Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo chương trình ưu đãi

Các ASIN đủ điều kiện hiển thị tự động trong Trang tổng quan các ưu đãi.

Có bốn cách để tạo và gửi một Ưu đãi sau khi chọn Tạo ưu đãi mới trong Trang tổng quan các ưu đãi:

 1. Chọn sản phẩm
 2. Lên lịch ưu đãi
 3. Cấu hình ưu đãi
 4. Đánh giá & Gửi

Khi bạn làm theo chỉ dẫn tạo ưu đãi, chú ý đến những điều sau đây:

 • Lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện: Bạn có thể lọc các sản phẩm đủ điều kiện trên cơ sở ngày bắt đầu ưu đãi và các loại ưu đãi. Bạn cũng có thể tìm kiếm các sản phẩm đủ điều kiện của mình bằng ASIN và SKU.
 • Biến thể sản phẩm: Bạn có thể chọn bất kỳ biến thể đủ điều kiện nào mà bạn muốn đưa vào ưu đãi đang được khuyến nghị của mình. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bao gồm càng nhiều biến thể sản phẩm (ví dụ: kích thước, màu sắc, phong cách) càng tốt để tránh bị từ chối. Đối với một số sản phẩm, như quần áo và giày dép, ít nhất 65% biến thể nên được thêm vào ưu đãi, mặc dù điều này có thể thay đổi theo từng vùng miền và thời gian trong năm.
  • Sau khi nộp ưu đãi, tránh chỉ định các biến thể mới cho danh mục sản phẩm gốc không được khuyến nghị ban đầu khi tạo ưu đãi. Làm như vậy có thể dẫn đến việc ưu đãi của bạn bị tịch thu hoặc hủy bỏ. Đối với một số sản phẩm, như quần áo và giày dép, sẽ có yêu cầu quy định một tỷ lệ phần trăm biến thể tối thiểu.
 • Lịch Ưu đãi: Các ưu đãi có thể chạy trong 4 đến 12 giờ; điều này có thể thay đổi theo từng vùng miền. Ưu đãi 7 ngày sẽ chạy trong 7 ngày liên tiếp. Bạn có thể chọn tuần để chạy ưu đãi của mình; tuy nhiên, bạn sẽ không thể chọn ngày hoặc giờ. Nếu được chấp thuận, bạn có thể xem ngày và giờ ưu đãi theo lịch trình trong Trang tổng quan ưu đãi một tuần trước khi ưu đãi chạy theo lịch.
 • Giá ưu đãi: Giá ưu đãi tối đa được gợi ý khi tạo ưu đãi có cân nhắc giá thấp nhất từ một người bán cung cấp sản phẩm ở điều kiện mới. Giá giao dịch có thể dao động nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với giá hiện tại và bạn không thể tăng giá này trong khi đang chạy ưu đãi.
  Note: Giảm giá ưu đãi sẽ được kết hợp với giảm giá từ các chương trình khuyến mãi khác đang chạy cùng một lúc, bao gồm phiếu giảm giá, chương trình khuyến mãi, hạ giá bán, giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và quà tặng. Ví dụ: nếu một ưu đãi giảm giá 20% cho một ASIN $100 và chính ASIN đó cũng đang chạy chương trình khuyến mãi giảm giá 5% tại cùng thời điểm, giảm giá 5% của chương trình khuyến mãi sẽ kết hợp với giảm giá 20% từ ưu đãi. Như vậy tổng giảm giá sẽ là $25.

  Giá tiêu chuẩn: $100

  Giảm giá Ưu đãi: 20%

  Giảm giá từ chương trình khuyến mãi: 5%

  Tổng Giảm giá: (100 * 0,2) + (100 * 0,05) = $25

 • Tiêu đề ưu đãi: Tiêu đề của một ưu đãi xuất phát từ tên sản phẩm của ASIN tham gia vào ASIN sản phẩm gốc hoặc ưu đãi nếu ưu đãi bao gồm các biến thể. Nếu bạn muốn thay đổi tiêu đề ưu đãi, bạn sẽ cần phải cập nhật tên sản phẩm của ASIN hoặc ASIN sản phẩm gốc trước khi tạo ưu đãi.
 • Số lượng Ưu đãi: Đảm bảo rằng bạn có số lượng đề xuất ít nhất bảy ngày trước ngày dự kiến.
 • Hình ảnh ưu đãi: Hình ảnh của một ưu đãi xuất phát từ những hình ảnh có trên trang thông tin chi tiết Amazon. Các hình ảnh ưu đãi phải có nền toàn màu trắng và không thể bao gồm bất kỳ văn bản, logo hoặc hình nền mờ nào không phải là một phần của chính sản phẩm đó. Bất kỳ ưu đãi nào với hình ảnh ưu đãi vi phạm Các yêu cầu hình ảnh sản phẩm của Amazon đều có thể bị hủy bỏ và có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản của bạn. Nếu các hình ảnh sẵn có của ưu đãi khi tạo một Ưu đãi không chính xác hoặc không trùng khớp với hình ảnh được tìm thấy trên trang thông tin chi tiết, bạn sẽ cần xác nhận rằng hình ảnh chính xác đã được tải lên ASIN hoặc ASIN sản phẩm gốc (nếu sản phẩm có các biến thể). Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Người bán để biết các vấn đề liên quan đến hình ảnh trên các trang chi tiết sản phẩm.
 • Tần suất ưu đãi: Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng các Ưu đãi mới mỗi ngày. Để đạt được điều này, các ưu đãi không thể chạy trên cùng ASIN trong khoảng thời gian 7 ngày, trong khi Chương trình ưu đãi 7 ngày không thể chạy trên cùng ASIN trong vòng 28 ngày. Amazon có thể hủy bỏ bất kỳ Ưu đãi nào mà không cần thông báo nếu có Ưu đãi vi phạm chính sách này.
 • Phí: Đảm bảo bạn xem xét phí áp dụng trước khi bạn gửi ưu đãi. Để biết thêm thông tin, xem Phí ưu đãi.
 • Trạng thái Ưu đãi: Amazon có thể phê duyệt một số Ưu đãi ngay lập tức, trong khi những ưu đãi khác có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào nếu chúng không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Chúng tôi khuyến khích bạn giám sát tình trạng ưu đãi của bạn trên Trang tổng quan các ưu đãi để giảm rủi ro Ưu đãi của bạn bị tịch thu hoặc hủy bỏ. Điều này có thể làm tăng hàng lưu kho và các loại phí FBA của bạn. Xem Tìm hiểu các ưu đãi bị chặn để biết thêm thông tin.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates