Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi mẫu vận chuyển mặc định

Khi tạo một SKU mới, trừ khi bạn chỉ định một mẫu vận chuyển, mẫu mặc định sẽ tự động được áp dụng cho SKU đó.

Để thay đổi mẫu mặc định, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đi tới trang Cài đặt vận chuyển.
  2. Từ Danh sách mẫu vận chuyển ở bên trái của trang, chọn mẫu mong muốn.
  3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải của Chỉnh sửa mẫu, sau đó nhấp vào Đặt làm mẫu mặc định.
  4. Nhấp vào OK.

Note: Khi bạn thay đổi mẫu mặc định, bất kỳ SKU nào được chỉ định cho mẫu mặc định cũ sẽ vẫn được chỉ định cho mẫu đó. SKU mới chưa được chỉ định mẫu sẽ sử dụng mẫu mặc định mới.

Trợ giúp liên quan

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates