Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thanh toán dựa trên ngày giao hàng

Tiền từ một đơn hàng được dự phòng cho đến 7 ngày sau ngày giao hàng dự tính (EDD) gần nhất để đảm bảo rằng bạn có đủ tiền thực hiện mọi yêu cầu hoàn tiền từ người mua.

Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Ngày giao hàng dự tính.

Nếu bạn sử dụng tính năng theo dõi vận chuyển thông qua các nhà cung cấp vận chuyển tích hợp này, Amazon sẽ nhận được ngày giao hàng thực tế của mỗi đơn hàng. Chúng tôi sẽ dự phòng tiền trong 7 ngày kể từ ngày giao hàng thực tế thay vì ngày giao hàng dự tính gần nhất.

Sau thời gian dự trữ 7 ngày, số tiền này sẽ có sẵn để chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày thanh toán tiếp theo, miễn là bạn có số dư tài khoản dương. Ngày thanh toán sẽ khác nhau đối với mỗi người bán dựa trên ngày đăng ký.

Đây là cách thức hoạt động của thời gian:

Giả sử bạn bán một cuốn sách vào ngày 1 tháng 1 và ngày giao hàng dự tính mới nhất là ngày 12 tháng 1. Số tiền sẽ chỉ có sẵn vào buổi sáng sau khoảng thời gian dự trữ 7 ngày, tức là ngày 20 tháng 1. Sau đó, bạn sẽ nhận được tiền vào ngày thanh toán tiếp theo, trong trường hợp này là ngày 24 tháng 1.

Note: Chúng tôi tự động khấu trừ các khoản chi phí Amazon hoặc hoàn tiền từ số dư khả dụng của bạn. Điều này có thể khiến số tiền thực bạn nhận được bị giảm bớt cho một đơn hàng.

Bạn muốn được thanh toán nhanh hơn?

Nếu bạn sử dụng tính năng theo dõi vận chuyển thông qua các nhà cung cấp vận chuyển tích hợp này, thì các khoản tiền từ đơn hàng sẽ được dự phòng trong cho 7 ngày kể từ ngày giao hàng thực tế của mỗi đơn hàng. Vì ngày giao hàng thực tế thường sớm hơn ngày giao hàng dự tính mới nhất, nên tiền sẽ xuất hiện nhanh hơn.

Trong ví dụ dưới đây, giả sử bạn bán một cuốn sách vào ngày 1 tháng 1 và ngày giao hàng thực tế là ngày 6 tháng 1. Buổi sáng sau thời gian dự trữ 7 ngày sau đó sẽ là ngày 14 tháng 1.

Nếu tài khoản của bạn đang ở trạng thái tốt, bạn có thể chuyển tiền từ Số dư khả dụng bằng cách nhấp vào nút Yêu cầu chuyển trên Báo cáo thanh toán.

Nhờ đó, số tiền này sẽ được giải ngân một lần sau mỗi 24 giờ.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy tùy chọn này nếu bạn đã chuyển sang lịch thanh toán vào ngày giao hàng do có đánh giá hiệu suất.

Để tăng tốc độ thanh toán, bạn cũng có thể:

Chuyển đến trang Tình trạng tài khoản trong Seller Central để tìm hiểu thêm về chính sách thanh toán và hiệu suất tài khoản.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates