Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime

Sử dụng thẻ Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime quản lý khối lượng đơn hàng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime để đảm bảo bạn có thể xử lý tất cả các đơn hàng Prime một cách kịp thời.

Bật/Tắt Prime

Sử dụng này để tắt ngay lập tức huy hiệu chương trình Prime khỏi tất cả sản phẩm của bạn. Để khôi phục lại huy hiệu, hãy nhấp lại và huy hiệu chương trình Prime sẽ xuất hiện lại trên sản phẩm của bạn.

Note: Nếu khách hàng đã có một sản phẩm nhận Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime trong giỏ hàng của họ, khi bạn tắt Prime, khách hàng vẫn có thể đặt sản phẩm này như Amazon Prime. Chúng tôi hiểu điều này thực sự bất tiện, nhưng chúng tôi làm như vậy để duy trì trải nghiệm khách hàng. Hãy đảm bảo rằng các đơn hàng này đến với khách hàng đúng thời hạn bằng cách thực hiện cam kết của Amazon Prime.

Nếu huy hiệu chương trình Prime vẫn hiển thị sau khi đã tắt huy hiệu sử dụng thẻ Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime hoặc thay đổi các mẫu Prime, hãy xem Huy hiệu chương trình Prime không tắt cho ASIN của tôi.

Giới hạn đơn hàng Prime cho mỗi ngày vận chuyển

Giới hạn đơn hàng hàng ngày của bạn là số lượng đơn hàng Amazon Prime bạn có thể gửi hàng một cách đáng tin cậy mỗi ngày.

Bạn có thể thay đổi giá trị giới hạn đơn hàng hàng ngày của mình bất cứ lúc nào. Giá trị này sẽ ghi đè lên giá trị mặc định và giá trị mới của bạn sẽ được sử dụng cho đến khi bạn quyết định thay đổi giá trị này một lần nữa. Khi đã đạt giới hạn đơn hàng hàng ngày của bạn, huy hiệu chương trình Prime sẽ bị tắt đối với các ASIN của bạn. Huy hiệu chương trình Prime sẽ được khôi phục lại sau khi đến hết thời gian chốt đơn hàng. Giới hạn hàng ngày chỉ áp dụng cho các đơn hàng vận chuyển trong Hai ngày, Một ngày và Cùng ngày của bạn. Giới hạn này không áp dụng đối với các đơn hàng Prime, trong đó khách hàng chọn Vận chuyển tiêu chuẩn.

Ví dụ 1: Thời hạn chốt đơn hàng của bạn là 11 giờ sáng theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương. Bạn đạt đến giới hạn đơn hàng Prime lúc 6 giờ sáng thứ Ba và huy hiệu chương trình Prime của bạn đã bị tắt đối với tất cả các ASIN sau đó. Huy hiệu của bạn sẽ vẫn bị tắt cho đến 11 giờ sáng theo giờ chuẩn Thái Bình Dương vào thứ Ba đó, sau đó huy hiệu sẽ được bật lại.

Vào những thời điểm nhất định, các đơn hàng cần được thực hiện vào bất kỳ ngày vận chuyển nào có thể vượt quá giới hạn hàng ngày do bạn đặt ra. Điều này xảy ra do khách hàng có thể lưu trữ sản phẩm trong giỏ hàng của họ và đặt hàng vào một thời điểm sau đó trong ngày hoặc trong tuần. Chúng tôi cho phép khách hàng đặt các loại đơn hàng này thông qua chương trình Prime ngay cả khi đã đạt đến giới hạn đơn hàng của người bán. Chúng tôi hiểu điều này thực sự bất tiện, nhưng điều này sẽ giúp duy trì trải nghiệm khách hàng. Hãy đảm bảo các đơn hàng này đến tay khách hàng đúng thời hạn bằng cách thực hiện cam kết của chương trình Prime.

Đặt giới hạn đơn hàng hàng ngày của bạn

Giới hạn này không được coi là khối lượng dự báo đơn hàng của bạn cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, mà là năng lực nội bộ của bạn để vận chuyển đơn hàng.

Ví dụ 2: Bạn có năm nhân viên, mỗi người trong số họ ở năng suất tối đa có thể thực hiện 100 đơn hàng mỗi giờ. Bạn làm việc trong sáu giờ. Giả sử tất cả năm nhân viên đang thực hiện các đơn hàng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, giới hạn đơn hàng Prime của bạn sẽ là 5*100*6 = 3.000 đơn hàng mỗi ngày. Đây là con số bạn nên đặt giới hạn của bạn. Nếu bạn có thể tăng số nhân viên, thì giới hạn này có thể được tăng lên.

Vui lòng đánh giá năng lực của bạn trước khi bạn đặt giới hạn và tiếp tục đánh giá lại khi doanh nghiệp của bạn thay đổi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates