Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bắt đầu với nội dung A+

Nội dung A+ cung cấp cho chủ sở hữu thương hiệu một phương pháp để tương tác với khách hàng nhằm giới thiệu trang thông tin chi tiết với nội dung tiếp thị bổ sung trên các ASIN có thương hiệu của họ.

Khi sử dụng công cụ Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao, bạn có thể mô tả các tính năng sản phẩm của mình theo nhiều cách khác nhau, từ việc làm nổi bật các khía cạnh của thương hiệu bằng các tính năng câu chuyện thương hiệu A+ cho đến tìm hiểu sâu về thông tin tính năng sản phẩm với các tính năng mô tả sản phẩm nâng cao.

Ai có thể sử dụng nội dung A+?

Nội dung A+ dành cho chủ sở hữu thương hiệu. Để thêm ASIN vào nội dung A+ của bạn, bạn phải là Người bán chuyên nghiệp và được đăng ký làm chủ sở hữu thương hiệu của ASIN đó thông qua Quy trình Brand Registry của Amazon. Nội dung A+ cũng có sẵn cho các chủ sở hữu thương hiệu mới nổi đã được phê duyệt cho một số chương trình bán hàng được quản lý nhất định, chẳng hạn như Launchpad và Amazon Exclusives. Nếu bạn đã đăng ký thương hiệu nhưng vẫn không có quyền truy cập vào A+, hãy liên hệ với Brand Registry.

Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào khi thêm Mô tả sản phẩm nâng cao tiêu chuẩn (nội dung A+ cơ bản) và các tính năng nội dung cho Câu chuyện thương hiệu A+. Nếu tính phí cho các loại nội dung A+ mới trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo trước trong công cụ nội dung A+ để bạn biết về mọi thay đổi và nội dung hiện tại của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Tại sao tôi nên sử dụng nội dung A+?

Việc thêm nội dung A+ vào các trang chi tiết sản phẩm có thể dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và tăng doanh số bán hàng, giảm đánh giá tiêu cực bằng cách làm nổi bật các tính năng sản phẩm và tăng khả năng tìm thấy khi kết hợp với quảng cáo, ưu đãi hoặc phiếu giảm giá. Nội dung A+ cung cấp cho chủ sở hữu thương hiệu cơ hội trả lời các câu hỏi phổ biến nhất của khách hàng bằng cách cung cấp các chi tiết liên quan đến thương hiệu và sản phẩm có liên quan. Thông tin này có thể giúp thúc đẩy các quyết định mua hàng nhanh hơn và giảm khả năng sản phẩm bị trả lại.

Các loại nội dung A+ là gì?

Nội dung A+ của bạn có thể bao gồm những loại nội dung sau đây, hiển thị ở các mục riêng biệt trên trang thông tin chi tiết:

 1. Nội dung A+ cơ bản

  Cung cấp thêm thông tin chi tiết về các tính năng và cách sử dụng sản phẩm để bổ sung cho các tính năng chính của sản phẩm và hình ảnh trong trang chi tiết sản phẩm chính. Những chi tiết bổ sung này giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng bằng cách chủ động trả lời các câu hỏi của họ. Nội dung A+ cơ bản xuất hiện trong phần Mô tả sản phẩm của trang thông tin chi tiết và bao gồm:

  • Quyền truy cập vào một tập hợp đa dạng gồm các mẫu/bố cục để tạo nội dung
  • Hình ảnh và tiêu đề đoạn văn tùy chỉnh
  • Bố cục hình ảnh và văn bản duy nhất
  • Biểu đồ so sánh sản phẩm
  • Trình soạn thảo văn bản phong phú, bao gồm cả danh sách tính năng chính của sản phẩm được đánh số/gạch đầu dòng
  • Biểu đồ so sánh cho phép tối thiểu 2 sản phẩm/2 thuộc tính để so sánh các mục hàng trong một dòng sản phẩm hoặc trong thương hiệu của bạn

 2. Nội dung A+ cao cấp

  Tăng độ tương tác với các trải nghiệm trang thông tin chi tiết tốt nhất có sẵn cho thông tin tiếp thị bổ sung, sử dụng nhiều vùng hơn trên trang thông tin chi tiết và nội dung phương tiện truyền thông phong phú hơn so với nội dung A+ cơ bản. Nội dung này cũng hiển thị trong Mô tả sản phẩm của trang thông tin chi tiết và bao gồm:

  • Mẫu điểm truy cập di chuột tương tác
  • Nhiều mẫu video
  • Biểu đồ so sánh nâng cao
  • Hình ảnh lớn hơn trên trang thông tin chi tiết
  • Mẫu băng chuyền
  • Mẫu hỏi đáp

  Nội dung A+: Hướng dẫn so sánh giữa cơ bản và cao cấp

  Loại nội dung A+ Văn bản & Hình ảnh Kích thước ảnh Biểu đồ so sánh Mẫu được dùng trên trang thông tin chi tiết Lựa chọn mẫu Video & Điểm truy cập Băng chuyền điều hướng
  A+ cơ bản
  970 x 300
  5 14
  A+ cao cấp
  1464 x 600
  7 19

 3. Nội dung Câu chuyện thương hiệu A+

  Cung cấp thông tin cho khách hàng về lịch sử thương hiệu của bạn, giá trị của thương hiệu và dòng sản phẩm. Câu chuyện thương hiệu hỗ trợ 1 mẫu với tối đa 19 thẻ có định dạng sẵn trong một trải nghiệm băng chuyền và có thể dùng thêm bên cạnh Nội dung A+ (Cơ bản hoặc Cao cấp). Câu chuyện thương hiệu xuất hiện trong phần Từ thương hiệu trên trang thông tin chi tiết và các tính năng bao gồm:

  • Hiển thị vòng xoay cùng với nền toàn màn hình trên máy tính và thiết bị di động
  • Thẻ hình ảnh và văn bản
  • Liên kết đến các sản phẩm khác và cửa hàng thương hiệu Amazon của bạn

  Bạn có thể xuất bản nội dung cho tất cả các ASIN mà bạn sở hữu với tư cách là chủ sở hữu thương hiệu đã đăng ký trong chương trình Brand Registry của Amazon và có thể gửi tối đa 20 hồ sơ mỗi lần để chờ phê duyệt.

Note:
 1. Nếu muốn tải lên và quản lý video sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng Tải lên và quản lý video sản phẩm trong Seller Central.
 2. Các tính năng Nội dung A+ chưa được hỗ trợ chính thức cho các ASIN được bán thông qua Seller Central trong danh mục BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) tại thời điểm này.
 3. Nội dung A+ không giống như nội dung nâng cao của Amazon Business, đây là một công cụ riêng biệt cho phép bạn tải các tài liệu tệp riêng biệt lên trang thông tin chi tiết.

Vị trí nội dung A+

Nội dung A+ cơ bản hoặc cao cấp và nội dung Câu chuyện thương hiệu A+ do người bán gửi sẽ hiển thị tương ứng trong phần Mô tả sản phẩm và trong phần Từ thương hiệu trên trang thông tin chi tiết. Phần “Từ nhà sản xuất” của trang thông tin chi tiết được dành riêng cho nội dung A+ từ các nhà cung cấp bán lẻ. Trong hầu hết các trường hợp, nội dung A+ do một nhà cung cấp bán lẻ Amazon đóng góp và xuất hiện trong phần “Từ nhà sản xuất” sẽ xuất hiện thay cho nội dung gửi của người bán xuất hiện trong phần “Mô tả sản phẩm”. Là nhà sản xuất sản phẩm, nội dung A+ của nhà cung cấp bán lẻ Amazon sẽ được ưu tiên để ngăn chặn việc gửi nội dung A+ cạnh tranh đối với một ASIN duy nhất. Nếu ASIN đã có nội dung A+ do nhà cung cấp bán lẻ tại Amazon đóng góp, bạn sẽ không thể thêm hoặc chỉnh sửa nội dung A+.

Khi thêm nội dung A+ cho ASIN của bạn, nội dung A+ của bạn sẽ ẩn mô tả sản phẩm bằng văn bản thuần hiện tại. Hãy đảm bảo Nội dung A+ của bạn bao gồm tất cả thông tin chi tiết cần thiết từ trường mô tả sản phẩm dạng văn bản thuần. Mặc dù mô tả sản phẩm bằng văn bản thuần không được hiển thị nhưng đây vẫn là phương pháp hay nhất để đảm bảo các thay đổi bạn thực hiện đối với nội dung A+ cũng được phản ánh trong trường đó cũng như trên trang Quản lý hàng lưu kho của bạn.

Câu hỏi thường gặp về A+ cao cấp

Chi phí nội dung A+ cao cấp là bao nhiêu?

Bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng A+ cao cấp miễn phí trong thời gian khuyến mãi này đối với tất cả các ASIN đã đăng ký thương hiệu của bạn. Trong thời gian khuyến mãi, chúng tôi khuyến khích bạn xuất bản nội dung A+ cao cấp cho tất cả các ASIN thuộc thương hiệu của bạn. Nếu chúng tôi thông báo tính phí nội dung A+ cao cấp, bạn sẽ có cơ hội chọn tính phí. Chúng tôi sẽ không thu phí gì nếu không có sự đồng ý của bạn.

Có các yêu cầu nào thì mới được sử dụng nội dung A+ cao cấp không?

Dưới đây là các điều kiện sử dụng theo từng quốc gia bạn bán hàng và xuất bản Nội dung A+. Bạn có thể đáp ứng các tiêu chí ở một quốc gia, nhưng không phải ở quốc gia khác. Bạn đủ điều kiện nếu:

 1. Bạn đã xuất bản Câu chuyện thương hiệu A+ cho tất cả các ASIN trong danh mục mà bạn sở hữu. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách truy cập vào Trình quản lý nội dung A+ và tìm kiếm xem bạn đã tạo và xuất bản một dự án hay chưa. Bạn cũng sẽ thấy Câu chuyện thương hiệu A+ trên ASIN của mình trong các trường “Từ thương hiệu” trên trang thông tin chi tiết.
 2. Bạn đã có ít nhất 15 dự án nội dung A+ đã được gửi đi và phê duyệt trong vòng 12 tháng qua. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách truy cập vào Trình quản lý nội dung A+ và kiểm tra trạng thái của các dự án đã gửi và ngày sửa đổi gần nhất. Cách này nhằm đảm bảo bạn tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi.

Tôi có thể làm gì để đáp ứng điều kiện sử dụng nội dung A+ cao cấp?

Để đáp ứng các tiêu chí, bạn nên:

 1. Áp dụng câu chuyện thương hiệu A+ cho tất cả các ASIN của bạn trong trình quản lý nội dung A+.
  1. Đi tới Trình quản lý nội dung A+
  2. Bắt đầu tạo nội dung A+
  3. Chọn câu chuyện thương hiệu
  4. Thêm mẫu
  5. Đăng ký ASIN
  6. Xem lại và gửi.
 2. Để cải thiện tỷ lệ phê duyệt nội dung của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn tuân thủ kỹ theo hướng dẫn về Nội dung A+ của chúng tôi khi tạo nội dung A+ mới. Sau này, điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ phê duyệt nội dung A+ của bạn và cải thiện thời gian cần thiết để phê duyệt và xuất bản nội dung.

Làm thế nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện sử dụng nội dung A+ cao cấp hay không?

Vào đầu mỗi tháng, chúng tôi sẽ đánh giá lại trạng thái đủ điều kiện sử dụng nội dung A+ cao cấp của các chủ sở hữu thương hiệu. Nếu bạn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ kích hoạt tính năng này cho bạn trong trình quản lý nội dung A+ và bạn sẽ thấy một biểu ngữ trong trình quản lý nội dung A+ thông báo cho bạn về quyền truy cập bằng liên kết để tạo nội dung A+ cao cấp. Bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi để truy cập nội dung A+ cao cấp.

Điều gì sẽ xảy ra vào cuối thời gian khuyến mãi?

Khi kết thúc thời gian khuyến mãi, chúng tôi có thể tắt khả năng thêm các mẫu A+ cao cấp vào ASIN mới của bạn. Tuy nhiên, mọi nội dung A+ cao cấp đã xuất bản cho ASIN trong thời gian khuyến mãi sẽ vẫn hiển thị trên trang thông tin chi tiết và không bị mất phí. Nếu chúng tôi thông báo tính phí nội dung A+ cao cấp, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung hiện có mà bạn đã tạo. Nếu muốn thay thế nội dung đó, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách xuất bản nội dung A+ từ các mẫu A+ cơ bản tiêu chuẩn.

Khuyến nghị A+

Đôi khi, các khuyến nghị A+ được trình bày trên trang đích của Trình quản lý nội dung A+ sẽ được xếp hạng theo lượt xem trang, đồng thời nhằm giúp xác định các ASIN có lưu lượng truy cập cao trong danh mục mà hiện không sử dụng nội dung A+ hoặc có thể giúp cải thiện nội dung A+ hiện có.

Bạn cũng có thể khởi chạy các khuyến nghị này dưới dạng quy trình làm việc ưu tiên từ trang lựa chọn loại nội dung sau khi nhấp vào để bắt đầu tạo nội dung A+. Khi bạn hoàn tất, lưu hoặc bỏ qua bất kỳ khuyến nghị nào, khuyến nghị có tác động cao nhất tiếp theo sẽ được hiển thị cho bạn. Nếu chưa sẵn sàng thực hiện hành động theo một đề xuất nhất định thì bạn có thể sử dụng chức năng bỏ qua để ẩn mục hàng đó trong 30 ngày.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates