Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp

Amazon có thể tài trợ giảm giá hoặc cung cấp phiếu giảm giá cho khách hàng vượt quá giá sản phẩm của bạn, trên một số sản phẩm nhất định. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng và phải thanh toán phí giới thiệu dựa trên giá sản phẩm đầy đủ mà bạn đã đặt.

Chương trình này sẽ không được dùng để thu phí khách hàng nhiều hơn mức giá bạn đặt. Nếu vì bất kỳ lý do nào, bạn muốn loại trừ bản thân khỏi các chương trình giảm giá hoặc phiếu giảm giá này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa tài khoản bán hàng của bạn khỏi các chương trình giảm giá hoặc phiếu giảm giá bổ sung cho khách hàng.

Câu hỏi thường gặp về chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp

Chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp là gì?

Chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp là một trong nhiều cách được Amazon sử dụng để giúp đảm bảo rằng khách hàng tìm được sản phẩm với mức giá cạnh tranh. Amazon có thể tài trợ giảm giá cho khách hàng từ giá bán trên một số sản phẩm nhất định. Trong những trường hợp như vậy, người bán sẽ nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng và phải thanh toán phí giới thiệu dựa trên giá sản phẩm đầy đủ mà họ đã đặt.

Amazon hiển thị khoản tài trợ này cho khách hàng như thế nào?

Amazon hiển thị các mức chiết khấu này trên trang chi tiết sản phẩm kèm theo một ghi chú cho biết rằng mức giảm giá này là do Amazon cung cấp.

Khách hàng có thể đọc các chi tiết ưu đãi sau:

  • Mục hàng này được bán bởi người bán bên thứ ba. Số tiền giảm giá được Amazon tài trợ.
  • Đây là ưu đãi có thời hạn.
  • Ưu đãi không áp dụng cho nội dung kỹ thuật số.
  • Ưu đãi có thể kết thúc sớm khi hết số lượng khuyến mãi.
  • Phí vận chuyển và thuế có thể áp dụng trên tổng giá trị của các mục hàng khuyến mãi miễn phí và giảm giá.
  • Amazon có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi chiết khấu bất cứ lúc nào.
  • Nếu có sản phẩm hoặc nội dung nào liên quan đến ưu đãi này bị trả lại, thì số tiền bạn được hoàn trả sẽ tương ứng với số tiền bạn đã thanh toán cho sản phẩm hoặc nội dung theo như các chính sách hoàn tiền hiện hành.

Amazon căn cứ vào đâu để xác định sản phẩm nào được tài trợ và mức tài trợ là bao nhiêu?

Amazon sử dụng chương trình này để cung cấp mức giá cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi. Việc tài trợ cho khách hàng mua hàng giúp chúng tôi đảm bảo rằng mức giá trên các cửa hàng Amazon có thể cạnh tranh với mức giá được cung cấp ở nơi khác đối với một số sản phẩm nhất định. Amazon liên tục đánh giá lựa chọn mua hàng của khách hàng dựa trên giá cả, tình trạng có sẵn của sản phẩm và ý kiến đóng góp từ khách hàng.

Tôi có phải đăng ký tham gia chương trình này không?

Không, tất cả người bán đều đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Điều này có ảnh hưởng đến tình trạng đủ điều kiện để tôi tham gia Ưu đãi nổi bật không?

Không, chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp không ảnh hưởng đến tình trạng đủ điều kiện tham gia Ưu đãi nổi bật.

Điều này có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp các chương trình khuyến mãi khác của tôi không?

Không, chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bạn cung cấp các chương trình khuyến mãi khác.

Điều này có ảnh hưởng đến khoản thanh toán của tôi không?

Không, chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến khoản thanh toán của bạn. Bạn sẽ được thanh toán toàn bộ giá sản phẩm mà bạn đã đặt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà cung cấp của tôi có chính sách nghiêm ngặt về Giá quảng cáo tối thiểu (MAP)?

Bạn, với tư cách là người bán, có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để chọn không tham gia chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp ở cấp tài khoản.

Tôi có thể chọn chỉ không tham gia chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp cho các ASIN cụ thể không?

Không. Với tư cách là người bán, bạn chỉ có thể chọn không tham gia chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp cho tất cả các ASIN của bạn.

Tôi nên trả lời nhà cung cấp của mình như thế nào nếu họ liên lạc với tôi để thông báo về việc vi phạm chính sách Giá quảng cáo tối thiểu (MAP)?

Những khoản chiết khấu này được Amazon cung cấp và là một cách để Amazon đảm bảo rằng các mức giá trên Amazon có thể cạnh tranh với các mức giá được cung cấp ở nơi khác. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để chọn không tham gia chương trình Giảm giá do Amazon cung cấp.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates