mồi câu cá. Chương trình mua hàng bổ sung giúp Amazon cung cấp lựa chọn cho khách hàng mặc dù một số mục hàng cụ thể được đề giá quá cao để vận chuyển như đơn vị riêng lẻ. Chỉ gửi các mục hàng bổ sung với các đơn hàng vượt quá ngưỡng tổng giá trị đơn hàng. Đồng thời, những đơn hàng này phải bao gồm các mục hàng do Amazon vận chuyển.

Để biết thêm thông tin chúng tôi cung cấp cho khách hàng, hãy xem phần Mua các mục hàng bổ sung.

Để cải thiện trải nghiệm khách hàng, các mục hàng bổ sung được đánh dấu bằng huy hiệu “Bổ sung” trong quá trình trải nghiệm mua sắm. Tuy nhiên, do bản chất năng động của kinh tế học, chúng tôi không thể thông báo cho người bán khi các mục hàng tham gia vào và rút khỏi chương trình. Hệ thống tự động đánh giá các mục hàng ngày; từ đó có thể thay đổi các mục hàng bổ sung thường xuyên.

Important: : Chương trình mua hàng bổ sung chỉ áp dụng cho các mục hàng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Khách hàng Prime

Khách hàng Prime được miễn phí vận chuyển trên các mục hàng bổ sung chỉ khi có đơn hàng vượt quá ngưỡng đơn hàng bổ sung.

Xóa mục hàng ra khỏi Chương trình mua hàng bổ sung

Chương trình mua hàng bổ sung do một hệ thống tự động quản lý, giúp bổ sung và xóa các mục hàng ra khỏi chương trình hàng ngày. Chúng tôi không thể tự xóa các mục hàng ra khỏi chương trình theo yêu cầu. Để miễn trừ hoặc xóa mục hàng của bạn ra khỏi chương trình mua hàng bổ sung, bạn phải loại hoặc xóa mục hàng ra khỏi dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Câu hỏi thường gặp

Có hai ASIN giống nhau nhưng một ASIN thuộc Chương trình mua hàng bổ sung và một ASIN thì không. Tại sao?

Điều kiện tham gia Chương trình mua hàng bổ sung phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mặc dù hai ASIN có giá như nhau, có thể ASIN của một người bán nằm trong Chương trình mua hàng bổ sung trong khi ASIN của người bán còn lại thì không.

Các biến thể màu sắc khác nhau của cùng một mục hàng được xử lý khác nhau, với một biến thể trong Chương trình mua hàng bổ sung và một biến thể khác thì không. Tại sao một mục nằm trong Chương trình mua hàng bổ sung và mục còn lại thì không?

Bởi vì điều kiện tham gia Chương trình mua hàng bổ sung phụ thuộc vào nhiều yếu tố, hai ASIN có giá như nhau có thể bao gồm một ASIN nằm trong chương trình mua hàng bổ sung và một thì không. Điều kiện tham gia Chương trình mua hàng bổ sung dựa trên giá bán ngoại trừ các yếu tố khác khiến cho mục hàng có chi phí quá cao để vận chuyển như một đơn vị sản phẩm.

Các chi phí liên quan đến Chương trình mua hàng bổ sung bao gồm các chi phí nào?

Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ áp dụng cho các mục hàng trong Chương trình mua hàng bổ sung như áp dụng cho các mục hàng khác. Chúng tôi chỉ áp dụng phí xử lý đơn hàng một lần cho mỗi đơn hàng bất kể số lượng mục hàng trong chương trình mua hàng bổ sung mà một người mua đặt hàng.

Có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến LTSF (Phí lưu trữ dài hạn) không?

Chúng tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với LTSF liên quan đến các mục hàng trong chương trình mua hàng bổ sung. Các mục hàng này sẽ được đánh giá giống như bất kỳ mục hàng nào khác.

Làm thế nào để loại bỏ các mục của tôi ra khỏi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon?

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Người bán để được hỗ trợ loại bỏ các mục hàng ra khỏi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Xem thêm Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Note: chúng tôi không thể loại bỏ các mục hàng của bạn ra khỏi Chương trình mua hàng bổ sung. Để mục hàng của bạn không đủ điều kiện tham gia Chương trình mua hàng bổ sung, bạn phải loại bỏ mục hàng ra khỏi FBA.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates