Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo danh mục sản phẩm quốc tế

Công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế giúp bạn tạo và cập nhật các ưu đãi từ một thị trường gốc sang một hoặc nhiều thị trường mục tiêu. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách quản lý các ưu đãi trong một thị trường. Từ thị trường gốc đó, công cụ sẽ cập nhật các ưu đãi đủ điều kiện và mức giá ở thị trường mục tiêu dựa trên các cài đặt bạn chỉ định và tỷ giá hối đoái.

Công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế hoạt động ở khu vực có nhiều thị trường, chẳng hạn như Châu Âu và Bắc Mỹ, và giữa nhiều thị trường khi bạn đã kết nối các thị trường này bằng tài khoản liên kết.

Công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế thực hiện các tác vụ tự động sau:

 • Tạo ưu đãi từ thị trường gốc sang thị trường mục tiêu, nơi đã tồn tại ASIN giống nhau ở cả hai thị trường.
 • Đồng bộ giá ưu đãi ở các thị trường mục tiêu dựa trên giá bạn thiết lập ở thị trường gốc và các quy tắc giá của bạn.
 • Điều chỉnh giá định kỳ để phản ánh thay đổi trong khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ sang đồng tiền của thị trường mục tiêu. Tần suất cập nhật có thể thay đổi từ hàng ngày đến hàng tuần. Các cập nhật này sẽ không hiển thị thay đổi ít hơn 1%.
 • Thêm hoặc xóa ưu đãi ở các thị trường mục tiêu khi bạn thay đổi các ASIN đủ điều kiện ở thị trường gốc.
 • Đồng bộ hàng lưu kho ở các thị trường Châu Âu, nơi nhiều ưu đãi sẽ tạo một ưu đãi FBA cho tất cả thị trường Châu Âu.
 • Tìm cách dịch và tạo trang chi tiết sản phẩm ở thị trường mục tiêu.

Công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế không:

 • Đảm bảo tạo trang chi tiết sản phẩm mới.
 • Đồng bộ ưu đãi của sản phẩm đã qua sử dụng có ghi chú về điều kiện.
 • Đồng bộ hàng lưu kho trong các trường hợp sau:
  • Liên kết các ưu đãi FBA giữa các thị trường Bắc Mỹ, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Canada
  • Liên kết ưu đãi FBA và ưu đãi do người bán tự hoàn thiện đơn hàng giữa các thị trường tại nhiều khu vực khác nhau, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản
 • Loại bỏ các ưu đãi ở thị trường mục tiêu khi ưu đãi chuyển sang trạng thái không hoạt động ở thị trường gốc.
 • Kiểm tra sản phẩm của bạn có tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành trên tất cả thị trường hay không.
Note: Cách dễ nhất để xem Amazon có dịch trang chi tiết sản phẩm không là truy cập trang tổng quan Tạo danh mục sản phẩm quốc tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trình quản lý ưu đãi toàn cầu.

Tạo và cập nhật ưu đãi

 1. Xác minh bạn đáp ứng các yêu cầu dành cho người bán:
  • Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp
  • Tài khoản hợp nhất Châu Âu nếu sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế ở Châu Âu
  • Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ nếu sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế ở Bắc Mỹ
  • Tài khoản liên kết giữa các khu vực nếu sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế ở nhiều khu vực
  • Tài khoản có trạng thái tốt ở các thị trường muốn kết nối
  Note: Cách dễ nhất để biết bạn có Tài khoản hợp nhất hoặc tài khoản liên kết là nhấp vào trình chuyển đổi thị trường ở trên cùng tài khoản bán hàng của bạn và xem có xuất hiện các thị trường khác không.
 2. Xác minh ưu đãi của bạn đáp ứng các yêu cầu sau để có thể liên kết và đồng bộ:
  • Một ASIN phải có một ưu đãi đang hoạt động ở thị trường gốc.
  • Một sản phẩm phải tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành và không bị cấm tại thị trường mục tiêu.
  • Người bán phải được chấp thuận để bán các danh mục hoặc sản phẩm bị hạn chế.
  Note: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn và sản phẩm của bạn tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành của các thị trường mục tiêu.
 3. Truy cập công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế và nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn thị trường gốc và mục tiêu của bạn.
 5. Chọn quy tắc tạo ưu đãi hoặc tạo danh sách ưu đãi của riêng bạn để nhân bản và đồng bộ giá.
 6. Xác định quy tắc giá mặc định của bạn.
 7. Xem lại cài đặt của bạn.
 8. Đợi Amazon xử lý kết nối. Bạn sẽ nhận được email sau khi Amazon xử lý xong.
  Note: Nếu trang chi tiết sản phẩm có cùng ASIN không tồn tại ở thị trường gốc và mục tiêu, Amazon sẽ tìm cách dịch và tạo trang chi tiết sản phẩm ở các thị trường mục tiêu. Amazon không đảm bảo việc tạo trang chi tiết sản phẩm.
 9. Xem lại trạng thái ưu đãi của bạn trên trang tổng quan và kiểm tra báo cáo Tạo danh mục sản phẩm quốc tế.
 10. Cập nhật kết nối và sản phẩm loại trừ.
 11. Tạo kết nối cho thị trường gốc thứ hai (chỉ dành cho kết nối xuyên khu vực).

Quản lý ưu đãi

Bạn có thể theo dõi trạng thái của tất cả ưu đãi bạn cung cấp trên các thị trường từ một trang tổng quan duy nhất trong Tạo danh mục sản phẩm quốc tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trình quản lý ưu đãi toàn cầu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates