Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý báo giá

Note: Những tính năng này chỉ khả dụng đối với người bán thuộc Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon .

Khách hàng Amazon Business có thể yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn đối với một ASIN cụ thể bằng cách nhấp vào liên kết Mua hàng với số lượng lớn? trên trang chi tiết sản phẩm. Sau đó khách hàng gửi số lượng đơn vị sản phẩm mà họ muốn mua. Tất cả người bán là doanh nghiệp có thể phản hồi những yêu cầu này qua thẻ Yêu cầu đối với các mục hàng bạn bán trên trang Quản lý báo giá. Sau khi đã thiết lập mức giảm giá, mức giảm giá đó sẽ được áp dụng cho tất cả các khách hàng Amazon Business. Để tăng cơ hội bán được hàng và phát triển hoạt động kinh doanh của bạn trên Amazon, hãy thiết lập mức giảm giá chậm nhất vào ngày Hạn phản hồi.

Bạn cũng có thể chọn phương án tải xuống danh sách tối đa 1000 yêu cầu của khách hàng bằng cách nhấp vào Tạo báo cáo có thể tải xuống. Thời gian xử lý báo cáo có thể tới năm phú và bao gồm nhiều cột để chứa được mọi yêu cầu. Sau khi tải xuống tệp này, hãy hoàn tất các bước trong phần Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn vào tệp thông tin Quản lý báo giá dưới đây.

Để biết định nghĩa về các cột, hãy chuyển tới báo cáo Quản lý báo giá có thể tải xuống.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn.

Tìm hiểu thêm, hãy truy cập mục Đặt mức giảm giá khi mua số lượng lớn trên trang Quản lý báo giá.

Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để nhận được thông báo khi khách hàng doanh nghiệp yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn đối với ASIN mà tôi bán?

Tất cả người bán là doanh nghiệp tại Amazon đều tự động được đăng ký nhận thông báo qua email khi có yêu cầu. Bạn sẽ nhận được email bất cứ khi nào khách hàng doanh nghiệp yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn đối với ASIN mà bạn bán.

Nếu muốn hủy đăng ký nhận các thông báo qua email này, bạn hãy nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email.

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email mà tôi dùng để nhận thông báo?

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email của mình qua liên kết Thay đổi tùy chọn email ở góc trên cùng bên phải thẻ Yêu cầu đối với các mục hàng bạn bán. Liên kết Thay đổi tùy chọn email sẽ đưa bạn đến trang thông báo, tại đây bạn có thể chỉnh sửa phần cài đặt email để quản lý thông báo qua email về báo giá.

Tại sao tôi thấy khách hàng yêu cầu trùng lặp trên trang Quản lý báo giá?

Bạn có thể thấy nhiều yêu cầu từ cùng một khách hàng nếu bạn có nhiều SKU cho cùng một ASIN.

Các mức giảm giá khi mua số lượng lớn hiện tại có áp dụng đối với khách hàng gửi yêu cầu mới cho tôi không?

Có, các mức giảm giá hiện tại của bạn đã áp dụng cho tất cả khách hàng Amazon Business. Tuy nhiên, bạn có thể cập nhật mức giảm giá qua trang Quản lý báo giá nếu bạn muốn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Tôi có thể thêm nhiều bậc giảm giá khi mua số lượng lớn cho một SKU đã có năm bậc không?

Bạn chỉ có thể thêm năm bậc giảm giá khi mua số lượng lớn cho một SKU duy nhất. Nếu bạn muốn đưa ra mức giảm giá khi mua số lượng lớn mới, bạn có thể chỉnh sửa một trong các bậc giảm giá hiện có.

Tôi có thể phản hồi yêu cầu của khách hàng trên thiết bị di động không?

Có, bạn có thể phản hồi yêu cầu của khách hàng qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên, nếu phản hồi yêu cầu qua ứng dụng, bạn sẽ vẫn nhìn thấy những phản hồi đó mang trạng thái Cần phản hồi trên máy tính để bàn.

Tôi phải làm gì trong trường hợp yêu cầu Báo giá tùy chỉnh vượt quá giới hạn 999 giỏ hàng hiện có?

Bạn sẽ phải tạo một ASIN kiện hàng mới bằng cách dùng từng phương thức. Bạn có thể cung cấp một kiện hàng duy nhất cho tổng số lượng yêu cầu hoặc cung cấp nhiều đơn vị của một kiện hàng cộng với tổng số lượng yêu cầu. Ví dụ: nếu một khách hàng muốn 1500 tiện ích, bạn có thể tạo một kiện hàng gồm 30 đơn vị để khách hàng mua 50 kiện hàng, hoặc 1 kiện hàng gồm 1500 đơn vị.

Tôi dùng mẫu vận chuyển nào cho Báo giá tùy chỉnh?

Bạn sẽ phải tạo một mẫu vận chuyển bổ sung bao gồm tùy chọn miễn phí vận chuyển. Không bật tùy chọn vận chuyển 2 ngày cho khách hàng trên mẫu vận chuyển đối với yêu cầu Báo giá tùy chỉnh.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates