Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Làm thế nào để hoàn thuế

Nếu một người mua đủ điều kiện được miễn thuế, họ có thể yêu cầu hoàn thuế. Người mua sẽ trực tiếp gửi yêu cầu hoàn tiền này đến bạn, người bán, theo nội dung Trợ giúp người mua ở đây.

Để xử lý hoàn thuế:

 1. Tìm đơn hàng trong Quản lý đơn hàng và nhấp vào Hoàn tiền đơn hàng từ trang Chi tiết về đơn hàng .
 2. Ở phía trên cùng của trang Yêu cầu hoàn tiền, nhấp vào Chỉ hoàn thuế.
  Important: Trừ khi đơn hàng đã được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc thuế được quản lý bởi Amazon, bạn sẽ không thấy nút Chỉ hoàn thuế. Xem phần sau đây để xác minh Phương thức hoàn thiện và nghĩa vụ thu thuế của bạn đối với một đơn hàng.
 3. Chọn Người mua miễn thuế hoặc Đặt hàng từ một khu vực không có tính chất pháp nhân.
 4. Đối với Người mua miễn thuế, chọn lý do miễn trừ thuế.
 5. Đối với Đặt hàng từ một khu vực không có tính chất pháp nhân, hãy chọn một hoặc nhiều khu vực pháp lý mà bạn sẽ hoàn tiền.
 6. Nhấp vào Gửi số tiền hoàn lại.

Xác minh Phương thức hoàn thiện và nghĩa vụ thu thuế của bạn đối với một đơn hàng

Nếu bạn không thể thực hiện tác vụ chỉ hoàn thuế, bạn có thể xác minh xem đơn hàng được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc được chuyển đến một tiểu bang mà Amazon quản lý việc tính toán, thu, chuyển tiền và hoàn thuế hay không.

Để kiểm tra Phương thức hoàn thiện và nghĩa vụ thu thuế:

 1. Đi tới trang Quản lý đơn hàng.

  Bạn sẽ thấy một trong các tùy chọn sau: Amazon hay Người bán.

 2. Trong trang Quản lý đơn hàng, kiểm tra xem ghi chú bên cạnh thuế nêu rõ 'thuế được quản lý bởi Amazon' hay 'thuế được quản lý bởi Người bán'.

Nếu phương thức hoàn thiện là Amazon hoặc ghi chú nêu rõ 'thuế được quản lý bởi Amazon', bạn có thể giới thiệu khách hàng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Nếu phương thức hoàn thiện là Người bán và ghi chú nêu rõ 'thuế được quản lý bởi Người bán', bạn sẽ có trách nhiệm thực hiện hoàn tiền.

Để biết thêm thông tin về người xử lý hoàn thuế của khách hàng đối với đơn hàng, hãy xem CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về thu thuế chợ trực tuyến.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates