Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý thời gian giao hàng của bạn

Amazon cung cấp thời gian giao hàng ước tính cho người mua trên trang danh sách ưu đãi và trang thanh toán. Đây là khoảng thời gian ước tính từ khi người mua đặt hàng cho đến ngày giao hàng.

Bật cấu hình sau thông qua cài đặt vận chuyển của bạn:

Tổng thời gian giao hàng = Thời gian xử lý + Thời gian vận chuyển (+ bất kỳ ngày lễ và ngày cuối tuần nào)

Note: Amazon tính toán thời gian xử lý và thời gian vận chuyển theo ngày làm việc.
  • Thời gian xử lý: Khoảng thời gian ước tính từ khi người mua đặt hàng cho đến khi bạn giao đơn hàng cho dịch vụ giao hàng.
  • Thời gian vận chuyển (còn được gọi là Thời gian giao hàng): Khoảng thời gian từ khi bạn giao lô hàng cho hãng vận chuyển cho đến khi lô hàng được giao đến địa chỉ của khách hàng.

Việc định cấu hình đúng thời gian giao hàng cho sản phẩm của bạn sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng và có thể cải thiện doanh số.

  • Khách hàng thường sẽ chọn mua các mục hàng được giao hàng nhanh hơn.
  • Các mục hàng có ngày giao hàng nhanh hơn có nhiều khả năng chiến thắng Buy-Box trên Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Buy Box hoạt động.

Sửa đổi thời gian giao hàng của bạn


  1. Sửa đổi thời gian xử lý: Thời gian xử lý mặc định ở cấp tài khoản là 1 hoặc 2 ngày làm việc sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm của bạn trừ khi bạn thay đổi thời gian xử lý cho từng sản phẩm của mình. Bạn có thể xem/cập nhật Thời gian xử lý mặc định của mình trong thẻ Cài đặt vận chuyển chung trên trang Cài đặt vận chuyển. Nếu bạn dự tính thời gian cần thiết để một số sản phẩm sẽ vượt quá thời gian xử lý mặc định đã xác định, bạn có thể cài đặt thời gian xử lý dài hơn cho các sản phẩm này bằng cách cập nhật thời gian xử lý thông qua trang Quản lý hàng lưu kho của Seller Central (cho từng sản phẩm) hoặc tải lên tệp Excel hàng lưu kho (để cập nhật hàng loạt). Đi tới Sửa đổi thời gian xử lý để tìm hiểu thêm.
  2. Sửa đổi thời gian vận chuyển: Chỉnh sửa các mẫu vận chuyển trong Cài đặt vận chuyển để tùy chỉnh thời gian vận chuyển của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sửa đổi thời gian vận chuyển
  3. Bật Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp, bao gồm cả Giao hàng cùng ngày.
  4. Bật hoạt động cuối tuần: Thứ Hai đến thứ Sáu được coi là những ngày hoạt động bắt buộc. Bạn có thể bật thứ Bảy và Chủ Nhật làm ngày làm việc không bắt buộc. Khi được bật làm ngày hoạt động, hai ngày này sẽ được tính vào Ngày giao hàng ước tính, nghĩa là bạn sẽ được yêu cầu giao đơn hàng vào cuối tuần.
  5. Giao hàng cuối tuần: Hiện tại chỉ áp dụng cho người bán có mẫu vận chuyển tự động. Amazon sẽ tự động đưa ra thông báo cam kết giao hàng vào cuối tuần nếu hãng vận chuyển được cho phép trong mẫu vận chuyển của bạn thực sự giao hàng đến mã ZIP của khách hàng vào cuối tuần.

Yêu cầu về thời gian vận chuyển

Để xem thời gian vận chuyển mặc định, hãy xem Thời gian vận chuyển mặc định.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates