Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Làm cho sản phẩm của bạn đủ điều kiện chạy chương trình Ưu đãi

Chương trình ưu đãi theo giờ là một ưu đãi khuyến mãi giới hạn về thời gian, trong đó một mục hàng sẽ được hiển thị nổi bật trong một số giờ giới hạn, thường là 4 đến 12 giờ (do Amazon xác định), trên trang Ưu đãi của Amazon. Việc làm nổi bật một mục hàng dưới dạng Chương trình ưu đãi theo giờ có thể giúp tăng doanh số bán hàng và giảm hàng lưu kho của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng Các chương trình ưu đãi theo giờ để giúp cải thiện nhận thức thương hiệu và doanh số bán hàngcủa bạn.

Ưu đãi 7 ngày là một ưu đãi khuyến mãi giới hạn về thời gian, trong đó một mục hàng được hiển thị nổi bật trong một số ngày giới hạn trên trang Ưu đãi của Amazon.

Để đủ điều kiện sử dụng ưu đãi, bạn phải là Người bán chuyên nghiệp với ít nhất 5 Đánh giá phản hồi cho người bán mỗi tháng và xếp hạng tổng thể ít nhất 3,5 sao. Ngoài ra, các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có lịch sử bán hàng tại các gian hàng của Amazon và xếp hạng ít nhất là 3 sao
 • Bao gồm càng nhiều biến thể càng tốt
 • Không phải là sản phẩm bị hạn chế hoặc sản phẩm gây xúc phạm, xấu hổ hoặc không phù hợp
 • Đủ điều kiện tham gia dịch vụ Prime ở tất cả các khu vực
 • Điều kiện mới
 • Tuân thủ các chính sách đánh giá sản phẩm của khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chính sách đánh giá sản phẩm của khách hàng.
 • Tuân thủ các chính sách về giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách về giá tham khảo của Amazon.
 • Tuân thủ các chính sách về tần suất chạy chương trình ưu đãi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tạo ưu đãi.
Note: Nếu sản phẩm của bạn đã được phê duyệt chạy chương trình ưu đãi, nhưng sau đó vi phạm các tiêu chí trên, ưu đãi của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức, bạn có thể không đủ điều kiện được hoàn lại phí ưu đãi và tư cách tham gia chương trình ưu đãi trong tương lai có thể bị xóa vô thời hạn.

Bạn có thể tạo ra hai biến thể Ưu đãi - Chương trình ưu đãi theo giờ và Ưu đãi 7 ngày.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí để chạy chương trình Ưu đãi:

 1. Trong Trang tổng quan các ưu đãi, hãy nhấp vào thẻ Tạo ưu đãi mới.
 2. Chọn một sản phẩm trong hàng lưu kho của bạn và nhấp vào Chọn.
 3. Nhập Lịch biểu và nhấp vào Tiếp tục đến bước tiếp theo.
 4. Đối với Chương trình ưu đãi theo giờ, hãy nhập Giá giao dịch hoặc Chiết khấu cho mỗi đơn vịSố lượng giao dịch tối thiểu.
 5. Đối với Ưu đãi 7 ngày, hãy nhập Giá giao dịch hoặc Chiết khấu cho mỗi đơn vị cho mỗi sản phẩm.
  Note: Bạn cũng sẽ cần phải chọn sản phẩm chính có hình ảnh sẽ được hiển thị nổi bật trên trang Ưu đãi. Hình ảnh này phải tuân thủ chính sách Hình ảnh ưu đãi của chúng tôi. Nếu không, toàn bộ Ưu đãi sẽ không còn đủ điều kiện.
 6. Nhấp vào Tiếp tục đến các bước tiếp theo.
 7. Nhấp vào Gửi Ưu đãi mới.

Làm thế nào tôi có thể đủ điều kiện?

Hiện tại, chỉ những người bán chuyên nghiệp mới đủ điều kiện để chạy các chương trình Ưu đãi. Dưới đây là cách bạn có thể nâng cấp.

Những sản phẩm nào đủ điều kiện chạy chương trình Ưu đãi?

Các sản phẩm đủ điều kiện sẽ tự động hiển thị trong phần ASIN đủ điều kiện của Trang tổng quan các ưu đãi khi chúng đáp ứng các tiêu chí sau (có thể thay đổi dựa trên quốc gia và thời gian trong năm):

 • Chất lượng: Sản phẩm phải có lịch sử bán hàng tại các gian hàng của Amazon và xếp hạng ít nhất là 3 sao.
 • Các biến thể sản phẩm: Các ưu đãi nên bao gồm càng nhiều biến thể sản phẩm (ví dụ: kích thước, màu sắc, phong cách và v.v...) càng tốt. Đối với một số sản phẩm, chẳng hạn như quần áo và giày dép, ít nhất 65% các biến thể phải được bao gồm trong ưu đãi. Tỷ lệ phần trăm tối thiểu được xác định trước của các biến thể sản phẩm được xác định khi bạn tạo Ưu đãi.
 • Danh mục: Sản phẩm bị hạn chế và sản phẩm gây xúc phạm, xấu hổ hoặc không phù hợp khác sẽ không đủ điều kiện. Ví dụ về các mặt hàng không đủ điều kiện bao gồm thuốc lá điện tử, rượu, sản phẩm dành cho người lớn, thiết bị y tế, thuốc men và sữa bột dành cho trẻ em.
 • Phương thức hoàn thiện: Các sản phẩm phải đủ điều kiện Prime ở tất cả các tiểu bang bao gồm cả Puerto Rico. Bạn có thể chọn Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) hoặc Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime trong Cài đặt vận chuyển.
 • Điều kiện: Chỉ các mục hàng trong Điều kiện mới sẽ đủ điều kiện chạy chương trình Ưu đãi.
 • Đánh giá phản hồi của người bán: Bạn phải nhận được tối thiểu 5 xếp hạng mỗi tháng và có xếp hạng tổng thể ít nhất là 3,5 sao.
 • Tỷ lệ đổi trả hàng: Các sản phẩm có tỷ lệ đổi trả hàng cao sẽ không đủ điều kiện chạy chương trình Ưu đãi.
Note: Do các tiêu chí khác mà Amazon không thể tiết lộ, có thể một số ASIN nhất định có thể không nhận được đề xuất, mặc dù chúng đáp ứng các tiêu chí được liệt kê ở trên.

Bạn có thể chọn Tạo ưu đãi từ danh sách ASIN đủ điều kiện trong thẻ Chọn sản phẩm của Trang tổng quan các ưu đãi. ASIN đủ điều kiện được làm mới mỗi tuần, vì vậy một Ưu đãi bạn thấy trong tuần này có thể không nhất thiết sẽ xuất hiện ở đó vào tuần tới.

Lời khuyên hữu ích

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates