Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Làm thế nào để tôi biết trạng thái Ưu đãi của tôi?

Sau khi bạn đã tạo Ưu đãi, bạn có thể theo dõi trạng thái ưu đãi trên Trang tổng quan các ưu đãi và thực hiện các hành động được đề xuất sau đây:

 • Bản nháp: Một hoặc nhiều giá trị cho Ưu đãi của bạn có lỗi. Bạn cần chỉnh sửa các giá trị bạn đã nhập và sau đó gửi lại để yêu cầu phê duyệt.
 • Đang xem xét: Ưu đãi của bạn đang chờ Amazon phê duyệt. Các ưu đãi thường được phê duyệt hoặc từ chối tức thời; tuy nhiên, chờ tối đa 15 phút để xử lý.
 • Cần chỉnh sửa: Bạn sẽ cần chỉnh sửa các vùng được đánh dấu của Ưu đãi và gửi lại để yêu cầu phê duyệt.
 • Đang chờ: Ưu đãi đủ điều kiện; tuy nhiên, lịch trình chưa được thiết lập. Amazon sẽ cung cấp ngày và giờ trong vòng một tuần kể từ khi hoạt động theo lịch trình.
 • Sắp tới (Ngày/giờ đang chờ, được lên lịch bảy ngày trước ngày bắt đầu sớm nhất): Ưu đãi đủ điều kiện; tuy nhiên, lịch trình chưa được thiết lập. Lịch cho ưu đãi sẽ được đặt trong vòng một tuần kể từ ngày bắt đầu.
 • Sắp tới: Ưu đãi của bạn được lên lịch để chạy vào ngày và giờ đã xác định. Lịch trình được tạo tự động và không thể thay đổi. Nếu bạn không muốn chạy ưu đãi vào ngày và giờ này, bạn có thể hủy Ưu đãi mà không bị phạt 25 giờ trước thời gian bắt đầu theo lịch.
 • Bị chặn: Ưu đãi của bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Nhấp vào thông tin ở bên trái của mỗi ASIN có màu xám để hiểu lý do tại sao ASIN bị chặn, sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết về giá cả, số lượng hoặc hàng lưu kho. Bạn phải thực hiện việc này ít nhất 25 giờ trước thời gian bắt đầu theo lịch để tránh bị hủy.
 • ASIN có màu xám: Sản phẩm của bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Không thể chỉnh sửa ASIN có màu xám; cần loại bỏ những ASIN này khỏi ưu đãi của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có quá nhiều ASIN màu xám, bạn có thể sẽ không tạo được hoặc tái kích hoạt được ưu đãi của mình.
 • Đang chạy: Ưu đãi đang chạy theo ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Khi có ưu đãi đang chạy, chỉ cho phép chỉnh sửa để khắc phục các vấn đề liên quan đến giá ưu đãi hoặc bạn có thể hủy ưu đãi. Sau khi ưu đãi của bạn bán hết hoặc bị hủy, bạn sẽ không thể gửi bất kỳ yêu cầu chỉnh sửa nào và không thể kích hoạt lại ưu đãi của bạn.
 • Đã hủy: Ưu đãi có thể bị hủy vì những lý do sau:
  • Ưu đãi đã bị bạn hủy theo cách thủ công.
  • Ưu đãi trước đó đã bị chặn và không được khắc phục ít nhất 25 giờ trước thời gian bắt đầu theo lịch.
  • Ưu đãi đã bị Amazon hủy. Amazon có thể hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào mà không cần thông báo nếu vi phạm chính sách của Amazon về tần suất ưu đãi.

Sau khi bạn tạo một Ưu đãi, tránh thực hiện các thay đổi sau đây đối với (các) ASIN hoặc ASIN sản phẩm gốc tham gia ưu đãi:

 • Không xóa hoặc đóng bất kỳ thông tin đăng tải nào khỏi trang Quản lý hàng lưu kho của bạn.
 • Không thay đổi số SKU cho bất kỳ sản phẩm nào tham gia Ưu đãi.
 • Nếu Ưu đãi của bạn có các biến thể, tránh thay đổi ASIN sản phẩm gốc. Điều này bao gồm việc tạo ASIN biến thể mới dưới dạng các biến thể thuộc ASIN sản phẩm gốc, thay đổi SKU sản phẩm gốc hoặc xóa/đóng thông tin đăng tải sản phẩm gốc từ trang Quản lý hàng lưu kho.

  Ví dụ: Sau khi tạo Ưu đãi cho một sản phẩm có tổng cộng 3 biến thể kích thước (nhỏ, trung bình, lớn), tránh tạo các biến thể mới dưới cùng một thông tin đăng tải sản phẩm gốc mà trước đó không tồn tại khi Ưu đãi được tạo ban đầu (như cỡ xs, xl). Mọi ASIN biến thể mới không bao gồm trong đề xuất Ưu đãi ban đầu sẽ không đủ điều kiện để chạy trong Ưu đãi, khiến cho toàn bộ Ưu đãi bị chặn do không còn đáp ứng tất cả các tiêu chí về tính đủ điều kiện.

Truy cập Khắc phục sự cố Ưu đãi để biết thông tin về cách khắc phục một số lỗi phổ biến.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates