Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết bị nổi cứu sinh cá nhân (PFDs)

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trên cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Thiết bị nổi cứu sinh cá nhân (PFD) được bao gồm trong chính sách này

Thiết bị nổi cứu sinh cá nhân (PFD) là một thiết bị được thiết kế để giúp một người có thể nổi trên mặt nước. PFD là một danh mục lớn các mục hàng bao gồm áo phao, áo phao đi thuyền, pháo cứu sinh tròn, phao cứu sinh móng ngựa và đệm nổi cứu sinh. Thông tin đăng tải của tất cả thiết bị hỗ trợ nổi và cứu sinh gần bờ, xa bờ của đội Tuần duyên Hoa Kỳ hoặc thiết bị nổi cứu sinh cá nhân sử dụng trong hoạt động giải trí trên trang web của Amazon phải đáp ứng các tiêu chuẩn đã được quy định.

Áo phao cứu sinh xa bờ: Áo phao cứu sinh xa bờ là một PFD cộc tay có thể được sử dụng ngoài khơi, lúc biển động hoặc các đường thủy ở xa. Các tàu thương mại và vận chuyển hành khách phải mang theo các thiết bị cứu sinh này. Áo phao cứu sinh có thể là các loại PFD hỗn hợp, bơm phồng, hoặc nổi. Đây là những PFD bền và có màu sáng.

Áo phao bơm hơi gần bờ: Áo phao bơm hơi gần bờ ít cồng kềnh hơn Áo phao cứu sinh xa bờ và có thể sử dụng cho các hoạt động đi thuyền và dưới nước nói chung. Các áo phao này có thể là các loại PFD hỗn hợp, bơm phồng, hoặc nổi.

Thiết bị hỗ trợ nổi hoặc thiết bị hỗ trợ cứu sinh: Những PFD này có thể được sử dụng cho các hoạt động đi thuyền nói chung hoặc các hoạt động dưới nước chuyên dụng (trượt nước, trượt tuyết, v. v.). Các sản phẩm PFD này có thể là các loại PFD hỗn hợp, bơm phồng hoặc nổi. Các sản phẩm hỗ trợ cứu sinh cá nhân, chẳng hạn như áo khoác cứu sinh, là những sản phẩm may mặc vừa ấm áp vừa giúp người sử dụng nổi trên mặt nước.

Các thiết bị nổi cứu sinh cá nhân có thể ném: Các thiết bị bơm hơi PFD có thể ném được dùng để ném cho người bị nạn. Một sản phẩm PFD dán nhẫn Loại IV hoặc Loại V với hiệu suất Loại IV, được coi là sản phẩm PFD có thể ném được. Các thiết bị bơm hơi PFD có thể ném được làm bằng vật liệu nổi (sợi thủy tinh hoặc bọt nhựa) hoặc có thể bơm hơi và có màu trắng hoặc màu sáng.

Phao cứu sinh tròn dùng trong hoạt động giải trí: Đây là một sản phẩm PFD có dạng tròn, có thể ném được, được dùng để giữ cho một người nổi trong nước.

Phao cứu sinh hình móng ngựa dùng trong hoạt động giải trí: Đây là sản phẩm PFD hình chữ U, có thể ném được, được dùng để giữ cho một người nổi trong nước.

Đệm nổi: Đây là sản phẩm PFD hình vuông có thể ném được, được dùng để giữ cho một người nổi trong nước.

Đây là sản phẩm PFD hình vuông, có thể ném được, được dùng để giữ cho một người nổi trong nước.

Ví dụ về các thiết bị nổi cứu sinh cá nhân

Áo phao cứu sinh xa bờ

Áo phao bơm hơi gần bờ

Thiết bị hỗ trợ nổi hoặc thiết bị hỗ trợ cứu sinh (áo phao cứu sinh)

Thiết bị hỗ trợ nổi hoặc thiết bị hỗ trợ cứu sinh (áo khoác cứu sinh)

Phao cứu sinh tròn dùng trong hoạt động giải trí

Phao cứu sinh hình móng ngựa dùng trong hoạt động giải trí

Đệm nổi có thể ném

Chính sách của chúng tôi về các thiết bị nổi cứu sinh cá nhân (PFD)

Amazon yêu cầu tất cả thiết bị nổi cứu sinh cá nhân đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn
Áo phao cứu sinh xa bờ
 • Giấy chứng nhận phê duyệt USCG; hoặc
 • Tiêu chuẩn SOLAS; hoặc
 • 46CFR 160.055; hoặc
 • ANSI/UL 1177; hoặc
 • ANSI/UL 1180
Áo phao bơm hơi gần bờ
 • Giấy chứng nhận phê duyệt USCG; hoặc
 • ANSI/UL 1123; hoặc
 • ANSI/UL 1517; hoặc
 • ANSI/UL 1180
Đệm nổi
 • Giấy chứng nhận phê duyệt USCG; hoặc
 • ANSI/UL 1175
Phao cứu sinh phao tròn và phao cứu sinh hình móng ngựa dùng trong hoạt động giải trí
 • Giấy chứng nhận phê duyệt USCG; hoặc
 • ANSI/UL 1123
Thiết bị hỗ trợ nổi hoặc thiết bị hỗ trợ cứu sinh
 • Giấy chứng nhận phê duyệt USCG; hoặc
 • ANSI/UL 1123; hoặc
 • ANSI/UL 1517; hoặc
 • ANSI/UL 1180; hoặc
 • ANSI/UL 12402-5

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả thiết bị nổi cứu sinh cá nhân do bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm cho tất cả thiết bị nổi cứu sinh cá nhân do bạn đăng tải. Hình ảnh phải chứa tất cả thông tin liên quan đến:
  • Thông tin an toàn
  • Nhãn tuân thủ
  • Cảnh báo về rủi ro nguy hiểm của sản phẩm
 • Hướng dẫn về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho tất cả thiết bị nổi cứu sinh cá nhân do bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được thử nghiệm theo các yêu cầu hiện hành liệt kê ở trên HOẶC mã số Phê duyệt USCG do Tuần duyên Hoa Kỳ cấp nếu có.

Một số phòng thí nghiệm có mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:


 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Hãy nhấp vào Yêu cầu tài liệu bên dưới Yêu cầu đối với Quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.
Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ, nhãn cảnh báo và phân loại độ tuổi, nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải hiển thị cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin yêu cầu trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Tạm dừng khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trên trang này và ở bất kỳ nơi nào khác trên trang web này không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên pháp lý; thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates