Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu tối thiểu để tạo mẫu vận chuyển

Bạn sẽ cần phải đảm bảo mỗi mẫu vận chuyển đáp ứng các yêu cầu tối thiểu dưới đây. Nếu không, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi tạo mẫu.

Trong nước:

Bạn tối thiểu phải cung cấp vận chuyển tiêu chuẩn cho mỗi mẫu. Các khu vực có dịch vụ giao hàng trong hai ngày cũng phải có vận chuyển tiêu chuẩn.

  • Phạm vi: Đối với tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn, bắt buộc phải vận chuyển đến tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ lục địa (không bao gồm Hawaii, Alaska và các nước được bảo hộ của Hoa Kỳ). Nếu bạn chọn cung cấp tùy chọn miễn phí vận chuyển tiết kiệm, việc vận chuyển đến tất cả các địa chỉ đường phố trong Hoa Kỳ lục địa là bắt buộc.
  • Mức phí: Đối với tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn, cước vận chuyển phải giống nhau đối với các khu vực ở Hoa Kỳ lục địa (không bao gồm Hawaii, Alaska và các quốc gia được bảo hộ của Hoa Kỳ).
  • Địa chỉ: Bạn có thể bỏ tùy chọn vận chuyển đến địa chỉ hòm thư của bưu điện, nhưng việc vận chuyển đến địa chỉ đường phố là bắt buộc. Bạn không thể thay đổi cước vận chuyển dựa trên loại địa chỉ.

Quốc tế:

Bạn phải cho phép tất cả các loại địa chỉ trong cài đặt.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates